0

Explicații biblice 9 iunie

Data: 9 iunie 2019

Tema: Biserica mărturisitoare – transformarea societății: lumina lumii

Text: Matei 5:1-15

Verset de aur:  Matei 5:14a

Ideea centrală: Pentru a fi o biserică mărturisitoare și a contribui la transformarea societății, biserica trebuie să își ajute membrii să fie tranformați ei înșiși de Domnul și apoi să iasă în comunitate pentru a fi lumina lumii.

Explicaţii contextuale și exegetice: 

Pasajul pe care îl studiem astăzi este de fapt partea introductivă a predicii de pe munte. Primul verset din acest pasaj arată că aceste cuvinte le-au fost adresate mai întâi ucenicilor Domnului Isus. Un verset cheie în predica de pe munte este versetul 20 din cap 5 care spune:  „Căci vă spun că, dacă neprihanirea voastră nu va întrece neprihanirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția cerurilor.” Fariseii puneau mare accent pe neprihanirea văzută de oameni din afară pe când Cristos pune accent pe neprihănirea văzută de Dumnezeu în interior.

Fiind un maestru în comunicare, Domnul nu-şi începe predica prin a-i critica pe farisei, ci prin a creiona caracterul unui om care descoperă adevărata fericire în viaţă. În sensul acesta, Domnul Isus rostește ceea ce noi numim „fericirile” (v.1-12). Dacă fariseii puneau accent pe lucrurile exterioare, Domnul începe prin a descrie o lume interioară. Este o greşeală să te ocupi de conduită înainte de a te ocupa de caracter. Conduita decurge din caracter. 

O biserică mărturisitoare este formată din oameni care dezvoltă un caracter cristic și, atât prin mărturia vieții cât și prin mesajul ei, contribuie la tranformarea societății. Lumea nu suferă din lipsă de informație, dar lumea are mare nevoie de oameni al căror caracter să strălucească.

În versetele 13-16 Învățătorul folosește două metafore pentru a accentua rolul pe care biserica mărturisitoare îl are în lume: sarea și lumina. Mesajul principal transmis de cele două metafore este că noi ca și creștini suntem chemați să trăim pentru lumea din jurul nostru. Tendinţa noastră firească este de a trăi pentru noi înşine. Domnul Isus ne arată că scopul pe care Dumnezeu îl are pentru cei mântuiţi este ca ei să trăiască pentru alţii. Aşa după cum sarea nu există pentru ea şi aşa după cum lumina nu există pentru ea, tot aşa şi noi ca și creștini trebuie să înţelegem că existăm pentru alţii respectiv pentru lume. Prin folosirea expresiei „sarea pământului” și „lumina lumii” Domnul subliniază caracterul global al misiunii noastre.

Aplicații:

În lumina mesajului transmis de Mântuitorul se ridică o întrebare foarte importantă: oare cum putem noi, credincioșii, să avem o mărturie cu impact în transformarea societății. Se pare că în ultima vreme întâlnim tot mai mulți creștini schimbați de societate și tot mai puțini creștini care schimbă societatea. Iată câteva idei

Mărturisirea cu impact presupune „a fi” ceea ce trebuie.

Atunci când Domnul Isus spune „voi sunteţi lumina lumii” imediat ne întrebăm „ce face lumina”? Prin această afirmaţie El ne conștientizează mai întâi despre importanţa lui „a fi” înainte de ”a face”. Dacă urmărim logica Domnului Isus până la capăt vom consatata că El are în vedere un anumit lucru și anume să vorbească celor care pretind că sunt şi nu sunt de aceea spune: „dacă sarea îşi pierde gustul” sau dacă lumina nu mai luminează.

Aici Domnul Isus abordează problema mărturiei pe care o ai în faţa altora. Un om al lui Dumnezeu spunea că în viaţa de credinţă puritatea trebuie văzută de oameni, iar pietatea trebuie arătată lui Dumnezeu. Când te rogi, când faci milostenie, când posteşti, caută să faci lucrurile acestea în ascuns. Atunci când încercăm să ne etalăm pietatea şi nu se vede puritatea, de fapt ne transformăm în niște ipocriți.

Mărturisirea cu impact presupune „a face”  ceea ce trebuie. 

Din cele două afirmaţii ale Domnului Isus înţelegem de asemenea că un credincios autentic este atât un agent al schimbării lăuntrice cât şi un agent al schimbării exterioare.  Modalitatea prin care noi putem contribui semnificativ la schimbarea lumii este slujirea. Uneori avem senzația că Trupul lui Cristos este ”mutilat” că nu mai are mâini și picoare (pentru slujire) și că tot ceea ce ia mai rămas este o gură mare. Este important și să vorbim, dar este foarte important să slujim. Cristos a venit ca slujitor. 

Două aspecte trebuie subliniate aici. Credicnciosul care mărturisește trebuie să caute să împiiedice răspândirea răului în lume dar cel puțin în aceeași măsură trebuie  să contribuie la promovarea binelui.  Asta fac sarea și lumina

Cea mai bună metodă de stopare a răului este promovarea binelui. Din nefericire de multe ori oamenii ne cunosc doar prin prisma a ceea ce nu facem (nu bem nu fumăm) și nu prin prisma a ceea ce facem (slujirea semenilor). 

Mărturisirea cu impact presupune „a fi acolo unde trebuie”

 • -Dacă lumea este o imensă peşteră întunecată atunci credincioşii trebuie să fie lumini în această beznă spirituală.
 • -Biserica din zilele noastre are două mari probleme atunci când vine vorba de evanghelizare. Unii membri sunt prea prezenţi în lume, adică s-au lumificat în gândire, atitudini comportament şi de aceea sunt lipsiţi de putere spirituală. Ei chiar dacă încearcă să conducă oameni la Cristos nu pot. 
 • -Alţii s-au prea izolat de lume şi puterea lor spirituală nu se manifestă. Lumina nu trebuie ”închisă în biserică” ci scoasă în lume pentru ca să lumineze.

Mărturisirea cu impact presupune o trăire în spirit de sacrificiu

Pentru ca sarea să dea gust ea trebuie să se topească. Pentru ca lumina să lumineze ea se consumă. Acest principiu stă la baza credinţei creştine

Sugestii practice: 

 • -Să nu ne blocăm între zidurile clădirii bisericii noastre;
 • -Să ne rugăm pentru societate;
 • -Să avem inițiative în folosul  societății;
 • -Să sprijinim iniţiativele bune. Să ne pronunțăm pro viață, nu pro avort, pro familie, nu pro homosexualitate; 
 • -Să sprijinim orfelinate, cămine de bătrâni, cantine sociale;
 • -Să ne folosim dreptul de vot. Nu de puţine ori cădem şi noi în aceeaşi capcană ca şi alţii, ne gândim doar la cei care ar putea să ne ajute economic;
 • -Să votăm oamenii cu valori și principii;
 • -În tot ceea ce facem să Îl prezentăm pe Cristos.

Întrebări pentru discuţii: 

 • -Care este cea mai întunecată față a orașului/localității în care există biserica noastră?
 • -În ce fel ne-am putea implica pentru a schimba lucrurile?
 • -Suntem implicați ca și biserică în viața comunității?
 • -Dacă mâine biserica noastră s-ar închide, în ce fel ar fi afectată comunitatea în care există?
 • -Ce fel de mărturie au majoritatea membrilor biserici noastre?

Păstor, Romică Iuga

Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.