Data: 16 iunie 2019 

Tema: Biserica mărturisitoare – transformarea societății: puterea Duhului în viața omului

Text: Ioan 16:5-15 

Verset de aur:  Faptele Apostolilor 1:8

Ideea Centrală: Lucrarea Duhului Sfânt este indispensabilă vieții de mărturie a membrilor bisericii. Puterea pentru mărturie este dată de lucrarea de convingere și călăuzire a credinciosului de către Duhul Sfânt.

Scopul lecției: Să încurajeze credinciosul la a se lăsa la dispoziția Duhului Sfânt pentru echiparea necesară mărturiei în societate.

Explicații contextuale și exegetice:

Puține versete din cartea Faptele Apostolilor sunt mai cunoscute ca versetul de aur de astăzi: „Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului” (Fapte 1:8). De asemenea, puține versete din Fapte sunt mai necesare astăzi, ca oricând înainte! Putere, mărturie, până la marginile Pământului! Dorim acestea să fie o realitate tot mai prezentă și mai vizibilă!

Dar cum se întâmplă aceasta? Lecția de azi ne răspunde că se va întâmpla nu doar prin prezența Duhului Sfânt ci prin lucrarea Lui specială. Domnul Isus prezintă două fațete ale acestei lucrări: convingerea și călăuzirea. 

A. Putere prin convingere

În versetele 5-8 Domnul Isus promite că Duhul Sfânt va veni după înălțarea Lui la cer. În următoarele versete (8-12), Duhul Sfânt este detaliată prima lucrare pe care o va face Duhul Sfânt. Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata (Ioan 16:8). Duhul Sfânt, deci, expune, dovedeşte, demonstrează, aduce la suprafaţă realități ascunse în interiorul omului. 

1. Convingerea cu privire la păcat (păcatul tău)

Realitatea cea mai dură cu privire la noi este păcătoşenia noastră! Suntem nu numai duşmani cu Dumnezeu, greşiţi, murdari, contaminaţi, dar nu vrem să recunoaştem! Ca Adam imediat după cădere, ne ascundem, ne facem şorţuri din frunze, cosmetizăm răul, îl redefinim, folosim eufemisme, diminutive, …. evadăm făcând glume… facem orice să nu se ştie!  

Duhul Sfânt nu este vinovat de păcatul nostru, el îl expune. De obicei ne deranjează cine ne expune, aproape că îl urâm, dar este unul din cel mai mare bine pe care ni-l poate face cineva. 

F. B. Meyer în 1950 zicea: „punctul slab al predicării moderne este faptul că prezentăm valoare unui medicament, unui om care nu a realizat boala lui.” Care este expresia cea mai vizibilă a bolii lui? Care e cel mai mare păcat: ura, minciuna, pofta, curvia, invidia, răutatea,….? Nu!

„…fiindcă ei nu cred în Mine” – păcatul cel mai mare este necredinţa. Este respingerea soluţiei lui Dumnezeu! Nu este respingerea celor 10 porunci – ci a lui Dumnezeu întrupat! Nu este acceptarea sau nu a unei liste păcate – ci respingerea sacrificiului suprem din acest univers. Nu este acceptarea sperietorii cu iadul – ci respingerea dragostei lui Dumnezeu. Nu este neputinţa umană ci refuzul unei oferte grandioase! Necredinţa nu e o problemă de intelect, ci de voință! Domnul Isus a spus-o răspicat: „Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele” (Ioan 3:19).

Dar de unde ştiu că Isus e soluţia? 

2. Convingere cu privire la neprihănire (neprihănirea lui Hristos)

Neprihănirea este un atribut al lui Dumnezeu. Numai Isus este cel neprihănit.

A murit nevinovat. A înviat. S-a înălţat. Este pe tronul universului. A trimis Duhul Sfânt!

Isus are „acreditare” divină pentru ce a spus! Domnul Isus are acreditare divină pentru ce a făcut! (Fapte 2:22, 23, 33; Rom 1:4). El e singurul care poate să ofere iertare pentru păcat. Nimeni nu poate intra în prezenţa lui Dumnezeu în „halul în care se află” dar, oricine se pocăieşte va fi iertat!

Hristos ne îmbracă în neprihănirea Lui: „Câţi în Hristos v-aţi botezat…”

3. Convingerea cu privire la judecată (judecata lui Dumnezeu)

Există o judecată dreaptă, finală, dar nu despre aceasta se vorbeşte, ci despre judecata rostită împotriva lui Satan. 

A existat o luptă acerbă de milenii. Ultimul război a fost cu însuşi Fiul lui Dumnezeu. Din pustia ispitei, până pe cruce a fost un continuu „dacă eşti Tu…” În prezent nu avem emoţii cu privire la cine este cel mai tare. Totul este clar: „Stăpânitorul lumii acesteia este judecat!” Victoria este clară: la cruce (Col. 2:15) prin moarte (Evr.2:14-15) și prin înviere! 

Există însă o legătură și cu judecata oamenilor: soarta lui Stan va fi şi a celor care nu cred în Hristos. Lucrurile sunt serioase!

B. Putere prin călăuzirea în adevăr

Adesea se vorbește despre călăuzirea Duhului Sfânt când este vorba de a lua anumite decizii importante: profesia, slujba, căsătoria etc. Aceasta este minunată și binevenită, dar Domnul Isus vorbește despre „călăuzirea în tot adevărul” (v.13). Iar, acest adevăr este „tot ce va fi auzit” adică cuvintele Domnului Isus, pe care ucenicii nu le-au înțeles în profunzime. 

Ucenicii erau în iureșul unei noi ere teologice. Ei au început ca parte a unui Legământ și au încheiat ca parte a unui Nou Legământ. „Actul” Bisericii și al adevărurilor reale (nu doar umbra din Vechiul Testament) „se monta” chiar atunci, cu ei. Erau ca niște actori care jucau o pieasă pe care nu o cunoșteau, care atunci prindea ființă. Ucenicii nu au înțeles unele informații, iar pe altele le-au înțeles greșit. Domnul Isus i-a spus lui Petru, spre exemplu: „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea” (Ioan 13:7).

Duhul Sfânt le-a clarificat ucenicilor ce i-a învățat Domnul Isus și în acest mod Duhul Sfânt L-a proslăvit pe Domnul Isus (v.14). Noi astăzi avem întreg adevărul, în Scripturi, ba mai mult, avem și Duhul Sfânt care să ne deschidă ochii pentru a vedea și pricepe lucrurile minunate ale lui Dumnezeu! Trebuie doar să ne expunem Cuvântului și Duhului Sfânt!

Aplicații:

 • Puterea Duhului vine în viața omului care acceptă convingerea Duhului Sfânt și acționează în consecință!
 • Deci să îmi cercetez viața și să mă pocăiesc de orice mă convinge Duhul Sfânt!
 • Puterea Duhului Sfânt vine doar prin adevăr și adevărul îl avem azi în Sfânta Scriptură!
 • Deci să studiez tot adevărul sub călăuzirea Duhului Sfânt!
 •     A fi martor înseamnă a fi experimentat ceva despre care depui mărturie.
 • Deci să am experiența convertirii și a vieții cu Cristos, ca să pot fi un martor credibil!

–       Duhul Sfânt convinge omul de păcat!

 • Deci, să prezentăm adevărul, cu dragoste, cu convingere și în dependență de Convingător!

Sugestii practice: 

 • – Pune de-oparte 30 de minute pentru a studia Scriptura zilnic.
 • – Identifică lucrurile de care te convinge Duhul Sfânt și corectează-le.
 • – Stabilește un interval de timp (zilnic, odată la trei zile, săptămânal…) în care să îți stabilești să depui mărturie despre lucrarea lui Dumnezeu în viața ta. Desigur, dacă Domnul îți deschide oportunități mai multe, folosește-le!
 • – Roagă-te zilnic pentru ca Duhul Sfânt să lucreze în și prin viața tuturor credincioșilor!
 • – Crede adevărul biruinței și aplică-l vieții tale! Cu Hristos poţi birui și tu! Ispitele, poftele, păcatele, tentaţiile… nu sunt de neînvins! Poți fi biruitor!

Întrebări pentru discuții: 

 • – În ce mod Îl proslăvește Duhul Sfânt pe Domnul Isus?
 • – Ce învățăm din faptul că Duhul Sfânt este numit de două ori Mângâietorul, tocmai în contextul convingerii oamenilor de păcat?
 • – Cât de vizibilă este puterea Duhului Sfânt și mărturia credincioșilor în zona de influență a bisericii tale?

Păstor, Dr. Timotei Rusu