Data: 21 aprilie 2019 – Intrarea Domnului în Ierusalim

Text: Luca 19:29-44

Verset de aur: Luca 19:42

Tema: Biserica sănătoasă – șansa societății: dimensiunile cercetării Domnului

Ideea lecției: Societatea în care trăim este în criză spirituală. Șansa ei pentru mai bine poate veni doar dacă poporul nostru va răspunde cercetării pe care o face Dumnezeu. 

Scopul lecției: Să descoperim măreția harului pe care Dumnezeu ni-l face cercetându-ne ca națiune, ca biserică, familie și într-un mod personal pe fiecare și să cunoaștem modalitățile cercetării, ca mai apoi să răspundem acestei lucrări speciale de cercetare.

Explicații contextuale și exegetice:

Evanghelistul Luca ne prezintă intrarea Domnului Isus în cetatea Ierusalimului și câteva evenimente generate cu ocazia acestei vizite. Ne vom focaliza în studiul nostru pe învățăturile pe care le putem lua din constatarea dureroasă a Domnului Isus cu privire la poporul evreu, și-anume că nici în ultimul ceas nu au cunoscut vremea cercetării (vs. 44).

Ce a însemnat această vreme a cercetării la care, iată, evreii s-au dovedit nereceptivi? Așa cum ne spune și Ioan, Domnul Isus a venit la ai Săi, la poporul evreu. Fiindcă Domnul Isus a venit împlinind Scripturile Vechiului Testament ar fi trebuit foarte ușor să-L recunoască pe El, Mesia, Cel promis, deoarece Scripturile pe care fie le ascultau citindu-se fie le memorau vorbeau despre Mesia și despre semnele după care putea fi cunoscut. Chiar intrarea în Ierusalim a Domnului Isus era un semn profetic care se împlinea sub ochii lor (Zaharia 9:9). Din relatările evangheliștilor noi cunoaștem deznodământul, și-anume că nu doar că nu l-au recunoscut ci l-au și răstignit nevinovat fiind. Expresia „vremea cercetării” este – episkope – supraveghere, vizitare cu scop de sfătuire, testare. A fost o vreme specială în care Isus Cristos a vizitat poporul evreu sfătuindu-l și oferindu-i șansa restaurării. Să nu uităm ca evreii erau într-o mare criză. Dominația romană apăsa din greu pe grumazul lor, iar semnele libertății și ale păcii nu se întrezăreau. Cu toate nădejdile pe care și le-au pus văzând semnele și minunile făcute de Cristos, mulți nu l-au recunoscut. 

1. Cercetarea făcută poporului

Cercetarea Domnului Isus pentru evrei a însemnat prezența, persoana, lucrarea și învățătura Domnului Isus printre ei. Aveau conceptul și realizau nevoia după un salvator, un eliberator. Conform promisiunilor și profețiilor, Mesia era în mijlocul lor. Trei ani și jumătate a învățat norodul, a format ucenicii, a făcut minuni și semne și acum era în drum spre Golgota. Era ultima zi în care le făcea oferta salvării.

2. Răspunsul poporului evreu 

Reacția normală ar fi acceptarea ofertei făcute de Domnul Isus. Răspunsul lor însă a fost ignoranța, necredința, răutatea, disprețul, violența și acuzațiile mincinoase care în final L-au dat la moarte. Primirea lui Hristos ca împărat în Ierusalim a fost doar de formă, urmând ca peste câteva zile să Îl dea la moarte. 

3. Constatarea Domnului Isus

Știind care va fi viitorul, Domnul Isus plânge pentru poporul care L-a respins. Drama lor este că după această vreme de har, de cercetare, Domnul Isus anunță venirea judecății lui Dumnezeu. 

Aplicații:

Noi recunoaștem ce a făcut Domnul Isus pentru poporul evreu și pentru noi neamurile. Recunoaștem existența istorică a Domnului Isus și ne place ideea de apartenență la o denominație religioasă, deși trendul ne duce înspre religiile orientale și mișcările de înnoire spirituală. 

Să fie doar atât răspunsul nostru la ce face Dumnezeu pentru noi, la felul în care este gata și astăzi să ne cerceteze?

Cum ne cercetează Dumnezeu astăzi?

– prin vremurile de libertate și de pace putem studia, transmite și învăța despre Dumnezeu în medii formale sau informale.

– prin predicare de la amvoane și locuri publice, tipărituri, mass-media se poate predica Cuvântul lui Dumnezeu curat și calea îngustă a Domnului. 

– prin oameni care sunt gata să stea în spărtura și să poarte poverile lucrării lui Dumnezeu, să vorbească despre sfințire și pocăință. 

– prin oameni care au roade vrednice de pocăință, vieți transformate care sunt un exemplu și pentru alții. 

Dacă ne uităm la beneficiile mântuirii noastre și la Domnul Isus Mântuitorul nostru suntem în vreme de cercetare. Nu mai vorbesc de presiunile la nivel mondial de redefinire a tot ceea ce înseamna normal, tensiuni și amenințări la nivel politico-economic, destrăbălarea și lăcomia oamenilor, înstrăinarea și uscăciunea spirituala din societăți, biserici, familii sau vieți individuale, în care apar sporadic, dar apar, chemările lui Dumnezeu prin poporul Său, Biserica, la „Lege și la mărturie”. Este o vreme în care Dumnezeu ne vrea în clocot pentru El. 

Vom cunoaște această vreme de cercetare? Să ne smerim și să ne întoarcem de la căile noastre rele! Să cerem de la Domnul vremuri de înviorare!

Doamne ajută, Doamne dă izbândă!

Sugestii practice:

Fă o listă a păcatelor cu care te lupți. Te mai simți mustrat în cugetul tău pentru îndepărtarea de voia Domnului?

Ia decizia zilnic să observi cum îți cercetează Dumnezeu inima!

Fii gata să iei decizii legate de schimbarea pe care trebuie să o faci pentru a te apropia mai mult de Dumnezeu. Împărtășește cu cineva apropiat aceste decizii.

Apropie-te de cineva pe care îl știi departe de Domnul și care nu mai umblă în ascultare de El, vorbește cu persoana respectivă și încearcă să o conduci să răspundă cercetării Duhului prin tine. 

Întrebări pentru discuții:

Cum a cercetat Domnul Isus poporul Său Israel?

De ce n-au înțeles și n-au dorit evreii să cunoască și să profite de vremea cercetării?

Care au fost consecințele împotrivirii lor?

Cum ne cerceteaza Dumnezeu pe noi astăzi?

De ce nu răspund oamenii astăzi cercetării lui Dumnezeu? Cum ar putea veni peste țara noastră și peste bisericile din România vremurile de înviorare spirituală?

În ce fel va aduce Dumnezeu judecata peste o țară sau peste o biserică în care vremea cercetării este ignorată?