Către,

Toate Bisericile Creştine Baptiste din România

 

Dragi fraţi şi surori în Domnul Isus Cristos,

Mă rog Părintelui nostru ceresc să vă umple inima, casa, adunarea, viaţa şi veşnicia de binecuvântările care sunt oferite doar în Domnul Isus Cristos.

Privind la diferite situaţii existente în familiile şi în adunările noastre, la întâlnirea de toamnă a  Consiliului Uniunii care a avut loc în data 23-24 octombrie la Slatina Olt, am decis ca noi, membrii CU să ne unim în post şi rugăciune pentru a înţelege mai bine voia Domnului şi împlinirea ei cu privire la slujba noastră, la rolul nostru în adunări şi la rolul bisericilor baptiste în societate. Pentru că bătăliile spirituale sunt mari şi multiple, am decis împreună ca duminica din 2 decembrie 2018 să fie o zi de post şi de rugăciune pentru toţi credincioşii baptişti. Citând porunca lui Dumnezeu dată prin profetul Ioel, spunem şi noi: „Sunaţi cu trâmbiţa în Sion! Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare! Strângeţi poporul, ţineţi o adunare sfântă! Aduceţi pe bătrâni, strângeţi copiii şi chiar pruncii de la ţâţă! Să iasă mirele din cămara lui şi mireasa din odaia ei! Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între tindă şi altar şi să zică: „Doamne, îndură-Te de poporul Tău! Nu da de ocară moştenirea Ta, n-o face de batjocura popoarelor! Pentru ce să se zică printre neamuri: „Unde este Dumnezeul lor?” Ioel 2.15-17

Dragi fraţi şi surori, stimaţi slujitori, știm că mulţi trăiţi o viaţă frumoasă, în ascultare de Domnul. Vă mulţumim frumos şi Îl binecuvântăm pe Domnul pentru fiecare. În acelaşi timp, suntem conştienţi că fiecare slujitor, fiecare credincios, fiecare familie şi fiecare adunare este asaltată de duhuri care vor să ne îndepărteze de poruncile Domnului scrise în Cuvânt. Amintindu-ne că anumite duhuri nu pot fi ţinute departe sau nu pot fi alungate decât cu post şi cu rugăciune, vă chemăm insistent să ne cercetăm şi unde este cazul să ne pocăim de orice păcat. Curăţiţi prin Sângele Domnului Isus să ne unim apoi şi să cerem Domnului protecţie, eliberare, înţelepciune şi tot ce este necesar pentru a trăi o viaţă de biruinţă, o viaţă care Îl onorează pe Salvatorul şi Stăpânul nostru. Să ne rugăm împreună pentru mai multă dedicare, unitate, sfinţire, sacrificiu, maturizare şi implicare înţeleaptă şi consecventă în prezentarea Evangheliei salvatoare şi sfinţitoare. Fiind anul centenarului, vă îndemnăm să folosiţi măcar un moment de rugăciune în întâlnirile publice din 2 decembrie pentru a mulţumi Domnului că suntem cetăţenii acestei ţări şi că trăim într-o Românie unită. Conştienţi că orice instituţie dezbinată nu dăinuie, să ne rugăm Domnului să ne păzească ţara, bisericile, familiile şi slujitorii de duhul dezbinării.

Să ne rugăm înţelept, insistent şi cu credinţă. Aparţinem şi slujim unui Dumnezeu bun, care ne iubeşte şi găseşte plăcere în ascultarea rugăciunilor făcute în voia Sa.

Cu preţuire

Păstor Viorel Iuga

Îndemn post și rugăciune