Consiliul Federației Europene Baptiste întrunit între 26-29 Septembrie 2018 la Lvov

Rezoluția cu privire la provocările continue ale migrației

REAFIRMĂ „Rezoluția din 2015 de la Sofia cu privire la Criza Migrației în Europa și în Orientul Apropiat.”

ADMITE complexitatea situației cu privire la migrația persoanelor în țările din Orientul Apropiat și din Europa și presiunile semnificative cu care guvernele se confruntă pentru a-și sluji populațiile existente precum și noii migranță.

RECOMANDĂ acelor guverne care au sprijinit eforturile de relocare a comunităților locale în și în jurul zonelor de război să permită persoanelor afectate să își reclădească viețile în țările de baștină.

REAMINTEȘTE responsabilitatea noastră creștină de a acționa într-o atitudine de dragoste și reconciliere (2 Corinteni 5:18-19) față de migranții care trăiesc printre noi.

CONDAMNĂ răspândirea intoleranței care încurajează oamenii din grupurile religioase, naționale sau etnice să îi respingă pe cei care sunt diferiți, și să contribuie astfel la creșterea fricii în locul speranței.

ÎNDEAMĂ guvernele să nu elaboreze o legislație care ar putea să descurajeze sau să prevină acordarea de ajutor oricărui migrant aflat în nevoie.

ÎNCURAJEAZĂ creștinii să urmeze viziunea lui Isus în lucrare și evanghelizare după cum El a spus:

Vor veni de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi

şi vor şedea la masă în Împărăţia lui Dumnezeu.

Luca 13:29