0

EXPLICAȚII BIBLICE 29 APRILIE

Data: 29 aprilie 2018

Tema: Familia creștină – consecințe ale alegerilor neînțelepte

Text: Geneza 19:12-29

Verset de aur: Deuteronom 30:19-20 

Ideea centrală: consecințele alegerilor neînțelepte sunt mai grele decât credem, iar prețul plătit este mai mare decât am crezut.

Scopul lecției: să ne ajute să învățăm din viața lui Lot și a familiei sale că alegerile neînțelepte din cămin vor duce la pierderea căminului, nu la edificarea lui.

1. Alegerile neînțelepte aduc pierzarea persoanelor dragi (v.12-14)

Dumnezeu trimite doi îngeri la Sodoma pentru distrugerea acestei cetăți nelegiuite. În sânul cetății, printre locuitori, era nepotul patriarhului Avraam, care mijlocise pentru acesta, pentru casa lui, implicit pentru cetatea în care Lot locuia. Domnul a hotărât distrugerea cetății, dar și salvarea lui Lot, astfel că pentru îndeplinirea planului divin trebuia scos Lot din Sodoma. Îngerii îi descoperă planul divin, iar el încearcă salvarea familiei sale. Narațiunea biblică este tragică, nu doar din cauza situației cetăților distruse, cât mai ales din pricina mărturiei lui Lot față de cei din casa lui. Amărăciunea distrugerii este amplificată de faptul că mărturia lui a fost una distrusă, pentru că ginerii lui credeau că glumește. Cu siguranță, în trecut, Lot și-a permis un comportament ușuratic, învățându-și ginerii să fie superficiali. Umorul si veselia isi au locul lor si limitele lor. Interzise sunt glumele cu lucrurile sfinte. Lot este semnificativ pentru fiecare dintre noi în ce privește alegerile neînțelepte. Și-a mutat cortul până lângă Sodoma, apoi s-a mutat în Sodoma, și-a căsătorit copiii în Sodoma, iar față de ginerii săi a dezvoltat un comportament care i-au făcut pe aceștia să nu îl ia în serios cu lucrurile sfinte. Ce tragedie! Lot nu a transmis celor de lângă el că este un om serios, cu greutate spirituală, ci a transmis că este ușuratic în ceea ce privește spiritualitatea, fapt care a condus la nimicirea lor împreună cu cetatea. Oare când urca Lot muntele ca să își scape viața nu l-au înconjurat gândurile negre ale remușcării, ale regretelor târzii? Ca noi să nu trăim aceeași tragedie, este important să învățăm din viața acestui om seriozitatea mărturiei. Fiecare suntem purtători de valori, însă cea mai importantă valoare este vestea mântuirii Domnului Isus, Evanghelia. Dacă purtătorul acestei vești minunate nu o dublează prin mărturie, vestea devine inutilă, pentru că Dumnezeu nu Se folosește de vase murdare. Primii care ar trebui să fie cei care să se bucure de vestea salvării sunt cei apropiați, iar pentru ca să se poată bucura, ei trebuie să vadă eficiența Evangheliei chiar în viața noastră. Oare mărturia noastră este pătată? 

2. Alegerile neînțelepte sunt acele alegeri care se împotrivesc planului lui Dumnezeu (v.15-23)

Este lesne de înțeles motivul pentru care Lot zăbovește, nu ar fi vrut să iasă din cetate fără întreaga familie. În cele din urmă, îngerii îi scot forțat din cetate, pe Lot, soția și cele două fete. Îndemnul era ca să scape la munte și să nu se uite înapoi. Cei scăpați încalcă amândouă poruncile: Lot cere ca să ajungă până la Țoar, cetate care trebuia și ea distrusă împreună cu celelalte patru (Sodoma, Gomora, Adma și Țeboim – Genesa 10:19), iar soția lui Lot se uită înapoi. Ulterior rușinea incestului și permisivitatea alcoolului ne arată că întreaga familie era afectată de neascultarea Sodomei. Au ieșit din Sodoma, dar nu a ieșit Sodoma din ei. 

Alegerile neînțelepte sunt acele alegeri care se împotrivesc planului lui Dumnezeu. Când un om crede că planul lui este superior planului lui Dumnezeu, întotdeauna se va duce pe calea lui, iar calea Domnului va fi doar informativ căutată. Acest gen de alegeri arată un păcat mai adânc, cel al necredinței, când omul nu crede în perfecțiunea planului lui Dumnezeu. A socoti planul lui Dumnezeu ca fiind imperfect este o ofensă adusă Divinității. Partea frumoasă a acestui text este că Dumnezeu știe să repare chiar și acolo unde omul greșește, chiar dacă ajunge să sufere consecințele. Hatârul făcut de Dumnezeu lui Lot a făcut ca cetatea Țoar să fie salvată. Lot este pesonajul care reprezintă cel mai bine pe omul care nu se mulțumește cu ce a primit de la Dumnezeu. Întotdeauna pentru el darul lui Dumnezeu este insuficient, planul lui Dumnezeu este incomplet, iar calea Domnului este imperfectă. Un astfel de om este osândit la nenorocire, el mergând din rău în mai rău, din rușine în rușine, fără ca să se trezească din calea sa.

3. Alegerile neînțelepte ne aduc pierzarea (v. 24-26)

Sotia lui Lot a auzit limpede porunca îngerilor: să nu se oprească în câmpie, să meargă la munte și să nu se uite înapoi. Necredința unui partener se poate transmite și la celălalt partener. Dacă lui Lot i s-a făcut hatârul să nu ajungă la munte, atunci a crezut că și ei îi este permis să calce porunca. Omul necredinței are o imagine greșită despre Dumnezeu, în special despre judecata lui Dumnezeu: El nu judecă chiar așa de aspru cum a spus. Lui Lot i s-a făcut un hatâr limpede, o derogare, dar ei nu. A rămas în picioare porunca să nu se uite înapoi. Călcarea acestei porunci a dus la pieirea ei. Mulți cred că privirea ei înapoi a fost ceva foarte rapid, adică „a tras cu ochiul”. În limba ebraică verbul a se uita și a privi sunt diferite. În cazul de față soția lui Lot a privit înapoi cu atenție, cu dor după Sodoma, cu inima frântă după ce a fost acolo. Uitatul ei înapoi nu a însemnat doar necredință, ci și dragostea pe care o avea pentru Sodoma. Călcarea poruncii a fost fatală atunci și rămâne fatală și acum. Alegerile neînțelepte ne aduc și nouă pierzarea. O familie în care unul dintre parteneri își permite să calce poruncile lui Dumnezeu nu va avea binecuvântare și se va îndrepta spre pierzarea proprie și spre nimicirea celorlalți. Istoria lui Lot ar fi fost alta, fetele ar fi avut un alt fel de comportament, rușinea incestului nu ar fi avut loc dacă această femeie ar fi ascultat de Dumnezeu. A pierit nu pentru că era condamnată, ci pentru că nu a crezut și astfel, singură s-a condamnat.

4. Alegerile neînțelepte pot fi corectate prin rugăciune (v. 27-29)

Frumusețea textului este că dă o șansă de salvare: rugăciunea. Alegerile lui Lot îi aduceau pieirea. Alegerea de a fi un om al rugăciunii a lui Avraam a făcut ca alegerile lui Lot să fie corectate, cât s-a putut. Din text Îl cunoaștem pe Dumnezeu ca fiind drept, judecător pentru păcat. Este sfânt și nu poate vedea păcatul. De asemenea, Îl cunoaștem pe Dumnezeu ca fiind insistent și doritor să scape pe cineva de la pierzare, însă mai învățăm ceva despre Domnul: răspunde rugăciunilor de mijlocire. L-a scăpat pe Lot, nu că Lot era bun, că era spiritual, că era om duhovnicesc în casa lui, ci pentru că Avraam s-a rugat și a mijlocit pentru nepotul lui. A avea o familie înseamnă a avea o binecuvântare, iar orice binecuvântare înseamnă și o responsabilitate primită. Orice om binecuvântat cu familie are remușcări cu privire la alegerile făcute, însă textul acesta ne învață că Dumnezeu poate corecta ceea ce stricăm noi. Dacă ești un partener cu remușcări, un părinte cu faliment, Dumnezeu, în urma rugăciunii de mijlocire, poate să corecteze din falimentele tale.

Dacă răsfoim paginile istoriei, lângă cetatea Țoar, într-o peșteră, Lot este față în față cu consecințele alegerilor lui greșite. Cum a ajuns aici? Ce ne-ar putea spune? Cine a fost de vină? Răspunsul pe care l-am putea primi ar fi: Alegerile neînțelepte vă vor costa mai mult decât credeți!

Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.