0

EXPLICAȚII BIBLICE 18 MARTIE

Data: 18 martie 2018

Titlul lecției: Botezul – simbolul transformării vieții prin Hristos

Text: Romani 6:1-14

Verset de aur: Romani 6:4

Ideea centrală: Creștinul nu trebuie să rămână în păcat pentru că prin botez a arătat că a înviat la o nouă viață cu Hristos.

Scop: Să ne demonstreze că botezul ne arată că viața creștinului a fost transformată prin moartea și învierea lui Hristos.

Explicații contextuale și exegetice 

Apostolul Pavel încheie capitolul 5 vorbind despre binecuvântările harului în comparație cu blestemul legii. Pentru a se asigura că cititorii nu vor ajunge să abuzeze de har, îi atenționează ferm că nu trebuie să păcătuiască pentru a se înmulți harul (v.1). Motivul său este acela că fiecare creștin a murit față de păcat (v.2). Pentru a demonstra acest adevăr, se folosește de imaginea vizuală și simbolică a botezului credinței. Cel care este botezat este scufundat pentru a simboliza moartea și îngroparea sa față de păcat după cum și Hristos a murit și a fost îngropat. Scoaterea din apă simbolizează învierea la o viață nouă după cum și Hristos a înviat din morți (v.5).

Pavel accentuează faptul că nu este destul pentru cineva să se considere mort față de păcat și viața lui să se asemene cu Hristos doar în moartea Sa, ci trebuie să se asemene și cu învierea lui Hristos care reprezintă o viață nouă (v.5). Asemănarea cu Hristos în moartea și învierea Lui presupune lupta cu păcatul starnit de firea noastră pământească. De la v.6 până la v.14, apostolul vorbește despre lupta cu păcatul comparând umblarea creștinului cu răstignirea, moartea și învierea Domnului. Deși am murit și am înviat la o viață nouă împreună cu Hristos, aceasta nu înseamnă că nu mai avem o fire pământească în noi ce tânjește după păcat. Trupul nostru păcătos este dezbrăcat de puterea lui prin faptul că murim față de păcat și trebuie să trăim și să gândim ca atare: că noi am murit față de păcat și nu mai trebuie să avem nimic de-a face cu păcatul (v. 6,11).

Botezul nu mântuie o persoană, ci este dovada exterioară a transformării interioare fiind o mărturie vizibilă pentru alții, pentru Dumnezeu cât și pentru noi înșine. Este însă o poruncă dată de Domnul Isus ucenicilor Săi (Matei 28:19-20) și un pas pe care El Însuși l-a făcut înainte de a-Și începe lucrarea.

Adevărul răstignirii, morții și învierii Domnului, pași prin care orice creștin trebuie să treacă din punct de vedere spiritual, sunt simbolizați prin botez de fiecare dată când cineva se scufundă și se ridică din apa botezului. Acești pași reprezintă răstignirea firii noastre, moartea noastră față de păcat și învierea la o viață nouă, viață prin care credinciosul se dedică cu toată ființa lui Dumnezeu și neprihănirii. Toate acestea sunt posibile numai prin harul lui Dumnezeu care ne-a scos de sub robia legii.

Botezul, conform lui Pavel, este o mărturie a faptului că nu mai trebuie să trăim în păcat, ci să ne lăsăm conduși de Duhul pentru a trăi o viață în sfințenie pentru că ne aflăm sub puterea harului și nu sub robia legii. 

Aplicații 

Trebuie să ne considerăm morți față de păcat. Aceasta înseamnă că atitudinea noastră trebuie să fie total diferită. Trebuie să conștientizăm în fiecare clipă a vieții că nu mai trăim pentru plăcerile păcatului, ci pentru Dumnezeu. Garanția și speranța noastră în această direcție este învierea lui Hristos, înviere de care vom avea și noi parte.

Nu trebuie să lăsăm poftele trupului să ne conducă, ci trebuie să ne lăsăm conduși de Duhul, luptând cu putere împotriva poftelor păcătoase. Am mărturisit prin botez că am murit față de păcat și trebuie să trăim ca atare. Botezul nu trebuie să ne dea libertatea de a păcătui, ci, din contră, ar trebui să ne motiveze să trăim în sfințenie. 

Sugestii practice 

Luați-vă câteva momente să vă aduceți aminte de botezul dumneavoastră și gândiți-vă la umblarea dumneavoastră cu Domnul de acum în comparație cu umblarea dumneavoastră cu Domnul din momentul botezului. Cum s-a schimbat relația dumneavoastră cu Domnul între timp?

Pentru cei care nu sunt botezați, gândiți-vă atent ce vă reține să nu faceți acest pas al ascultării față de Mântuitorul. 

Întrebări pentru discuții 

Ce simbolizează botezul?

Mântuiește botezul?

Unde este poruncit botezul ucenicilor?

Spre ce ar trebui să ne motiveze botezul?

Păstor: Cruceru Beniamin

Biserica: Creștină Baptistă Harul Slatina

Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.