Data: 31 decembrie 2017

Tema: Privire retrospectivă Studiu Biblic 2017

Text: 2 Corinteni 5:1-10

Verset de aur:  2 Corinteni 5:10

Ideea centrală: Studiul Scripturii are menirea să ne sfințească viața și să ne motiveze pentru a ne îndeplini misiunea primită de la Domnul Isus.

Scop: Să ne ofere cadrul pentru a ne evalua calitatea învățării și aplicării învățăturilor Scripturii în viața de credincioși înainte de evaluarea finală.

Observații contextuale si exegetice

„Astăzi nu facem lecție nouă” este unul dintre anunțurile îndrăgite de elevi imediat ce îl aud. Destul de devreme însă aceștia își dau seama că provocările unei recapitulări sunt mai mari decât provocările unei lecții de predare. Recapitularea sau examinarea reprezintă modul cel mai bun de a obține beneficiul maxim al studiului biblic. Finalul de an este excelent pentru un astfel de exercițiu. 

Știu că textul citit este unul consacrat pentru serviciile speciale de înmormântare. Doresc să nu ne gândin la altcineva, (care ar fi murit, sau la familia rămasă îndureretă în urmă), ci să ne gândim la noi. La noi care suntem vii și suntem beneficiarii harului lui Dumnezeu încă un an. 

În linii mari, textul ne spune că: (1) Suntem perisabili, trecători, muritori, asemenea unui cort care se dezmembrează, dar Dumnezeu ne pregătește o casă veșnică, impecabilă; (2) Realitatea veșniciei am gustat-o prin Duhul Sfânt și ne oferă încredere; (3) Isus Cristos ne va evalua personal, în consecință, noi ne preocupăm, depunem efort să fim cât mai plăcuți lui Dumnezeu cu putință!

Astăzi vom face o evaluare înainte de marea evaluare. Vom privi înapoi la studiile din acest an și ne vom întreba: „în ce mod suntem mai plăcuți lui Dumnezeu azi decât la începutul anului?” 

Care sunt opțiunile când ne apropiem de Scriptură?

a. Dacă ceea ce aflăm din Scriptură aplicăm în viața noastră, atunci devenim mai sfinți (Ioan 17:17);

b. Dacă aflăm un adevăr din Scriptură și nu îl aplicăm în viața noastră, dacă rămâne doar la „a ști” și nu trecem la „a face” atunci devenim mai ipocriți (Matei 23:3).

Iată de ce, cine este sfânt se sfințește și mai departe, și cine este fățarnic se adâncește în fățărnicia lui. De aceea, simpla trecere a timpului nu rezolvă problemele, doar le cronicizează.

Suntem noi mai sfinți sau mai ipocriți?

Anul 2017 a fost primul dintr-un program de studiu biblic pe trei ani intitulat „Arată-mi Doamne căile Tale!” El Şi-a arătat căile Sale lui Moise, şi lucrările Sale, copiilor lui Israel (Psalmul 103:7). Pe când israeliții vedeau numai acțiunile lui Dumnezeu, și adesea le uitau, Moise înțelegea inima lui Dumnezeu, modul Lui de a gândi, motivația din spatele acțiunilor Lui. Moise cunoștea căile Domnului. Acest lucru am dorit și noi să îl realizăm. Să putem spune alături de Pavel: Căci „cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură?” 

Noi însă avem gândul lui Hristos. (1 Corinteni 2:16)

În acest an am studiat „Planul lui Dumnezeu pentru lume” și am avut patru fațete ale acestui plan. Am avut o abordare dinamică și diversă care echilibrează teoria cu practica, studiul inductiv cu cel tematic, detaliul cu întregul, Vechiul cu Noul Testament. 

Evaluare

Care au fost cele patru domenii ale studiului biblic din acest an?

1. În primele trei luni am dorit să cunoaștem doctrinele biblice. 

Am răspuns la întrebarea „ce cred?” ca bază pentru acțiunile noastre. 

Unii credincioși consideră că nu avem nevoie de doctrină, de teorie, ci de practică. Să nu uităm că practica este aplicarea unei învățături. Toți oamenii au o doctrină, un crez, chiar dacă nu îl au bine articulat.

Care au fost doctrinele studiate?

Ce am aflat despre Sfânta Scriptură?

Ce am aflat despre Dumnezeu?

Ce am aflat despre om?

Cunoști câte un verset semnificativ pe care să îți bazezi crezul? 

2. În lunile aprilie-iunie am dorit să creștem în maturitate spirituală. 

Am răspuns la întrebarea „Cum trăiesc?” ca expresie a identității și a misiunii mele.

Care au fost temele studiate?

Ce ar trebui să ne caracterizeze în relație cu Sfânta Scriptură?

Dar în relație cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt?

În ce domenii viața de credință este o viață de biruință

Care sunt versetele care îți ghidează viața spirituală?

3. În lunile iulie-septembrie am dorit să cunoaștem temele majore ale Vechiului Testament!

Am dorit să realizăm o privire de ansamblu  a Vechiului Testament. Doar cunoașterea întregului, a metanarațiunii, ne oferă posibilitatea să înțelegem un anumit eveniment sau o anumită învățătură.

Care sunt capitolele mari ale Vechiului Testament?

Care este firul evenimentelor din Vechiul Testament?

În ce mod Vechiul Testament este revelația lui Dumnezeu?

În ce mod evenimentele din Vechiul Testament sunt umbra persoanei și lucrării Domnului Isus?

Ce nu ai ști dacă nu ai avea Vechiul Testament?

Care sunt versetele cheie memorate?

4. În ultimele trei luni am dorit să cunoaștem cărțile Scripturii.

A fost o abordare inductivă în care am luat câte o carte din Scriptură și am studiat-o paragraf cu paragraf. 

Ce cărți am studiat împreună?

Care este tema cărții Iuda?

Care este tema cărții Filimon?

Care este tema cărții Tit?

Care sunt versetele cheie pe care le-ai memorat?

Sugestii practice

-Găsește un cadru (grup mic, cerc de rugăciune, etc.) în care să împărtășești cu ceilalți modul în care ți-a schimbat Dumnezeu gândirea, atitudinea, faptele, relațiile, prin studiile biblice din acest an.

-Uită-te atent la lecțiile din anul 2018, vezi așezarea pe palierele tematice și fă legătura dintre ele.

-Decide să îmbunătățești calitatea studiului biblic personal pentru a beneficia mai mult de studiul biblic în 2018. 

Întrebări pentru discuție

În ce mod aceste patru paliere tematice aisgură o abordare echilibrată și dinamică a stdiului biblic?

Cum ai putea face mai eficient studiu biblic în familie și în biserică?

Timotei Rusu 

Păstor al Bisericii Creștine Baptiste „Sfânta Treime” Deva