Data: 26 Noiembrie

Tema: Mărturia creştină exemplară nu ţine cont de vârstă  2:1-8 v.1

Verset de aur: 2.1. Tu însă vorbeşte lucruri care se potrivesc cu învăţătura sănătoasă.

Ideea centrală: Toți creștinii sunt chemați la o mărturie și un exemplu bun, nu doar slujitorii

Scop: Să învețe și să încurajeze pe toți creștinii, de orice vârstă, să trăiască exemplar, sfânt

Observatii contextuale si exegetice

Secțiunea 2:1-8 este una din cele mai atractive și folositoare secțiuni din întreaga epistolă. Ea lărgește considerabil înțelegerea despre cine trebuie să aibe o mărturie bună și să fie un exemplu demn de urmat în Biserică. Cu siguranță nu doar slujitorii, ci orice credincios. Și nu doar cei maturi, ci credincioșii de orice vârstă, și mai tineri și mai în vârstă. Iar ceea ce este foarte interesant este că, în general, cerințele de sfințenie sunt aceleași, și pentru slujitori, și pentru ceilalți membri ai Bisericii.

În primul rând, fundamentul sfătuirii este învățătura sănătoasă (2:1). Adjectivul „sănătos”/„sănătoasă” este un cuvânt cheie important în epistolele pastorale. El ne arată că viața creștină nu trebuie doar să fie spirituală, sau curată, ci trebuie să fie armonioasă, echilibrată, bine ajustată, adică „sănătoasă”. 

Apoi, se poate observa că Pavel ia în considerare patru categorii de oameni: bătrânii (presbutai, nu presbuteroi, prezbiterii; adică, bărbații în vârstă), bătrânele (presbutidai, femei în vârstă), tinerele (neai) și tinerii (neoteroi). Pavel are ceva de spus despre fiecare. Mai întâi  afirmă ca bătrânii trebui să fie treji (adică nu îmbătați sau amețiți de vin sau altceva; la fel ca slujitorii), demni de respect (demni să fie priviți cu considerație, respectabili), înțelepţi sau cumpătaţi (ca slujitorii), sănătoși în credință (slujitorii trebuiau să fie sănătoși în învățătură), în dragoste și răbdare. 

Apoi, femeilor în vârstă li se cere să fie cumpătate sau înțelepte și să fie bune învățătoare (kalodidaskalos) – să învețe la bine (ca slujitorii iubitori de bine și buni învățători), să nu bea mult vin (ca slujitorii și ca bătrânii),  și în plus, să fie sfinte – cu bun simț, adică cum se cuvine, să nu bârfească (o greșeală larg răspândită), să le înțelepțească pe cele tinere (iarăși, să fie bune învățătoare – de data asta, pentru femeile tinere), să țină la familie, iubindu-și soții și copii, fiind gospodine, să fie cumpătate (ca toți ceilalți), fiind supuse în familie – față de soți, cu scopul – atenție! – să nu fie vorbită Evanghelia de rău. Deci, este extrem de important: o familie armonioasă este una din cele mai eficiente modalitati de vestire a Evangheliei. Se poate vorbi de evanghelizare prin familie. O familie creștină cu probleme, disfuncțională, aduce un mare deserviciu evangheliei. 

Sfaturile date celor tineri trec prin aceleași repere principale: să aibă cumpătare și înțelepciune (cuvântul înseamnă ambele lucruri în limba greacă), să fie în bună relație cu bătrânii şi slujitorii – Tit trebuie să se dea exemplu celor tineri (și nu numai lor), să aibă învățătură bună, să fie și ei respectabili (ireproșabili – ca bătrânii, dincolo de acuzații – ca slujitorii), să aibă o comunicare și idei sănătoase – și apare din nou același scop: să fie vorbită de bine Evanghelia, iar adversarii să rămână fără acuzații și motive de plângere.

Care este concluzia? Mărturia cea bună a Bisericii depinde de toți, nu doar de slujitori. Slujitorii trebuie să dea un exemplu bun, motivator, dar toți trebuie să fie respectabili – ireproșabili, sănătoși în gândire și vorbire, în obiceiuri, să nu consume alcool, fără excese de îmbuibare, treji, nu dependenți de diverse substanțe (vin, droguri, etc.), buni în învățătură, dezvoltând relații frumoase unii cu alții atât în familie cât și în Biserică, așa încât mărturia Bisericii să fie una bună. 

Aplicații

Fă o listă cu sfaturile specifice pe vârste și cu îndemnurile comune care se dau tuturor. Ce observi în Tit 2:1-8, există domenii în care fiecare categorie de vârstă trebuie să fie atentă? De ce?

Încearcă să explici ce înseamnă adjectivul „sănătos” în următoarele situații: învățătură sănătoasă, sănătoși în credință, vorbire sănătoasă, sănătoși în dragoste, sănătoși în răbdare sau perseverență. Ce înseamnă sănătate în aceste privințe: echilibru, curăție, sfințenie, corectitudine, adevăr, altceva?

Familia este foarte importantă în viața Bisericii. O Biserică în nevoie de o mărturie bună trebuie să aibă slujitori buni, bătrâni buni, tineri și tinere cu credință, familii frumoase. Ce atenție dă Biserica ta la fiecare din aceste domenii?

La ce credeți că folosește respectabilitatea bătrânilor și a tinerilor?

Sugestii practice

Verifică-ți propria viață și vezi dacă ai calitățile cerute în pasajul biblic. Ce-i de făcut?

Dacă ești în vârstă și ai experiență de viață, implică-te în a transmite altora într-un grup de rugăciune sau studiu. Ai la îndemână și alte mijloace de comunicare?

Întrebări pentru discuție

Cum se poate face evanghelizare prin încurajarea unor familii armonioase, credincioase?

De ce trebuie evitată vorbirea de rău, bârfa?

De ce trebuie creștinii să nu dea subiecte de vorbire de rău și de acuzații? De ce trebuie să fim cu grijă să nu fie vorbită de rău Evanghelia? Ce putem face în această privință?

Adu-ți aminte de David și de ce i-a spus Domnul în 2 Samuel 12:13-14. David a zis lui Natan: “Am păcătuit împotriva Domnului!” Şi Natan a zis lui David: “Domnul îţi iartă păcatul, nu vei muri. 14. Dar, pentru că ai făcut pe vrăjmaşii Domnului să-L hulească, săvîrşind fapta aceasta, fiul care ţi s-a născut va muri.” Cum ne ajută acest pasaj să fim atenți și sfinți în purtarea noastră?

Păstor Octavian Baban, 

Biserica Creștină Baptistă „Sfânta Treime”, București