Credința dată sfinților

Data: 1 Octombrie

Tema: Importanța credinței dată sfinților v.1-3

Verset de aur: Iuda 3

Ideea centrală: Credința creștină definită ca și doctrina corectă revelată tuturor credincioșilor de-a lungul timpului trebuie apărată de atacurile la care este supusă în orice generație.

Scop: Să echipeze credinciosul cu convingerea că doctrina corectă trebuie apărată cu orice preț.

Observații contextuale si exegetice

Niciodată îndemnul din Prov.23:23 („cumpără adevărul, nu-l vinde”) nu a devenit atât de relevant ca în zilele noastre, într-o vreme în care adevărul pare asaltat din toate părțile. La originea acestui asalt constant este Satan, deoarece el știe importanța cruciala a adevărului. Dumnezeul nostru este Adevăr și în El nu este nicio minciună; Cristos, Fiul Său, este Adevărul revelat (Ioan 14:6); Duhul Sfânt este numit „Duhul Adevărului”, iar Scriptura este numită “cuvântul adevărului”. Prin contrast, Satan este „tatăl minciunii”, cel care de la început a încercat să falsifice, să distorsioneze adevărul divin sau să îl înlocuiască cu falsitate și decepție, iar atunci când el folosește decepția religioasă, această armă poate fi letală. Cel mai mare pericol la adresa adevărului vine din interior, din partea celor care promovează învățături false. Noul Testament este plin de avertizări în aceasta privință, care vin din partea Domnului Isus și a apostolilor (ex.Mat.7:15-20).

Una din cele mai serioase avertizări vine însă din partea unui scriitor care nu a fost apostol, dar care a fost în schimb fratele lui Iacov și al Domnului (Mat.13:55). El este Iuda care se prezinta pe sine ca „rob al lui Isus Cristos”- un indiciu al smereniei adânci, dar și al unei întâlniri personale cu Cristos a unui fost necredincios. Calitatea de autor a lui Iuda nu a fost prea criticată, cartea fiind considerată canonică de la început. Tema cărții este legată de nevoia bisericii de a lupta pentru credința dată sfinților (v.3) și a persevera până la capăt, rezistând învățătorilor falși și stând lângă adevăr. Autorul are pe inimă să scrie în legătură cu „mântuirea de obște”, dar se vede brusc nevoit să își schimbe subiectul și să își îndemne cititorii să lupte pentru credința „dată sfinților odată pentru totdeauna”. 

Observă în textul pentru studiu:

a. Audiența lui Iuda. Importanța acestei credințe este evidențiată când luăm în considerare audiența lui Iuda- cei care posedă această credință. Ei sunt descriși ca fiind „cei chemați” (gr. kletois), cu referire la chemarea eficace, mântuitoare prin care au fost aduși la Domnul, prin Duhul Sfânt; apoi, ei sunt descriși ca fiind „iubiți în Dumnezeu Tatăl”- o referire la iubirea Tatălui pentru cei salvați (Ioan 17:23) și care stă la originea chemării lor; şi apoi, ei sunt cei „păstrați pentru Isus Cristos”- o referire la păstrarea în credință a celor credincioși de Dumnezeu către Tatăl și Fiul (cf.1 Pet.1:5; Ioan 10:27-30). Credincioșii sunt opera mântuitoare a Sfintei Treimi. Ei sunt beneficiarii privilegiați ai îndurării, păcii și dragostei divine (v.2).

b. Atenționarea lui Iuda. Însă, acest privilegiu extraordinar este unul care obligă. Credința dată sfinților trebuie păstrată și apărată; de unde atenționarea lui Iuda din v.3. Iuda lasă de înțeles că lupta pentru credință nu este opțională, ci obligatorie pentru orice credincios. „M-am văzut silit” este limbajul unei acțiuni obligatorii din partea lui, ceea ce indică faptul că trebuie apărată credința sfinților de asediul învățătorilor falși din interior. În acest context, Iuda nu se referă la aspectul subiectiv al credinței (actul credinței personale), nici la credința ca dar spiritual (1 Cor12:9) sau credința ca mod de viață al credinciosului (Rom.1:17), ci la conținutul doctrinar care definește credința creștină, în sensul ei obiectiv de rezultat al revelației. Pentru că această credință a fost dată „o dată pentru totdeauna” și are un caracter fixat prin revelație – ea nu poate fi adăugită sau modificată. Lupta pentru integritatea ei este obligatorie, dacă vrem ca ea să reziste atacurilor.

Aplicații

1. Privilegiul de a fi copil al lui Dumnezeu este cel mai prețios lucru. A fi chemat de Dumnezeu pentru a beneficia de dragostea Tatălui și a fi păstrat prin puterea lui Dumnezeu, este copleșitor. Nu înceta să fi uimit și să mulțumești lui Dumnezeu pentru acest privilegiu!

2. Credința creștinului autentic este valoarea pe care o împărtășeste cu toți sfinții lui Dumnezeu   de-a lungul secolelor. Pentru că ea a fost dată „o dată pentru totdeauna” prin revelație și nu poate fi modificată, conținutul ei poate fi cunoscut și aprofundat. Fă-ți un obiectiv din a cunoaște cât mai profund conținutul acestei credințe. Caută să devii cât mai precis în cunoașterea nuanțelor doctrinare și a distincțiilor teologice.

3. Luptă pentru adevărul revelat! Demonstrează că ai înțeles importanța credinței tale și nu te lăsa intimidat de cei care o atacă. Deși armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești (2 Cor.10:4), suntem chemați să „răsturnam izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând să îl facem rob ascultării de Cristos” (v.5). Ești dispus sa lupți pentru credință, rămânând de partea ei chiar când mesajul creștin este nepopular și o nebunie pentru cei pe calea pierzării? Ești dispus să fii ridiculizat și batjocorit pentru determinarea de a rămâne credincios indiferent de cost? Ești dispus să rămâi de partea adevărului și când mulți sunt seduși de „sirenele” învățăturilor false?

Sugestii practice

1. Fă o listă cu toate expresiile biblice care vorbesc despre calitatea de copil al lui Dumnezeu. Mulțumeste apoi lui Dumnezeu pentru fiecare și împărtășeste-le și altora.

2. Citește o carte de introducere în teologia sistematică sau o carte care tratează o doctrina majoră (ex. doctrina despre Dumnezeu, Cristos, Duhul Sfânt, mântuire, biserică).

3. Roagă-te zilnic pentru discernământ spiritual personal și în biserica ta.

Întrebări pentru discuție:

1. Ce răspunsuri ar trebui să producă conștientizarea chemării noastre de către Dumnezeu?

2. Cât de mult ar trebui să ne influențeze dragostea Tatălui ceresc la ascultare?

3. De ce trebuie să respingem orice formă de revelație extrabiblică vehiculată în zilele noastre?

4. Cum putem lupta pentru păstrarea credinței adevărate în viața personală, de familie și în biserica locală?

5. Cum putem dezvolta discernământul biblic în biserica locală vizavi de „ofertele” dubioase din punct de vedere spiritual din mass-media creștină a zilelor noastre?

Pastor Marius Birgean (Biserica Baptistă Emanuel 

Timișoara)