„Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.” (Filipeni 4:8)

Mi-am oprit astăzi atenţia asupra acestui verset si m-am gândit să scriu câteva rânduri de încurajare cu privire la discernământul spiritual.
Discernământul este capacitatea minţii de a separa lucrurile, de a diferenţia între lucrurile pe care le auzi şi a le cunoaşte esenţa şi provenienţa.
De notat, este că în original expresia tradusă la noi cu „să vă însufleţească” de la sfârşitul versetului este: la acestea să vă gândiţi sau să raţionaţi, să meditaţi. Cu siguranţă, lucrurile la care ne gândim, medităm şi raţionăm ne însufleţesc. Prin urmare, nu vreau nicidecum să sugerez că nu e bună traducerea Cornilescu.

Cum putem să avem şi să ne dezvoltăm discernământul? Prin a ne pune în mintea noastră câteva întrebări cu privire la tot ce auzim şi citim, în afară de citirea Scripturii şi de auzirea citării corecte a Scripturii. În afară de această execepţie, la orice auzim, fie explicaţie din Scriptură, fie argumentaţie, fie îndemn, aplicaţie, trebuie să ne punem următoarele întrebări:
1. Este adevărat? Este cu totul adevărat sau doar parţial?
2. Este onorabil? Este vrednic de respect, sau apreciere ceea ce aud? (Atenţie aici şi la like-uri pe facebook)
3. Este drept? Este în conformitate cu dreptatea, cu standardul dreptăţii?
4. Este curat sau integru? Mă conduce şi încurajează la curăţie, sfinţenie?
5. Este vrednic de iubire? Merită să îndrăgesc şi să iubesc ceea ce aud?
6. Este acceptabil şi admirabil ceea ce aud? Vrednic de acceptare şi admiraţie?
7. Este determinant la trăire în fapte bune spre slava lui Dumnezeu?

Ştiu că sunt suficient de multe întrebări, pentru a le pune pe fiecare la tot ce auzi. Totuşi se poate! Memorează versetul acesta care ne încurajează la discernământ şi apoi roagă-te Domnului să ţi-l aminteşti ori de câte ori auzi sau citeşti ceva.

Vă îndemn în special pentru mâine, când e duminică şi mergeţi la închinarea bisericii, luaţi acest verset cu voi şi folosiţi mintea şi Scriptura când ascultaţi predicarea!

O zi binecuvântată cu discernământ spiritual, vă doresc tuturor!

Ilie Bledea