1

EXPLICAȚII BIBLICE 4 DECEMBRIE

Calendar 2016Data: 4 Decembrie

Tema: ÎMPĂRATUL CARE NU SE SCHIMBĂ

Text: Evrei 1:1-14

Verset de aur: Evrei 1:12 „Tu ești același și anii Tăi nu se vor sfârși.

Ideea centrală: Asemenea lui Ioan în Apocalipsa, autorul epistolei către Evrei începe această epistolă intonând un imn, o odă ce are în centrul ei pe Domnul Hristos. Astfel, se combate tendința de relativizare a supremației Domnului Hristos, Persoana și lucrarea Lui. Hristos, Împăratul veșnic nu este unul dintre alții, ci este SINGURUL, UNICUL. El nu este una dintre soluțiile lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, ci este singura soluție prin moartea și învierea Lui.

 

Explicaţii contextuale și exegetice

Introducere

Epistola, ca gen literar, este ceea ce se numește un document generat de o situație care reclama rezolvare, clarificare. Din toate datele pe care textul acestei epistole ni le furnizează, destinatarii primari sunt oameni care au ajuns să-l cunoască pe Hristos, dar se confruntă cu pericole reale cum ar fi apostazia sub diferite și rafinate forme, pruncia spirituală, păcatul cu voia. În mod prevalent, tema care este combătută în mod recurent vizează pericolul diminuării importanței Domnului Hristos în economia lui Dumnezeu de răscumpărare. Așa ne explicăm faptul că autorul începe brusc, fără alte introduceri specifice genului epistolar (salutări, prezentarea autorului, a destinatarilor etc.), trecând la argumente teologice identitare în favoarea supremației Domnului Hristos.

 1. Domnul Hristos – apogeul revelației lui Dumnezeu (Evrei 1:1).

Din cauza păcatului și a consecințelor lui, omul a ajuns în imposibilitatea de a iniția / reiniția relația lui cu Dumnezeu, așa că Dumnezeu se descoperă pentru fiecare generație, iar mesajul Lui este unul inteligibil. Oricum am cataloga tipurile de revelație (generală, specială), cert este că Mântuitorul Hristos este apogeul descoperirii lui Dumnezeu. În prologul Evangheliei după Ioan se menționează faptul că Domnul Isus, Logosul veșnic devine trup și își întinde cortul printre noi, facilitând în felul acesta vederea slavei lui Dumnezeu (Ioan1:1,14). La sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul….care este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea Ființei Lui. (Evrei 1:2-3)

 1. Domnul Hristos – Creatorul (Evrei 1:2).

Istoria omului începe cu „Să facem om după chipul Nostru” (Elohim – pluralul de majestate), după asemănarea Noastră” (Gen. 1:26). Hristos cel veșnic este acolo, iar autorul Epistolei către Evrei certifică acest adevăr menționând că „El a făcut veacurile” (Evrei 1:2b). De asemenea, se menționează faptul că „La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.” (Evrei 1:10). Domnul Hristos cel veșnic, care a creat cu atâta înțelepciune micro-cosmosul, dar și macro-cosmosul, a fost gata să moară pentru om, coroana creației Lui.

III. Domnul Hristos – una în Ființă cu Tatăl (Evrei 1:3).

Pentru a scoate în evidență divinitatea Fiului, autorul folosește doi termeni pe care nu-i mai întâlnim în Noul Testament: „El care este oglindirea slavei și întipărirea Ființei Lui” (Evrei 1:3). Domnul Hristos nu este doar superior îngerilor (Evrei 1:5-7) și domnește peste creație, nu este doar superior lui Moise (Evrei 3:1-19), leviților, preoților, marelui preot, sistemului jertfelor (Evrei 8:1-10:18). El, Împăratul veșnic este una în Ființă cu Tatăl și cu Duhul.

 1. Domnul Hristos – Dumnezeul Atotputernic (Evrei 1:3b, 6-8, 11-13).

Domnul Hristos își manifestă omnipotența Lui în creație, „ține toate lucrurile cu Cuvântul Lui” (Evrei 1:3), „în curățirea păcatelor” (Evrei 1:3b), în supunerea spre ascultare a ființelor celeste, îngerii (Evrei1:6-8). Întreg Universul, pământul, cerurile sunt o nimica înaintea Lui (Evrei1:8-13). Nimeni și nimic nu-i poate sta împotrivă. El poate să facă tot ceea ce este în armonie cu Ființa și caracterul Lui.

V Domnul Hristos – Autoritatea supremă (Evrei 1:4, 6, 9, 13).

Împăratul veșnic nu doar că are toată puterea, însă autoritatea Lui este recunoscută de întreg Universul material și spiritual. Fiind co-etern cu Tatăl, împărtășește toate atributele divinității. Așadar, este vrednic de închinare, atât din partea îngerilor (Evrei 1:6), cât și oamenilor (Evrei 1:13). Numele Lui, autoritatea Lui, nu se compară cu nimeni și nimic. „A șezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte ajungând cu atât ma pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un Nume (autoritate) mult mai minunat decât al lor.” (Evrei1:3-4).

 

 

APLICAȚII

 1. Identifică evidențe ale unei prea mari familiarități / obișnuințe cu Fiul, conștientizând că El este, totuși, Împăratul veșnic.
 2. Menționează aspecte ale maiestății lui Hristos în creație.
 3. Când ai experimentat ultima dată puterea Domnului Hristos în viața ta?
 4. Care sunt domeniile din viața ta unde Domnul Hristos nu își manifestă autoritatea?
 5. Hristos este și Domnul sau numai Mântuitorul tău?

 

 

SUGESTII PRACTICE

 1. Mulțumește Domnului pentru că, în dragostea Lui, ți se descoperă zilnic.
 2. Încearcă să petreci timp în rugăciune, fără a cere nimic, doar să-L adori pe Fiul pentru ceea ce este și face.
 3. Inițiază o oră de rugăciune a Bisericii în care doar să mulțumim și să-L glorificăm pe Domnul Isus.
 4. Gândește-te și roagă-te Domnului pentru ceea ce se pare deocamdată că este imposibil de realizat. Cel Atotputernic te va surprinde cu răspunsurile Lui.
 5. Redescoperă cântări vechi, imnuri care transmit mesaj teologic profund despre Persoana Împăratului veșnic.

 

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII

 1. Cine este Isus Hristos în realitate pentru noi, nu doar în discurs?
 2. Care sunt aspectele umanității și ale divinității Domnului Isus? Dați cinci exemple pentru fiecare categorie.
 3. De ce considerăm că Hristos este apogeul revelației lui Dumnezeu?
 4. Cum explicați faptul că multe dintre cântările și predicile actuale îl au în centru pe om și nevoile lui, iar nu pe Împăratul veșnic?

 

 

Păstor Daniel Bărnuț daniel@resitabaptista.ro

Biserica Baptistă Nr 1 Reșița

Revista Crestinul Azi

One Comment

 1. Doar o singura remarcă/obiecție: versetul de aur este Evrei 13:8 „Isus Cristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.