0

EXPLICATII BIBLICE 25 DECEMBRIE

Calendar 2016Data: 25 Decembrie 2016

Tema: ÎMPĂRATUL CARE VINE LA NOI

Text:   Apocalipsa 1:1-8

Verset de aur: Apocalipsa 1:7

Ideea centrală: Învățăm din descoperirea lui Isus Cristos că El este Împăratul Divin („ce era”, „Cel ce este” și „Cel ce vine”), și că El va inaugura plinătatea Împărăției Sale.

 

Explicaţii contextuale și exegetice: A doua venire a lui Isus Cristos și anii care o vor preceda sunt descoperite în Apocalipsa mult mai detaliat și mai sugestiv decât în oricare altă carte a Bibliei. Potrivit comentatorilor „scopul cărții Apocalipsa este să descopere evenimentele care vor avea loc cu puțin timp înainte, în timpul și după cea de-a doua venire a lui Cristos” (John F. Walvoord & Roy B. Zuck Comentariu al Noului Testament). Astfel, cartea Apocalipsa rezervă un mare spațiu pentru descrierea evenimentelor care preced venirea lui Isus Cristos (în capitolele 1-18). A doua venire a lui Cristos este descrisă în mod detaliat în capitolul 19, urmată de revelația domniei de o mie de ani a lui Isus Cristos în capitolul 20 și începutul eternității în capitolele 21-22. Cunoașterea acestor evenimente și anticiparea planului viitor al lui Dumnezeu constituie pentru cei credincioși o motivație puternică pentru o viață mai sfântă și o intensificare zilnică a pasiunii lor pentru Domnul Isus Cristos.

 

Observați în textul pentru studiu:

 

 1. Prologul (1:1-2) Dumnezeu a dat, printr-un înger, o revelație specială apostolului Ioan care descoperă cum se va desfășura perioada noului legământ și cum va fi inaugurată plinătatea Împărăției. Lui Ioan i se dă o revelație cu privire la cât de „curând” se vor întâmpla aceste lucruri. Expresia „în curând” nu indică neapărat un reper imediat în viitorul apropiat, ci descrie mai degrabă rapiditatea cu care se vor desfășura evenimentele care preced venirea Domnului, atunci când se vor declanșa. Ideea este că atunci când Dumnezeu va stabili timpul revenirii lui Cristos, toate lucrurile vor fi setate pe „repede înainte” până la finalul istoriei creației și până la începutul veșniciei. Ioan, „robul” lui Isus Cristos, descrie cu fideliate „tot ce a văzut”, mărturisind că acesta este „Cuvântul lui Dumnezeu” și „mărturia lui Isus Cristos”. Prin urmare, descoperirea făcută lui Ioan este o revelație de la – și despre – Cristos Însuși.

 

 1. Binecuvântarea (1:3) Ni se spune specific că această Carte (Apocalipsa) există pentru a fi o binecuvântare pentru cei ce o citesc. Astfel, această Carte ne oferă adevărata perspectivă a ceea ce se va întâmpla în această lume și descrie în detaliu până unde va merge Domnul cu purtarea Lui de grijă față de copiii Săi până la vremea sfârșitului, „vreme” care „este aproape”.

 

 1. Destinatarii Cărții (1:4) Cartea Apocalipsa este dată celor șapte biserici istorice din provincia romană a Asiei (Turcia de astăzi). Începând cu Efes cele 7 biserici sunt localizate geografic, una după alta, în forma unei „rute poștale”.

 

 1. Salutările (1:4-6)
 • Har și pace. Harul lui Dumnezeu pe care îl experimentăm noi credincioșii ne aduce o mântuire care este deplină și gratuită (Efeseni 2:8-10). Pacea lui Dumnezeu pe care o experimentăm noi credincioșii este rezultatul plății pentru păcatele noastre pe care Isus a oferit-o la cruce. Dacă s-a plătit pentru păcatele noastre, atunci Dumnezeul cerului și al pământului nu mai este mâniat pe noi (Romani 5:1).

 

 • Șapte duhuri. Cel mai probabil aceasta se referă la lucrarea Duhului Sfânt. Rolul Duhului este acela de a duce la îndeplinire planurile Fiului care acum domnește pe tron (1 Petru 1:10-11). Numărul șapte poate foarte bine să se refere la lucrarea completă a Duhului.

 

 • Identificarea Fiului. Isus, Răscumpărătorul, este Dumnezeu, cea de-a doua Persoană a Sfintei Treimi care a venit pe pământ să-și câștige un popor (Matei 1:21). Orice lucru pe care-l spune Isus este adevărat deoarece cuvintele Lui sunt cuvintele lui Dumnezeu. Atunci când Isus a murit pe cruce și a înviat dintre cei morți, El a câștigat un popor care să fie cu El pentru totdeauna (1 Corinteni 15:20-22). Datorită asigurării mântuirii prin moartea Lui pe cruce, El este Dumnezeul-Om care domnește peste toată creația (Matei 28:18-20).

 

 • Ce a împlinit Isus. El, Cel „care ne iubește” a murit pentru poporul Său și a câștigat pentru el acceptare necondiționată și veșnică precum și o viață transformată (Evrei 10:14-18, Romani 5:6-8). Isus a făcut din noi „o împărăție” a celor credincioși și „preoți” pentru slujirea Împărăției Sale spirituale. Astfel, a fi credincios înseamnă să aparținem Împărăției lui Cristos și să fim preoți după rânduiala lui Melhisedec, ceea ce înseamnă că noi suntem mântuiți prin lucrarea lui Isus Cristos (1 Petru 1:9-11, Evrei 10:1-18). Pentru că Isus este Răscumpărătorul nostru, toată viața noastră și toată veșnicia trebuie să-l glorificăm pe El (1 Corinteni 10:31).

 

 • Venirea lui Isus (1:7-8). În cartea Daniel, lui Daniel i se dă o viziune care îl descoperă pe Fiul Omului ca venind pe norii cerului și dându-i-se de către Cel Bătrân de Zile o împărăție care va ține veșnic (Daniel 7:13-14). În cartea Apocalipsa, Isus este descris ca venind „pe nori” să instaureze Împărăția Sa veșnică. Aceasta este cea de-a doua venire a lui Isus Cristos care va fi vizibilă: „orice ochi Îl va vedea”. Prima venire a lui Cristos în lume a avut loc într-un mod umil, având chipul unui copil nou născut, însă a doua Sa venire în lume va avea loc în mod glorios, în forma unui Împărat înconjurat de toată splendoarea lui Dumnezeu.

 

Aplicaţii:

 1. Recunoaște domnia eternă a lui Cristos. Cristosul înviat a existat și va exista întotdeauna ca Domn al cerului și pământului.
 2. Recunoaște și crede din toată inima ta că Isus Cristos este centrul întregii istorii și al tuturor lucrurilor (Romani 11:33-36).
 3. Acționează ca un preot autentic al lui Dumnezeu (1 Petru 2:5,9; Apoc. 5:10; Apoc.20:6).
 4. Pregătește-te pentru ziua întâlnirii tale cu Domnul Isus Cristos ca Împărat. Verifică-ți relația ta cu Cristos și ascultarea ta de poruncile Sale.
 5. Verifică apartenența ta prin credință la Împărăția eternă a lui Dumnezeu. Nu este suficient să aparții unei Biserici locale. Trebuie să te asiguri că ești inclus în Împărăția lui Cristos.
 6. Dezvoltă zilnic pasiunea ta pentru Domnul și pentru Împărăția Sa. Încrede-te în El pentru depășirea tuturor barierelor din calea vieții tale.

 

 

Sugestii practice:

 1. Fă o listă cu binecuvântările pe care le-ai primit de la Domnul Isus în anul acesta. Acestea reprezintă dovada iubirii Sale pentru tine. Fii recunoscător lui Dumnezeu pentru ele și mulțumește-I Lui din toată inima ta.
 2. Reînnoiește-ți binecuvântările divine citind zilnic din Cartea lui Dumnezeu, Biblia.
 3. Slăvește-L zilnic pe Domnul Isus. Să nu treacă nicio zi fără să-L ai în atenție pe Împăratul Isus! Gândește-te la Isus, adoră-L pe Isus, rostește-I Numele, cântă despre Isus și vorbește altora despre Isus.
 4. Trăiște o viață sfântă care să-L glorifice pe Cristos. Aceasta este atitudinea noastră corectă în fața Împăratului Divin.

 

Întrebări pentru discuţii:

 1. Ce presupune faptul că Domnul Isus este Împărat? Cum ar trebui să ne raportăm Lui?
 2. Cum vi-L imaginați pe Isus venind pe norii cerului? Ce reacție crezi că vei avea atunci?
 3. Ce aspecte din viața ta ai dori să le schimbi pentru a fi plăcut Împăratului divin?
 4. Cum putem ști dacă aparținem Împărăției lui Dumnezeu sau nu?
 5. Care crezi că va fi locul tău în veșnicie? Vei fi printre cei ce-l glorifică pe Cristos?
 6. Ce presupune faptul că noi toți cei credincioși suntem preoți?

 

Păstor Cornel Boingeanu, cornelboingeanu@gmail.com

Biserica Creștină Baptistă „Sfânta Treime”, București

Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.