1

EXPLICATII BIBLICE 9 OCTOMBRIE

Calendar 2016Data: Săptămâna 3-9 octombrie 2016

Tema: VESTEA BUNĂ A MISIUNII DIVINE PENTRU LUME

Text: Marcu 1:14-28

Verset de aur: Romani 10:9

Ideea centrală: Domnul Isus anunță vestea bună precum că Împărăția lui Dumnezeu se manifestă și în generația prezentă, fapt ce face ca planul divin de salvare a omului din păcat și implicit biruința asupra Celui Rău, să fie posibile pentru toți cei ce cred în Evanghelie și se pocăiesc.

 

Explicaţii contextuale și exegetice:

Marcu 1:14-28 surprinde începutul lucrării Domnului Isus în Galileea și Capernaum, fără a mai menționa lucrarea Sa în Iudeea (cf. Ioan 1:19-4:45). Activitatea Mântuitorului în Galileea este precedată de evenimentele ispitirii Sale în pustiu (Mc. 1:13) precum și de cel al arestării lui Ioan Botezătorul (Mc. 1:14a). Ioan îl mustrase pe Irod Antipa pentru relația incestuoasă a acestuia din urmă cu Irodiada (Mc. 6:17-24).

Pericopa studiată în această lecție poate fi împărțită în următoarele secțiuni:

 • Domnul Isus anunță vestea bună a misiunii divine pentru lume (1:14-15). El propovăduia (kerysson) Evanghelia (euangelion) lui Dumnezeu, adică proclama o veste bună în auzul tuturor. Mai precis, Mântuitorul declară că „s-a împlinit vremea”, indicând astfel spre misiunea divină pentru lume, bazată pe un plan suveran, prefigurat în Vechiul Testament și împlinit prin Isus Hristos (Evrei 1:1-3, Gal. 4:4). Acest plan divin ne dezvăluie realitatea potrivit căreia „Împărăția lui Dumnezeu este aproape”, ea sosise, de vreme ce Isus, Agentul stăpânirii lui Dumnezeu, era prezent printre ei (cf. Luca 17:20-21).

Mesajul proclamat de Domnul Isus vizează două răspunsuri din partea ascultătorilor: Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie! Pocăința înseamnă întoarcerea (metanoeo) de la păcat la Dumnezeu, iar credința (pisteuete en) înseamnă încrederea deplină în Dumnezeu și în harul iertării, acordat prin jertfa Domnului Isus Hristos – „Căci Fiului Omului n-a venit ca să I se slujească, ci El să slujească și Să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți.” (cf. Mc. 10:45).

 • Domnul Isus îi cheamă pe ucenici în vederea împlinirea misiunii divine pentru lume (1:16-20). Evanghelia (vestea bună) este, într-adevăr, inaugurată și proclamată de Mântuitorul, însă, așa cum observăm în text, și ucenicii Lui sunt chemați să răspândească această veste. Mai întâi sunt chemați Simon și Andrei, iar apoi, Iacov și Ioan, fii lui Zebedei (Mc. 1:16-20). Scopul chemării lor este unul clar: „Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni!” Mântuitorul îi cheamă pe ucenici în Împărăția Lui, iar apoi îi pregătește pe aceștia să devină (genesthai) ei înșiși „pescari de oameni”. Remarcăm și eficiența chemării Domnului Isus – ucenicii își lasă „îndată” (eutheos) mrejile și îl urmează pe El.
 • Domnul Isus demonstrează autoritatea misiunii Sale divine pentru lume (1:21-28). Următoarea scenă îl prezintă pe Domnul Isus într-o sinagogă (sinagogile iudaice s-au dezvoltat în timpul exilului babilonian, după ce Templul fusese distrus, 586-538 î.Hr.), dând învățătură, ocazie cu care se face văzută autoritatea Sa (exousia), atât în Cuvânt (v. 22), cât și peste duhurile necurate (v. 23-28). Identificăm aici o confruntate între împărăția lui Dumnezeu, anunțată de Domnul Isus, și împărăția Celui Rău (împărăția întunericului) vizibilă în discursul celui demonizat: „Ce avem noi de-a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne distrugi?” (v. 24). Desigur, în urma confruntării, Domnul Isus demonstrează că, într-adevăr, misiunea Sa divină pentru lume se împlinește: Salvatorul este prezent printre oameni, iar împărăția Celui Rău este amenințată și distrusă. „… Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.” (1 Ioan 3:8b).

 

Aplicaţii:

 1. Vestea bună a misiunii divine pentru lume este reală și disponibilă chiar și în zilele noastre. Evanghelia este „a lui Dumnezeu” – este, deci, de origine divină și plină de putere pentru mântuirea fiecăruia care crede. (Rom. 1:16, Gal. 1:11-12;).
 2. Salvarea promisă prin Evanghelie este posibilă exclusiv prin Domnul Isus Hristos. Faptul că „Evanghelia este a lui Dumnezeu” ne vorbește și despre ceea ce stă la baza misiunii divine pentru lume: dragostea lui Dumnezeu arătată în Hristos, Domnul (Ioan 3:16). Salvarea vine de la Dumnezeu, ea nu este motivată de meritele noastre, ci exclusiv de dragostea și îndurarea lui Dumnezeu. Doar „Sfântul lui Dumnezeu” ne poate salva, iar acest adevăr trebuie proclamat chiar și într-un climat religios tot mai „tolerant și ecumenic”.
 3. Toți credincioșii sunt chemați să proclame vestea bună a salvării prin Hristos. Misiunea divină pentru lume este realizată la Golgota, prin Domnul Isus. Acum, este rândul celor credincioși să fie „pescari de oameni”, îndeplinind Marea Trimitere (Matei 28:18-20) și planul misionar revelat de Mântuitorul în F. Ap. 1:8.
 4. Putem să ne așteptăm ca proclamarea veștii bune să stârnească opoziție. Proclamarea misiunii divine pentru lume implică un asalt asupra împărăției Celui Rău și, prin urmare, trebuie să fim pregătiți pentru opoziție și suferință. (Matei 5:11-12).
 5. Misiunea divină pentru lume este caracterizată de biruință. În ciuda tuturor dificultăților, misiunea divină pentru lume a fost și este un succes (Col. 2:14-15). Împărăția lui Dumnezeu se lărgește și Biserica Domnului este zidită, fără ca porțile locuinței morților să o poată birui (Matei 16:18).

 

Sugestii practice:

 1. Căutați să memorați elementele esențiale ale Evangheliei (sfințenia lui Dumnezeu, păcătoșenia omului, moartea ispășitoare a Domnului Isus, răspunsul omului prin pocăință și credință), alături de versetele biblice corespunzătoare.
 2. Decideți să vestiți planul divin pentru lume în mod intențional. Încercați, cel puțin o zi pe săptămână, să vorbiți cu prietenii, colegii, oamenii de pe stradă, despre Evanghelia lui Dumnezeu.
 3. Nu vă lansați atrași în ample dezbateri doctrinare când vestiți Evanghelia – rămâneți focalizați asupra Domnului Isus.
 4. Uniți demersurile evanghelistice cu postul și rugăciunea.
 5. Nu fiți descurajați: datoria noastră este să semănăm Cuvântul, roadele sunt lucrarea Duhului Sfânt!
 6. Nu fiți surprinși de opoziție – acceptați întregul „pachet” al misiunii noastre de răspândire a Evangheiei!

 

Întrebări pentru discuţii:

 1. Ce înseamnă că „Împărăția lui Dumnezeu este aproape”? A început să se manifeste pe pământ, sau încă nu?
 2. Cum am putea defini „Evanghelia”?
 3. „Pocăința” și „Credința” sunt daruri ale lui Dumnezeu, sau sunt responsabilități ale omului?
 4. Este „Marea Trimitere” adresată tuturor creștinilor, sau doar slujitorilor consacrați? Argumentați.
 5. Este Evanghelia creștină singura „veste bună”, sau întâlnim ”vești bune” și în alte sisteme de credință? Argumentați.
 6. Este etic să „pescuim oameni”? Înseamnă, cumva, acest lucru prozelitism?
 7. Operează Evanghelia doar la nivel spiritual, sau și la nivel social, prin exorcizări, vindecări etc. ?

 

Păstor Costel Ghioancă, costelghioanca@yahoo.com

Biserica Creștină Baptistă „Adonai” București

Revista Crestinul Azi

One Comment

 1. Imi place modul d eabordare a lectiei. Felicitari.

  stefan t.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.