0

EXPLICATII BIBLICE 16 OCTOMBRIE

Calendar 2016Data: Săptămâna 10-16 Octombrie

Tema: PUTEREA MISIUNII CREȘTINE

Text: Faptele apostolilor 1:1-11  

Verset de aur: Faptele apostolilor 1:8

Ideea centrală: Credincioşii sunt chemaţi să fie martorii lui Hristos, prin puterea Duhului Sfânt, până la revenirea Lui în glorie.

 

Explicaţii contextuale și exegetice:

Cartea Faptele Apostolilor este cel de-al doilea volum al lucrării mai ample pe care doctorul Luca a realizat-o şi prin care urmărea să prezinte într-un mod cât se poate de bine documentat viaţa lui Isus şi mai apoi felul in care apostolii au dus mai departe invăţătura lui Hristos. Identitatea lui Teofil ne este necunoscută, numele lui înseamnă prietenul lui Dumnezeu. Indiferent de cine ar fi fost acest om este evident faptul că el era un om interesat de cunoașterea lui Hristos și de identitatea creştinilor (altfel cu siguranta Luca nu s-ar fi apucat să scrie o carte pentru el, în două volume, care împreună ocupă puţin peste un sfert din Noul Testament).

Revenind la ucenicii Domnului care reprezintă Biserica, lucrarea lor este făcută sub călăuzirea şi împuternicirea Duhului Sfânt. Din felul în care îşi introduce cartea, fiindcă textul nostru este de fapt introducerea cărţii Fapte Apostolilor, este clar că autorul vrea să scoată în evidenţă că întâmplările relatate mai tarziu în această carte sunt influenţate de ceea ce sa întâmplat cu Isus din Nazaret şi au avut loc prin implicarea atotputernică a Duhului Sfânt, care este numit „făgăduinţa Tatălui” (vs. 4). Iată deci că sunt pomenite aici toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi, fiecare având un rol important și foarte clar definit. Dumnezeu Tatăl este introdus aici ca fiind Cel ce promite pogorârea Duhului Sfânt peste apostolii Domnului Isus pe care El i-a ales să continue lucrarea Împărăției Divine, pentru care le-a deschis mintea și le-a dat putere să înfăptuiască această lucrare.

Ca o concluzie la aceste prime observaţii este de menționat faptul că dezvoltarea Bisericii, in primii săi ani de existență, a început prin inițiativa Tatălui a fost fundamentată prin lucrarea pe care Isus a făcut-o prin moartea și învierea Sa, precum și pe invăţăturile Sale, și este constituită prin lucrarea Duhului Sfânt.

Descrierea făcută cu privire la Duhul Sfânt ca fiind „făgăduința Tatălui” (v,4), ne duce cu gândul la precizările făcute anterior, în Vechiul Testament. Astfel, lucrarea Duhului Sfânt poate fi înţeleasă în profunzime atunci când ţinem cont și de aspectele precizate despre El în Vechiul Testament. Chiar și lucrarea lui Hristos este înţeleasă mai bine din perspectiva termenilor introduși de Dumnezeu în Vechiul Testament (de aici derivă, cred, insistenţa Domnului Isus pe subliniera legată de împlinirea Scripturilor Vechiului Testament, în persoana Sa). Legătura făcută în text între lucrare ucenicilor lui Hristos și botezul cu Duhul Sfânt, este evidentă atunci când înţelegem că esența vieții celui ce este considerat a fi „grâu” constă în faptul că acea persoană a fost botezată cu Duhul Sfânt (vezi Luca 3:16-17). Prin urmare, nimeni poate fi o parte componentă a Bisericii lui Hristos fără a experimenta lucrarea miraculoasă a naşterii din nou, ceea ce Luca numeşte a fi botezul cu Duhul Sfânt.

De observat că atunci când preocupările ucenicilor erau îndreptate spre alte domenii ale vieții (vremuri sau soroace), Hristos le focalizează atenţia spre prioritatea majoră a vieții lor şi anume aceea de a fi martori ai lui Hristos. Pentru această misiune primordială ucenicii aveau să fie capacitați cu puterea Duhului Sfânt (v.8). Astfel că mărturia ucenicilor cu privire la Hristos urma să fie îndeplinită prin puterea pe care o generează Duhul Sfânt în viața lor, iar nu prin puterile lor proprii. Pe lângă această putere de misiune, Domnul le indică și planul de acțiune: „martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria, și până la marginile pământului” (v.8). Aceasta indică faptul că mărturia ucenicilor cu privire la Hristos, făcută prin puterea Duhului Sfânt, avea să aibă impact în zona lor de reședință (Ierusalim) și „până la marginile pământului”. Interesant este faptul că planul de misiune al Domnului pentru ucenici, include și Samaria (locuitorii cu care iudeii se aflau în conflict). Aceasta ne sugerează ideea că și noi astăzi ar trebui să ascultăm de planul divin și să facem misiune în propria noastră „Samarie”. De asemenea, este important să observăm că planul divin de misiune nu spune că ar trebui să depunem mărturie „mai întâi„ în Ierusalim, „apoi” în toată Iudeea, iar „apoi” (dacă mai rămâne timp), până la marginile pământului! Ci, toate zonele trebuiesc avute în vedere în același timp pentru misiune. Tot astfel, planul Domnului nu conține informația potrivit căreia „unii” ar trebui să facă misiune în Ierusalim, „alții” în toată Iudeea, iar „alții” (dacă se întâmplă să mai găsim), până la marginile pământului! Ci, adevărul potrivit planului divin este că toți, în același timp trebuie să fim martori ai Domnului în Ierusalimul nostru, în toată țara, în comuntățile de oameni cu care ne aflăm în conflict, și pănă la marginile pământului. Cum este posibil acest lucru? Doar prin puterea Duhului Sfânt. Astfel, mânați și împuterniciți de Duhul Sfânt anumiți ucenici ai Domnului se deplasează în anumite zone geografice, alții se roagă pentru misiune iar alții oferă sprijin material și financiar pentru această lucrare misionară. Insă toți, împreună acționăm în unitate astfel încât cel ce se roagă ca și cel ce sprijină financiar sunt în același Duh cu cel/cei ce pleacă în misiune „până la marginile pământului”. Doar prin lucrarea plină de putere a Duhului Sfânt este posibilă această misiune.

Acestă responsabilitate misionară este dată de Domnul Isus ucenicilor Săi când El s-a înălțat la cer (v.9). În fapt, aceasta constituia agenda lor de lucru pănă în ziua în care Hristos urma să se întoarcă la ei (v.11). Această învăţătură ne indică mandatul pe care Domnul ni l-a dat și nouă, ucenicilor Săi din această generație, de a fi martori ai Săi. Venirea lui Hristos va avea loc atunci când Biserica işi va fi împlinit datoria de a vesti Evanghelia până la marginile pamântului.

 

Aplicaţii:

 

 1. Planul divin pentru misiune este porunca Domnului și pentru noi, în această generație. Să luăm în serios provocarea de a fi ascultători de porunca Domnului. Biserica este o Biserică autentică doar în măsura în care ascultă de Fondatorul ei (Isus Hristos) și acționează în puterea Celui ce a constituit-o (Duhul Sfânt).
 2. Biserica Domnului este fundamentată pe învățătura Domnului Isus și puterea Duhului Sfânt. Să trăim și să lucrăm așezați fiind pe această temelie.
 3. Biserica are mandatul de a depune mărturie despre Domnul Isus Hristos prin puterea Duhului Sfânt. Credincioșii nu trebuie să se lase antrenați în acțiuni legate de „vremuri sau soroace” ci să proclame Adevărul divin despre Hristos.
 4. Să trăim și să lucrăm pentru Domnul fiind plini de puterea Duhului Sfânt. Nu putem face nimic prin puterile noastre proprii (vezi Romani 8:9).
 5. Să așteptăm venirea Domnului, lucrând pentru El și pentru Împărăția Sa.

 

Sugestii practice:

 1. Faceți o analiză onestă a situției spirituale din Biserica voastră locală. Cât de plină de putere este mărturia credincioșilor despre Isus?
 2. Analizați viziunea pe care o are biserica voastră locală. Seamănă strategia pe care o are biserica în care vă închinați cu ceea ce a spus Domnul ucenicilor Săi să facă?
 3. Faceți un program specific de rugăciune pentru localitatea în care se află Biserica voastră, rugându-vă specific pentru oameni, instituții, sau situații concrete cu care vă confruntați. Rugați-vă să primiți înțelepciune și putere de la Dumnezeu pentru a fi un agent al schimbării în bine a localității voastre.
 4. Rugați-vă pentru misiunea creștină din țară și din lume. Cereți ca Domnul să scoată „lucrători la secerișul Lui” (Matei 9:38).
 5. Rugați-vă ca Domnul să scoată din mijlocul Bisericii voastre bărbați și femei care să se implice în lucrarea misionară „până la marginile pământului”. Susțineți-i spiritual și financiar în lucrarea pe care o fac.
 6. Dacă nu există un misionar plecat pe câmpul de misiune din biserica voastră, adoptați (ca biserică) un misionar pentru care să vă rugați insistent și pentru care să contribuiți financiar.

 

Întrebări pentru discuţii:

 1. Care este mandatul pe care Domnul Isus l-a dat ucenicilor Săi?
 2. Cu ce resurse și cu ce putere îndeplinesc ucenicii Domnului misiunea lor?
 3. Care trebuie să fie preocuparea majoră a ucenicilor Domnului din orice generație?
 4. Care este Ierusalimul nostru astăzi?
 5. Ce reprezintă pentru noi Samaria? Care este comunitatea de oameni cu care suntem într-o formă de conflict religios sau cultural?
 6. Ce reprezintă pentru noi „marginile pământului”?
 7. Cât de roditori suntem noi în misiunea noastră în lume?
 8. Cum putem sprijini lucrarea misionară?
 9. Care trebuie să fie principala preocupare a Bisericii în aşteptarea venirii Împărăţiei Domnului? Există pericolul focalizării pe aspecte politice în Biserică? Există pericolul aşteptării în mod greşit a venirii Domnului?

 

Păstor Alexandru Gheorghias, alexandru.gheorghias@yahoo.com

Bisericile baptiste din Gălășeni, Peștere, Subpiatră, Hotar și Fâșca, Bihor

 

Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.