0

EXPLICATII BIBLICE 18 SEPTEMBRIE

Calendar 2016Data: 12 – 18 septembrie

Tema: FII BIRUITOR CA ISUS!

Text: Matei 4:1-11

Verset de aur:1 Petru 5:8

Ideea centrală: Diavolul este șiret, dar Domnul nostru este mai puternic decât el și de aceea putem fi și noi biruitori asupra ispitelor

 

Explicaţii contextuale și exegetice

 

Textul începe prin a afirma că „Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit („testat”) de diavolul”.Verbul grecesc,peirazo, care descrie acțiunea, poate avea fie un sens negativ, de ispitire (ademenirea spre ceva rău),  fie unul neutru, de „testare”, sau „încercare” (de ex. Deut. 8:2; Ioan 6:6). Versetul 1 arată clar că inițiativa acțiunii a aparținut lui Dumnezeu: „Isus a fost dus de Duhul în pustie”. Scopul lui Dumnezeu nu a fost o „ispitire,” ci o „testare”, care să sublinieze încă o dată calitatea de Fiu al lui Dumnezeu a Domnului Isus, calitate pe care Tatăl o declarase cu ocazia botezului Său (Mat. 3:17). Planul diavolului a fost însă să transforme „testarea” într-o „ispitire” care să ducă la subminarea sau pătarea identității Domnului Isus. Tocmai de aceea primele două ispitiri încep cu cuvintele „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu”.

Ispitirea fiilor lui Dumnezeu era de altfel o practică veche a diavolului. În Eden, el a ispitit pe Adam (tot un fiu al lui Dumnezeu) și a reușit să îl compromită. Mai târziu, vreme de patruzeci de ani, tot într-o pustie ca și acum, diavolul a ispitit în mod repetat pe un alt fiu al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl izbăvise din Egipt și anume pe poporul Israel (Osea 11:1). Și de acea dată diavolul a reușit să își atingă scopurile. Acum, când Fiul divin al lui Dumnezeu a venit în lume și urma să își înceapă lucrarea publică, diavolul își reia atacurile. Metodele sale sunt în linii mari aceleași ca și cele folosite în cazul lui Adam și al lui Israel (respectiv în cazul copiilor lui Dumnezeu de astăzi). Cele trei ispitiri par să aibă legătură cu trei dintre domeniile principale în care diavolul a ispitit și continuă să ispitească pe fiii și fiicele lui Dumnezeu:

1). Satisfacerea nevoilor fizice. În Eden, conștient de nevoia de hrană a lui Adam și a Evei, diavolul îi invită să guste din pomul interzis – și reușește.  În pustia Sinai, unde Israel a stat patruzeci de ani, diavolul a profitat de resursele limitate de apă și hrană, de căldura mare, de oboseala fizică și a ispitit în mod sistematic pe poporul lui Dumnezeu în privința nevoilor lor fizice. În pustia iudeii, după patruzeci de zile de post, diavolul vrea să profite din nou de absența resurselor și de epuizarea fizică a Domnului Isus pentru a mai înregistra un mare succes. De data aceasta însă, Fiul lui Dumnezeu nu se lasă sedus de oferta celui rău. Da, nevoia de pâine era reală și acută, dar Fiul lui Dumnezeu vrea să o primească din mâna Tatălui Său, nu de la brutăria diavolului. Indiferent cât de legitime și acute sunt nevoile Sale fizice, El știe că relația Sa cu Tatăl și ascultarea de cuvintele Scripturii au prioritate. El crede cu tărie că Dumnezeu poate împlini nevoile copiilor Săi prin mijloace naturale sau chiar și prin mijloace supranaturale (prin „orice cuvânt”, sau intervenție specială), dar este la fel de conștient că atunci când este necesar, fiii lui Dumnezeu sunt dispuși să rămână nesatisfăcuți fizic sau chiar să își sacrifice viața, mai degrabă decât să întristeze pe Dumnezeu.

2)Interpretarea Cuvântului lui Dumnezeu. Când diavolul vede hotărârea fiilor lui Dumnezeu de a nu se întina, el încearcă să compromită felul în care ei se raportează la sursa lor de autoritate – Cuvântul lui Dumnezeu. Așa se face că a doua ispitire îl arată pe diavolul citând un pasaj din Scriptură pentru a-L convinge pe Domnul Isus să se supună autorității sale, aruncându-se de pe streașina templului (Mat. 4:6; Ps. 91:11-12). Planul diavolului era ca Scriptura să fie folosită ca justificare a unor motivații greșite. Propunerea diavolului putea fi o ocazie deosebită ca Domnul Isus să încerce o experiență nouă, să facă ceva senzațional, poate chiar să testeze în acest fel puterea și loialitatea lui Dumnezeu, iar diavolul îi oferea textul biblic care să îi justifice fapta. Desigur, și această tehnică a deformării cuvintelor lui Dumnezeu era una veche. În Eden, întrebarea „oare a zis Dumnezeu cu adevărat…” urmărea fie să pună la îndoială Cuvântul lui Dumnezeu, fie să îi dea o interpretare care să justifice satisfacerea poftei și curiozității umane de a încerca fructul oprit, iar strategia șarpelui a funcționat. Poporul Israel fusese și el păcălit, de atâtea ori, de interpretările greșite ale Legii, culminând cu învățăturile cărturarilor și fariseilor, prin care poporul era dus în rătăcire (Marcu 7:11-13). Domnul Isus era însă un bun cunoscător al Scripturii și astfel a reușit să demaște intențiile celui rău,răspunzând tot cu cuvinteleScripturii: „Să nu ispitești pe Domnul, Dumnezeul tău”.

3)Dorința de putere. Cea de-a treia ispitire reprezintă încercarea celui rău de a-L seduce pe Domnul Isus cu o cale foarte ușoară (o „scurtătură”) pentru obținerea puterii. În acest scop, Îl duce pe un munte foarte înalt, de unde să Îi poată arăta „toate împărățiile (puterile) pământului și strălucirea lor” (v. 8). Acolo fiind, Îi oferă „toate aceste lucruri”, cu condiția de a se închina înaintea sa (v. 9). Cu o ofertă asemănătoare, de dobândire imediată a unor prerogative absolute, cumpărase diavolul supunerea Evei și a lui Adam: „veți fi ca Dumnezeu” (Gen. 3:5). La fel, aspirația după un împărat, ca simbol al puterii, a fost mijlocul prin care diavolul i-a făcut pe israeliți să renunțe la autoritatea lui Dumnezeu (1 Sam. 8:6-7). Domnul Isus nu este însă dispus să facă un astfel de târg. Este adevărat, El știa că, deocamdată, diavolul este „stăpânitorul lumii acesteia” (Ioan 12:31; 14:30), dar tocmai pentru aceasta venise Fiul lui Dumnezeu în lume, să răstoarne autoritatea celui rău prin lucrarea și jertfa Sa. Totuși, diavolul îi oferea o cale mult mai ușoară și mai rapidă de a dobândi puterea – aceea de a intra sub autoritatea sa. Pentru Domnul Isus însă este o singură autoritate demnă de supunere și închinare – Dumnezeu Tatăl (v. 10) – și de aceea El preferă să aștepte glorificarea din partea Tatălui, la vremea rânduită de Dumnezeu și pe calea stabilită de Dumnezeu, chiar dacă acea cale este calea crucii. Crucea înseamnă înălțare din partea lui Dumnezeu; scurtăturile sunt păcăleli de moment venite de la tatăl minciunii.

 

 

Aplicaţii

Și astăzi diavolul atacă în aceleași domenii și prin aceleași metode:

Nevoile noastre fizice/biologice sunt cât se poate de reale: nevoia de hrană, de apă, de căldură (locuință), nevoi sexuale, etc. Dumnezeu a stabilit însă, prin Cuvântul Său, și cadrul în care aceste nevoi pot fi satisfăcute. Diavolul invită la satisfacerea lor imediată și fără nici un fel de reguli, dar fiii și fiicele lui Dumnezeu știu că oferta diavolului este înșelătoare și aduce durere („spini și pălămidă”) pe termen lung. Ei preferă oferta lui Dumnezeu, chiar dacă aceasta poate însemna așteptare și jertfă.

Cuvântul lui Dumnezeu trebuie interpretat cu multă grijă. Ispita de a justifica interesele și traiul nostru cu versete din Biblie este una cât se poate de reală și astăzi. Evitarea acestei capcane se face prin studierea Scripturii într-un mod ordonat, împreună cu alți credincioși și cu rugăciunea sinceră ca Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească în tot adevărul.

Puterea (autoritatea) nu este un lucru rău, atâta vreme cât ea este dobândită și exercitată în supunere față de Dumnezeu și pentru extinderea împărăției Sale. E esențial să învățăm să refuzăm cu fermitate „scurtăturile” lumești și să lăsăm ca „la vremea Lui, El să [ne] înalțe” (1 Pet. 5:6).

 

Sugestii practice

  • Fii deosebit de atent la ispite când te simți epuizat din punct de vedere fizic; învață să te hrănești și să te odihnești în mod adecvat
  • Scrie pe o hârtie domeniile și împrejurările în care ești ispitit cel mai des, precum și câteva schimbări concrete prin care ai putea reduce expunerea la acele ispite. Împărtășește-le Domnului și cel puțin unei persoane de încredere.
  • Gândește-te la o împrejurare în care ai biruit ispita. Care au fost secretele și ce ai putea face pentru a ieși biruitor din nou?

 

Întrebări pentru discuții

 

  • Ce alte lecții putem desprinde din felul în care Domnul Isus s-a comportat în fața ispitelor?
  • Ce putem învăța din Matei 4:11? Dar din Luca 4:13?

 

 

Păstor Alexandru Neagoe, fam.neagoe@gmail.com

Biserica Creștină Baptistă Betel, Timișoara

 

 

Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.