0

EXPLICATII BIBLICE 14 AUGUST

Calendar 2016Data: 8-14 august

Tema: Fii recunoscător ca Isus!

Text: Ioan 11:1- 46

Verset de aur: Ioan 11:41b – 42

Ideea centrală: Revelarea slavei divine, experimentarea răspunsului divin și manifestarea Atotputerniciei divine în momentele dramatice ale vieții noastre reprezintă motivații puternice pentru a fi recunoscători lui Dumnezeu toată viața.

 

Explicații contextuale și exegetice:

 

Integrând textul din Evanghelia după Ioan capitolul 11:1-46 în structura generală a acestei Evanghelii putem observa două aspecte esențiale.

Pe de-o parte, textul face referire la învierea lui Lazăr, ce încheie seria de minuni descrisă de către apostolul Ioan în evanghelia sa (schimbarea apei în vin – Ioan 2:1-11, vindecarea fiului unui slujbaș împărătesc – Ioan 4:46-54, vindecarea unui slăbănog – Ioan 5:1-9, hrănirea celor cinci mii – Ioan 6:1-14, umblarea pe apă – Ioan 6:16 – 21, vindecarea orbului – Ioan 9:1-12) cu scopul de a ilustra atât domeniile diferite ale puterii Domnului Isus, cât și divinitatea Sa. Considerată a fi o dovadă incontestabilă a puterii lui Cristos, minunea învierii lui Lazăr evidențiază atât puterea Domnului Isus asupra morții, cât și divinitatea Lui.

Pe de altă parte, în pasajul biblic amintit anterior se remarcă afirmația: „Eu sunt Învierea și Viața” (Ioan 11:25a), ce trebuie să fie înțeleasă în concordanță cu celelalte afirmații ale Fiului lui Dumnezeu care încep prin cuvintele Eu sunt: Pâinea vieții (Ioan 6:35), Lumina lumii (Ioan 8:12; 9:5), Ușa (10:7), Păstorul cel bun (Ioan 10:11, 14), Calea, Adevărul și Viața (Ioan 14:6), Adevărata viță (15:1). Domnul Isus Cristos este gata în orice moment să împlinească nevoile noastre spirituale, promițând în același timp Învierea (celor ce au experimentat moartea fizică) și Viața (celor ce așteaptă cu inima curată revenirea glorioasă a Fiului lui Dumnezeu.)

Alături de aspectele contextuale amintite anterior este important să menționăm și faptul că Domnul Isus Cristos, aflat în al treilea an al lucrării Sale pe Pământ, s-a reîntors dincolo de Iordan, chiar în locul în care Și-a început lucrarea publică. Deși a primit vestea că Lazăr era bolnav, Domnul Isus a mai rămas în locul acela încă două zile, după care s-a reîntors în Iudeea. Semnificativă în acest context este relația specială pe care Domnul Isus o avea cu Dumnezeu Tatăl (Ioan 11:4, 22, 27, 40, 41, 42), evidențiată și prin atitudinea Sa de recunoștință față de Acesta (v. 41b).

Acțiunea principală a textului din Evanghelia după Ioan capitolul 11:1-46 se desfășoară în Betania, localitate ce era situată la aproximativ trei kilometri est de Ierusalim. Atmosfera dominantă a textului este una marcată de: pesimism (v. 16), resemnare (v. 21, 32), tristețe profundă (v. 33, 35), înfiorare (v. 33, 38), tulburare (v. 33b). Singurul care poate aduce speranță într-o astfel de situație este numai Domnul Isus Cristos (v. 22, 23, 24, 25). Condiția esențială pentru ca speranța să nu fie deșartă este credința deplină în Fiul lui Dumnezeu (v. 25b, 26, 27, 40, 45), Cel care a manifestat întotdeauna o dragoste altruistă față de oameni (v. 3, 5, 36).

Prezența Domnului Isus în Betania a transformat o situație de jale, generată de moartea lui Lazăr, într-un moment al revelării slavei divine (v. 4, 40), al experimentării răspunsului divin (v. 41, 42) și al manifestării atotputerniciei divine (43, 44, 45). Pentru toate acestea Domnul Isus Cristos S-a dovedit a fi recunoscător lui Dumnezeu Tatăl, oferindu-ne un exemplu demn de a fi urmat (v. 41b: „Tată, Îți mulțumesc că M-ai ascultat”).

 

Aplicații:

 

 • Boala și suferința fac parte uneori din planul lui Dumnezeu pentru viața noastră (Ioan 9:3; 11:4). Atunci când ne confruntăm cu astfel de situații este important să ne punem nădejdea în Dumnezeu pentru a avea parte de izbăvire. Experiența apostolului Pavel este sugestivă în acest context (2 Corinteni 12:7 – 10).
 • Atunci când cei din jurul nostru pierd pe cei dragi din mijlocul familiei este important să ne apropiem de ei cu o atitudine de compasiune. Prezența noastră la priveghi și la înmormântare poate fi o sursă de încurajare pentru familia îndoliată (Ioan 11:19).
 • Întrucât Domnul Isus Cristos este credincios în împlinirea promisiunilor Sale, acestea trebuie să fie crezute în orice situație ne-am afla (Ioan 11:23). Pentru Cel ce a biruit până și moartea, totul este posibil (Coloseni 2:10; Filipeni 4:13).
 • Credinciosul are siguranța vieții veșnice, dar și siguranța învierii trupului în ziua judecății, întrucât a fost eliberat de sub puterea morții spirituale.
 • Chiar și în momentele cele mai dificile ale vieții noastre nu trebuie să pierdem ocazia de a mărturisi credința noastră cu privire la Domnul Isus. Deși Lazăr era mort, Marta a mărturisit convingerea sa cu privire la autoritatea Domnului Isus („Da, Doamne” v.27a), la caracterul Său mesianic („Tu ești Cristosul…” v. 27b) și la relația Sa unică cu Dumnezeu Tatăl („Fiul lui Dumnezeu…” v. 27c).
 • Trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru toate momentele din viața noastră în care am avut parte de revelarea slavei divine, am experimentat răspunsul divin la rugăciunile noastre, sau am fost martori ai manifestării atotputerniciei divine. Recunoștința trebuie să fie permanentă, nu ocazională.
 • Trebuie să îi mulțumim lui Dumnezeu în fiecare zi pentru hrana spirituală pe care o primim prin intermediul Cuvântului Său, pentru rugăciunile ascultate, pentru izbăvire, pentru ocrotire etc.
 • Atunci când suntem confruntați cu dovezi concrete ale atotputerniciei lui Dumnezeu nu trebuie să rămânem pasivi, ci dimpotrivă, este necesar să răspundem cu credință (Ioan 11:45).

 

 

 

Sugestii practice:

 

 • Citește textul din 1 Corinteni 15:19 pentru a identifica învățătura Sfintei Scripturi cu privire la cei care și-au pus încrederea în Domnul Isus Cristos doar pentru viața aceasta.
 • Identifică și notează pe o foaie de hârtie cinci motive pentru care ar trebui să-i fii recunoscător lui Dumnezeu toată viața ta. Păstrează această foaie în Biblie și recitește-o în momentele mai dificile ale vieții.
 • Mulțumește-i lui Dumnezeu în rugăciune pentru oamenii pe care i-a folosit în viața ta de-a lungul timpului.
 • Mărturisește credința pe care o ai în Domnul Isus celor din familia ta, vecinilor, sau colegilor de la locul de muncă.

 

 

Întrebări pentru discuții:

 

 • De ce a îngăduit Domnul Isus ca Lazăr din Betania să moară?
 • Cum explicați reacția Martei și a Mariei față de Domnul Isus la momentul sosirii Sale în Betania?
 • Cum explicați afirmația Domnului Isus Cristos „Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri niciodată.” (Ioan 11:25, 26) ?
 • Ce evidențiază reacția Domnului Isus din Ioan 11:35?
 • Cum și-a manifestat Cristos recunoștința față de Dumnezeu Tatăl în textul din Ioan 11:1-46?
 • Cum ne manifestăm noi recunoștința față de Dumnezeu în viața de fiecare zi?

 

Pastor Marius Pop, mariuspop_ro@yahoo.com

Biserica Creștină Baptistă ,,Betel” din Ucuriș, județul Bihor.

Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.