0

EXPLICATII BIBLICE 12 IUNIE

Calendar 2016Data: 12 iunie

Tema: Fii înțelept ca Isus

Text: Ioan 18.12-27

Verset de aur: 1Petru 2.15

Ideea centrală: Vei acționa cu înțelepciune atunci când vei fi dispus să privești la Domnul Isus și să înveți de la El.

 Explicaţii contextuale și exegetice:

 Introducere

 

Atunci când suntem confruntați cu luarea unor decizii, toți am vrea să le luăm pe cele mai înțelepte. De-a lungul vieții am luat, probabil, în unele situații, deciziile cele mai bune, dar, cu siguranță, au fost şi ocazii în care am acționat greșit şi deciziile noastre au dus la eșecuri.

Nu același lucru se poate spune despre Domnul Isus. El întotdeauna a acționat conform celui mai înțelept plan. Proorocia lui Isaia (11.2) este și cu privire la înțelepciune: Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.

Persoanele cu care Mântuitorul a venit în contact erau uimite de înțelepciunea Lui: A venit în patria Sa şi a început să înveţe pe oameni în sinagogă; aşa că cei ce-L auzeau, se mirau şi ziceau: „De unde are El înţelepciunea şi minunile acestea? (Mt. 13.54) Liderii religioși erau și ei derutați de capacitatea intelectuală a Marelui Învățător: Pe la jumătatea praznicului, Isus S-a suit la Templu. Şi învăţa norodul. Iudeii se mirau, şi ziceau: „Cum are omul acesta învăţătură, căci n-a învăţat niciodată?” Isus le-a răspuns: „Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine. (Ioan 7.14-16)

 1. Sursa înțelepciunii Domnului Isus.

Așa cum am văzut în răspunsul Domnului nostru, sursa este Dumnezeu. (Ioan 7.16) De fapt, fiind Fiul Lui Dumnezeu, El are toate atributele Lui Dumnezeu Tatăl: Iov (12.13) spune: La Dumnezeu este înţelepciunea şi puterea; sfatul şi priceperea ale Lui sunt. Iar apostolul Pavel recunoaște unicitatea lui Dumnezeu și în ce privește înțelepciunea: …a lui Dumnezeu, care Singur este înţelept, să fie slava, prin Isus Cristos, în vecii vecilor! Amin. (Rom. 16.27) Același apostol recunoaște plinătatea dumnezeirii Domnului Isus: Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. (Col. 2.9)

III. Câteva împrejurări în care Domnul Isus și-a evidențiat înțelepciunea:

 1. Birul Cezarului. Fariseii și cărturarii Îl urau de moarte pe “Fiul Tâmplarului” Ei nu vedeau în El decât un învățător care duce poporul în rătăcire, care strică Legea, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor și, mai ales, pe unul care se făcea pe Sine Dumnezeu, asta însemnâd blasfemie: Tocmai de aceea căutau şi mai mult Iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua Sabatului, dar şi pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, şi Se făcea, astfel, deopotrivă cu Dumnezeu. (Ioan 5.18)

Datorită acestui fapt liderii religioși căutau cu orice chip sa-L prindă cu vorba pe Domnul Isus, dorind să-L discrediteze în fața norodului dar, mai ales să-L facă vinovat de uneltire împotriva autorității romane. Astfel, se prezintă la Învățător cu întrebarea: Spune-ne dar, ce crezi? Se cade să plătim bir Cezarului sau nu?” Însă ei nu au luat în calcul că Isus era izvorul înţelepciunii: Isus, care le cunoştea vicleşugul, a răspuns: „Pentru ce Mă ispitiţi, făţarnicilor? Arătaţi-Mi banul birului.”Şi ei I-au adus un ban (Greceşte: dinar.). El i-a întrebat: „Chipul acesta şi slovele scrise pe el, ale cui sunt?” „Ale Cezarului”, I-au răspuns ei. Atunci El le-a zis: „Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!” (Mt. 22.17)

 

 1. Despre înviere. Imediat după răspunsul dat Fariseilor, vin Saducheii, care nu credeau în înviere, cu gând să-L ispitească cu privire la existența după moarte. (Mt. 22.23-33) Răspunsul dat lor dovedește din plin înțelepciunea Domnului Isus: Căci la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. (v.30)

Concluzia lui Matei este elocventă: Noroadele, care ascultau, au rămas uimite de învăţătura lui Isus. (v.33)

 

 1. Răspunsul dat Marelui Preot. Marele preot a întrebat pe Isus despre ucenicii Lui şi despre învăţătura Lui. (Ioan 18.19-23) La răspunsul dat de Mântuitorul, unul din aprozi are impresia că El este irevențios față de Marele Preot și-L lovește peste obraz. Întrebarea Domnului este, din nou, una care dovedește multă înțelepciune: Isus i-a răspuns: „Dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău; dar dacă am vorbit bine, de ce mă baţi?” (v. 23)

 

Aplicaţii:

 

 1. Înțelepciunea în vorbire: Iacov definește maturitatea unui creștin prin prisma integrităţii în vorbire. (3.2) El vorbește și de înțelepciunea de sus. (v.17)

 

 1. Înțelepciunea în ce privește deconspirarea unor taine, secrete. (Prov. 11.13)

Domnul Isus spunea: Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor. Fiţi dar înţelepţi ca şerpii, şi fără răutate ca porumbeii. (Mt. 10.16)

Steinhardt spunea: Nicăieri şi niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim proşti. Ne cheamă să fim buni, blânzi, cinstiţi, smeriţi cu inima, dar nu tâmpiţi.

 

 1. Înțelepciunea în acțiunile noastre: Cât despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toţi. Mă bucur dar de voi, şi doresc să fiţi înţelepţi în ce priveşte binele, şi proşti în ce priveşte răul. (Rom. 16.19)

 

 1. Înțelepciune în relațiile de familie: Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. (1Pt. 3.7)

 

 1. Înțelepciune cu privire la administrarea bunurilor materiale. Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd, şi pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă, şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri. (1 Tim. 6.9,10)

 

 1. Înțelepciune cu privire la mântuirea altora: Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă, şi cel înţelept câştigă suflete (Prov. 11.30)

 

 1. Înțelepciune cu privire la pregătirea pentru eternitate: (Mt. 7.24) Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă! (Ps. 90.12)

 

Sugestii practice:

 

 1. Nu vorbi dacă nu trebuie! (Iacov 3.2)
 2. Momentul potrivit este foarte important! (Prov. 25.11)
 3. Nu te lăsa angrenat în discuții inutile! (2 Tim.2.23,24)
 4. Folosește cuvinte de apreciere! (Is. 50.4)

Întrebări pentru discuţii:

 

 1. Este înțelepciunea un dar natural, sau se poate dobândi sau îmbunătăți?
 2. În ce situații nu trebuie să răspunzi nebunului și în ce situații trebuie? (Prov.26.4,5)
 3. Când răspunsul dat este o minciună și când este un răspuns înțelept? (Mt. 10.16)
 4. Care sunt “mărgăritarele” din Matei 7.6?

 

Sorin Aioanei, păstor Șofronea, Arad, saioanei@yahoo.com

 

Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.