0

EXPLICATII BIBLICE 22 MAI

Calendar 2016Data: 16-22 Mai
Tema: FII GENEROS CA ISUS!
Text:   Fapte 20:31-38
Verset de aur: Fapte 20:35b
Ideea centrală: O viaţă de dărnicie şi generozitate este un izvor de fericire personală, o responsabilitate creştină şi un test al slujirii adevărate.


 

Explicaţii contextuale și exegetice:

Apostolul Pavel a rostit aceste cuvinte într-un context special: la finalul celei de-a treia călătorii misionare, în drum spre Ierusalim, „se hotărâse să treacă pe lângă Efes, fără să se oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia; căci se grăbea ca, dacă-i va fi cu putinţă, să fie în Ierusalim de ziua Cincizecimii” (Fapte 20:16). El i-a chemat la Milet pe presbiterii bisericii din Efes pentru o discuţie, ştiind că nu aveau să se mai revadă. Pentru ei, asta echivala cu un adevărat „şoc”. Prezenţa lui Pavel printre ei le dădea nu numai siguranţă în procesul slujirii lor, dar era şi o garanţie a lucrării Duhului Sfânt cu putere printre ei.

Lucrarea trebuia continuată la aceiaşi parametri ca până atunci, pentru că lucrarea era a lui Dumnezeu şi ea trebuia să fie şi în continuare demnă de El. În plus, pericolele pândeau biserica din Efes la tot pasul – Pavel abia îi atenţionase în această privinţă (vers 29-30) – şi ei, presbiterii, trebuiau să asigure o pază eficientă asupra turmei. Aşadar, fără prezenţa lui Pavel şi în faţa atâtor provocări, ce le-ar fi garantat biruinţa şi continuarea cu eficienţă a lucrării deja începute? Răspunsul li-l dă Pavel:

 1. Fapte 20:32 (rămânerea în Mâna Domnului şi în Cuvântul puterii Lui)
 2. Pilda proprie. O componentă a acesteia era felul sacrificial de a se dărui şi de a dărui în vederea înaintării lucrării Evangheliei. Secretul unei astfel de vieţi caracterizate de dărnicie a fost pentru Pavel:
  1. O inimă eliberată de posesiunea bunurilor materiale ale acestei lumi – Pavel slujea lui Dumnezeu, nu Mamonei (v.33)
  2. O inimă mulţumită (şi mulţumitoare în general) cu ceea ce avea, cu ceea ce căştiga. (v.34a)
 • O inimă preocupată să-i ajute pe cei de lângă el, în nevoile lor. (v.34b)
 1. O inimă plină de grija de a fi parte a soluţiei şi nu parte a problemei în ce priveşte lucrarea de înaintare a Evangheliei, cu toate dificultăţile asociate acestei lucrări.
 2. Grija şi preocuparea de a crea cărări drepte cu picioarele lui, de a oferi o plidă vrednică de urmat, pentru toţi cei ce urmau după el. (v.35a)
 3. Mai presus de orice, dorinţa lui fierbinte de a fi asemenea Domnului Isus Hristos şi în această privinţă, şi de a-I pune în practică învăţătura rostită în anii vieţii Lui pământeşti: “este mai ferice să dai decât să primeşti” (v.35b)

 

De ce le-a oferit Pavel cu atâta grijă o pildă de sacrificiu, ajutor şi dărnicie? Din cuvintele lui şi din alte scripturi, înţelegem că:

 1. Ajutorarea celor mai slabi este o datorie. Ea derivă din ceea ce s-a făcut cu ei şi pentru ei în procesul câştigării lor pentru Hristos. (v.35b)
 2. Ajutorarea şi dărnicia sunt plăcute Domnului – şi de fapt asta contează cu adevărat, nu ce place lumii (Evrei 13:16)
 3. Ceea ce îi atrage pe oameni la o viaţă evlavioasă, le dărâmă prejudecăţile, le înmoaie inimile şi îi inspiră, este pilda personală derivată din umblarea cu Domnul. „Cuvântul întrupat” de noi oferă oamenilor privilegiul de a privi şi pipăi ceva din gloria şi frumuseţea lui Dumnezeu, asemenea lui Hristos (Ioan 1:14)
 4. Ei trebuia să-şi amintească mereu de cuvintele Domnului Isus şi să le experimenteze (v 35). Ca să fie fericiţi şi ei, şi cei pe care îi slujeau în acest mod.
 5. A trăi asemenea lui Hristos, prin puterea Duhului Sfânt, este posibil, este inima procesului de sfinţire şi constituie principala chemare creştină.

 

Aplicaţii:

 

 1. Binefacerea şi dărnicia sunt blocate de o inimă preocupată cu bunăstarea personală şi cu lucrurile acestei lumi.
  1. Ia-ţi timp şi cercetează-te exact aşa cum spune David în Psalmul 139:23-24, şi notează tot ce descoperi nepotrivit în această privinţă. Mărturiseşte-I Domnului starea nepotrivită şi hotărăşte-te să pui punct la tot ce este păcat în acest sens.
  2. Caută să vezi care sunt rădăcinile preocupării tale pentru cele materiale. Depistează-le şi roagă-te pentru ajutorul Duhului Sfânt în privinţa transformării. Dacă este nevoie, cere unui frate în credinţă ajutorul în rugăciune.
 2. Dărnicia lui Hristos nu este numai o manifestare a naturii Sale divine şi a dragostei Sale, ci şi un factor motivator şi transformator. Aşa cum „noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi”, tot aşa şi în problema dărniciei „Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi. 2 Cor 8:9. De aceea, privind la pilda Lui,
  1. Notează tot ce ai căpătat de la Domnul Isus Hristos în urma „sărăcirii” Lui: acele lucruri pe care le-ai experimentat cu adevărat. Reflectează atent la fiecare din ele şi apoi mulţumeşte-I din toată inima în rugăciune.
  2. În ce măsură urmezi pilda lui Hristos şi a lui Pavel în ce priveşte generozitatea (din textul menţionat)? Notează acele acţiuni şi modalităţi practice prin care poţi descrie aceasta.
 3. Scriptura spune în Evrei 13:16 „Să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.”
  1. Propuneţi-vă (şi puneţi-vă în agenda personală) căteva acţiuni practice de binefacere şi dărnicie pe care să le faceţi săptămânal. Acţiuni de slujire şi dărnicie mari sau mici, dar făcute din dragoste pentru Hristos şi pentru semeni.
  2. Evaluaţi la sfârşitul fiecărei săptămâni modul în care aţi reuţit să împliniţi cele propuse.
  3. Încurajaţi pe (măcar) încă un frate (sau soră) în credinţă să facă la fel. Încurajaţi-l(o) constant şi rugaţi-vă pentru el(ea).

 

Sugestii practice:

 

Citeşte şi reflectează la pasaje din Biblie (din cele pe care ţi le aminteşti) care ne comunică adevărul lui Dumnezeu privitor la:

 1. Răsplata dărniciei şi binefacerii creştine
 2. Blestemul care vine peste cei lacomi de câştig, zgîrciţi sau leneşi
 3. Concluzionează din ambele ipostaze şi roagă-te ca Duhul Sfânt să-ţi împrospăteze motivaţia pentru o viaţă de generozitate.
 1. Lecturează biografia unui om al lui Dumnezeu care s-a distins prin binefacere şi dărnicie (un ex: viaţa lui George Muller)
 2. Lecturează o carte bună despre dărnicie (poţi cere sfat în privinţa aceasta de la păstor)
 3. Roagă-te zilnic ca să fii o pildă şi o binecuvântare pentru cineva din jurul tău în ce priveşte generozitatea.

 

Întrebări pentru discuţii:

 1. Cât din câştigul personal era partea Domnului în perioada Vechiului Testament? (Levitic 27:30-33, 2 Cronici 31:5, Neemia 10:37).
 2. Dar în perioada Noului Testament? (Matei 23:23; argumentaţi răspunsul cu alte texte din NT)
 3. Ce principii privind dărnicia găsim în 2 Corinteni 8 şi 9?
 4. Descrieţi căteva modalităţi prin care Pavel a demonstrat că s-a distins prin binefacere şi dărnicie. Ce se mai poate aplica astăzi şi cum?
 5. La ce se referă (în ce constă) fericirea mai mare despre care a spus Isus (cf. Fapte 20:35b)?
 6. Ce consecinţe poate atrage lipsa binefacerii şi dărniciei?

 

Păstor Ovidiu Ghiţă, ovi1955@gmail.com

 

Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.