0

EXPLICAȚII BIBLICE 6 MARTIE

Calendar 2016Data: 29-6 / 03 /2016

Tema: Fii blând ca Isus!

Text: Matei 11:25-30

Verset de aur: Matei 11:29

Ideea centrală: Primeşti odihnă şi linişte atunci când te bazezi pe jertfa lui Isus şi când urmezi atitudinea lui blândă şi nepretenţioasă, smerită.

 

Explicaţii contextuale și exegetice:

În capitolul 11 din Matei, aceste cuvinte ale lui Isus încheie discursul de la moartea lui Ioan Botezătorul, ruda sa, care i-a pregătit calea şi l-a prezentat poporului ca Mesia la Iordan, la botez. Isus ceartă cetăţile evreieşti Betsaida, Horazin şi Capernaum, dar şi pe ceilalţi iudei, că nu l-au preţuit îndeajuns pe Ioan Botezătorul, în simplitatea şi modestia lui şi în mesajul lui despre Mesia. Dilema pe care o ridică Isus este aceea a permanentei lor nemulţumiri: pe Ioan Botezătorul l-au respins pentru că părea neobişnuit de sfânt (nu mânca, nu bea, etc), iar pe Isus îl resping pentru că pare prea popular (el stă la masă cu vameşii, cu străinii, cu păcătoşii). De aceea, Isus îi cheamă pe toţi la sine, din nou, dar nu înainte de a mulţumi Tatălui din cer pentru că a lăsat ca mântuirea să fie cunoscută în acest fel: cei pretenţioşi şi singuri crezându-se înţelepţi au tot felul de obiecţii şi nu primesc credinţa în Isus, dar cei simpli, copii prin comparaţie, aceia văd iertarea şi libertatea pe care le aduce Isus. Adevărul este că Isus merită să fie crezut şi urmat pentru că El vine de la Tatăl nu de la sine. Matei 11:27 se aseamănă foarte mult cu versetele din Evanghelia după Ioan, în care Isus descrie relaţia sa cu totul specială de Fiu divin în legătură cu Dumnezeu Tatăl. Acest verset ne atrage atenţia că discursurile lui Isus în Evanghelia după Ioan nu sunt chiar atât de influenţate de stilul lui Ioan, pe cât s-ar crede, deoarece Isus chiar se descria pe sine şi pe Tatăl în astfel de cuvinte, aşa încât şi Matei are asemenea versete, în acest stil, care mai degrabă este stilul lui Isus însuşi de a se descrie pe sine. Oricum, se înţelege că autoritatea lui Isus vine de la Tatăl, iar între ei este o legătură strânsă, exclusivă, tainică, aşa încât pe Dumnezeu nu îl poate cunoaşte nimeni, decât Fiul, şi doar acei cărora Fiul însuşi li-l descopere pe Tatăl (adică celor ce cred în Isus). Aceasta relaţie unică este şi temelia chemării „veniţi la mine!”, a lui Isus. Pasajul arată că Isus este cel ce dă cu adevărat odihnă – sau adevăratul Sabat – celor trudiţi şi împovăraţi, nu Legea. El are nişte cerinţe, nişte standarde, o slujire pe care le numeşte „jugul meu”, dar spune că jugul său, în comparaţie cu legile şi pretenţiile oamenilor, este bun, iar sarcina de purtat este uşoară. Cuvintele spuse de Isus sunt foarte frumoase, sunt aproape ca un psalm despre bunătatea Domnului. Ca lider religios şi ca Mântuitor, ca Mesia, Isus este blând – bun, şi smerit cu inima, şi prin aceasta ne transmite şi ideea că aşa este şi Dumnezeu, pe care doar el îl cunoaşte. Alţi lideri pot fi pretenţioşi, severi, aroganţi, duri, mândri, dar Mântuitorul Isus nu este aşa. În mod clar, Isus arată că scopul creaţiei, de a avea toate lucrurile bune, bine făcute, şi bune în esenţa lor, este şi scopul mântuirii sale. Problema este că acest capitol Matei 11, este urmat de Matei 12 şi 13, unde iudeii îl resping pe Isus şi, de aceea, din acel moment Domnul începe să nu le mai vorbească pe faţă despre sine şi despre Împărăţia lui Dumnezeu, ci să folosească multe pilde, care trebuie explicate în mod particular, ca să le înţelegi.

 

Aplicaţii:

Ce motive de laudă ai la adresa lui Dumnezeu? Îi recunoşti măreţia şi imensitatea puterii? Eşti un om smerit? Multe din lucrurile spirituale importante scapă înţelepciunii celor pricepuţi, care pot fi prea sofisticaţi în gândire şi prea departe de recunoaşterea existenţei şi puterii lui Dumnezeu, nepregătiţi să i se închine şi să-i aducă mulţumiri. Adesea pruncii, adică oamenii mai simpli, pot fi mai înţelepţi decât savanţii pentru că îl recunosc şi îl cinstesc mai repede pe Dumnezeu. În Matei 18:1-6, Domnul Isus spune, iarăşi, că dacă cineva nu se smereşte şi nu se face ca un copilaş nu poate intra în Împărăţia cerurilor. Înţelepciunea vine de la Dumnezeu, iar mântuirea lui Dumnezeu poate părea o nebunie oamenilor (1 Cor. 1:20-23). În altă parte, Matei 21:31-32, tot Isus spune că vameşii şi prostituatele se vor pocăi mai repede şi vor intra în Împărăţia cerurilor înaintea iudeilor învăţaţi.

Teologia creştină afirmă că nu îl poţi cunoaşte direct pe Dumnezeu Tatăl decât prin intermediul lui Isus. În Ioan 14:6-10, Isus le spune ucenicilor „Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: “Arată-ne pe Tatăl?” Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine? Cuvintele, pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine, ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.”

Pentru sufletul obosit şi tulburat, mântuirea lui Isus aduce linişte şi odihnă. Şi slujirea lui Isus (jugul lui Isus) aduce linişte şi odihnă pentru conştiinţă pentru că reprezintă ceea ce trebuie să facem, faţă de oameni şi Dumnezeu, şi ne pune într-o relaţie frumoasă de ascultare şi dependenţă de Dumnezeu. Relaţia corectă cu Dumnezeu este ca o relaţie netensionată dintre un tată şi fiul său şi, în esenţă, ea ar trebui să fie o relaţie simplă, de încredere, de încurajare. Psalmul 131:1-2 spune în alte cuvinte, un mesaj asemănător: „Doamne, eu n-am o inimă îngîmfată, nici priviri trufaşe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari şi prea înalte pentru mine. 2. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniştit şi potolit ca un copil înţercat, care stă lîngă mamă-sa; da, sufletul meu este ca un copil înţercat”.

 

Sugestii practice:

Poţi şi tu să te rogi, ca Domnul, şi să îl lauzi pe Dumnezeu pentru ce a găsit el cu cale să facă: pentru planurile lui, pentru mântuirea lui, pentru deciziile lui, pentru standardele lui, pentru cine este, ce este şi cum este El?

Gândeşte-te că nu îl poţi cunoaşte deplin pe Fiul sau pe Tatăl, decât prin Fiul întrupat. Ce har avem? Ce putem cunoaşte despre caracterul lui Dumnezeu atunci când privim la fiinţa şi lucrarea lui Isus?

Vino la Isus şi adu-i sentimentele şi cauzele trudei tale, ale poverii tale sufleteşti. Vezi care este jugul, lucrarea Lui, la care ne cheamă şi pe noi. Poţi să accepţi priorităţile vieţii lui Isus şi să mergi în aceeaşi direcţie cu El?

 

Întrebări pentru discuţii:

Cum este odihna pe care o dă Isus: este doar sufletească sau poate fi şi o stare fizică, biologică de sănătate?

Cum poţi să înveţi jugul lui Isus şi să îl practici, privind la bunătatea şi smerenia inimii lui?

Te pot ajuta blândeţea şi smerenia să devii odihnit, să cunoşti odihna lui Dumnezeu în viaţa ta?

 

Păstor dr. Octavian Baban

 

Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.