0

EXPLICATII BIBLICE 7 FEBRUARIE

Calendar 2016Data: 1-7 Februarie, 2016

Tema: Iubește ca Isus!

Text:   Ioan 13:1-17

Verset de aur: Ioan 13:34-35

Ideea centrală: Domnul Isus le oferă un ultim exemplu de dragoste ucenicilor, înainte de dovada supremă a dragostei Sale (moartea pe cruce). Apoi le porunceşte ucenicilor să iubească la fel.

 

Explicaţii contextuale și exegetice:

Textul acesta este scris ca să ne descopere iubirea Domnului pentru ucenicii Săi și să ne învețe să iubim și noi ca El. Ideea iubirii este reluată și în v.34-35, apoi în cap 15:9-10, 12 și apoi în Ioan 17:26, în rugăciunea de Mare Preot a Domnului Isus, pentru ucenicii Săi. De aceea, este fundamental să privim în acest text, urmărind iubirea Domnului Isus pentru ucenicii Săi, și să învățăm și noi să iubim ca El. Sunt 3 descrieri ale iubirii Lui:

 1. Atributele iubirii Domnului Isus pentru ucenicii Săi v.1-3.

Sunt două atribute mărețe ale iubirii Sale revelate aici:

 1. Perfecțiunea iubirii Sale v1.

Expresia folosită de Ioan, „I-a iubit până la capăt”, este o expresie care descrie perfecțiunea iubirii Sale. Ideea este nu numai temporală, cu privire la timp, ci și cu privire la măsură. Concret iubirea s-a materializat în 3 aspecte:

 • Cronologic – timp; până la capăt înseamnă pentru totdeauna, o iubire veșnică;
 • Cantitativ – o iubire perfectă în măsura ei;
 • Calitativ – o iubire de cea mai înaltă calitate. Pentru că persoana care iubește este perfectă, el iubește după calitatea și caracterul Lui.

I-a iubit cu măsura deplină a iubirii posibile.

 1. Puterea iubirii Sale v1-3.

Se spune în Cântarea Cântărilor că, ”dragostea este mai tare decât moartea….(8:6)

Se scot în evidență două detalii aici:

 • Cunoașterea Domnului Isus; cunoștea că a sosit timpul de plecare la Tatăl, cunoștea că Iuda îl va vinde (v.11), etc.
 • Capacitatea Domnului Isus; avea toate lucrurile în mâinile Lui. Avea toată autoritatea.

Însă, a folosit acestea pentru a iubi, nu pentru a lovi.

 1. Acțiunile iubirii Domnului Isus pentru ucenicii Săi v.4-12.

Sunt două acțiuni majore aici, la care trebuie să luăm aminte.

 1. O acțiune de coborâre, smerire a Domnului Isus, v.4

S-a ridicat de la masă și a luat ștergarul și ligheanul cu apă, și s-a coborât la picioarele ucenicilor. S-a smerit și le-a slujit. Filipeni 2:6 „El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuși…. a luat un chip de rob…..” Era munca și responsabilitatea robului din casă să spele picioarele. Nici unul din ucenici nu s-a văzut pe el așa de jos să spele picioarele celorlalți, însă Domnul Isus, S-a văzut.

 1. O acțiune de curățire de păcat, salvare v.6-12.

Trebuie să înțelegem că Domnul Isus folosește spălarea fizică a picioarelor, pentru a-i învăța o lecție despre curățirea spirituală de păcate. Domnul Isus vorbește despre două curățiri:

 • Una prin baia totală, scăldatul v.10. Aceasta se face odată pentru totdeauna prin sângele Său, prin aplicarea jertfel Lui prin credință în viața noastră, când suntem mântuiți;
 • Una prin spălarea picioarelor v.8-10. Aceasta se face permanent, pentru că ne întinăm permanent cu praful lumii acesteia, cu mentalități, vorbe, și fapte care sunt mizerabile și avem nevoie permanentă de curățirea Domnului Isus.

Observați că, ambele sunt de maximă importanță v.8. Dacă nu accepți spălarea permanentă, nu ai parte deloc cu Domnul. Dar dacă nu ai baia principală sau spălarea totală, degeaba ai spălarea picioarelor (în termenii textului), v.10-11. Cred că și Iuda a fost spălat pe picioare de Domnul Isus, dar nu avea curățirea totală, baia, scăldatul.

 1. Aplicarea iubirii Domnului de către ucenicii Săi v.12-17.

Dacă înțelegem ce a făcut El pentru noi, dacă înțelegem cine este El pentru noi, atunci El în iubirea Lui:

 1. Ne constrânge să ne iubim și noi unii pe alții v.14. „Sunteți datori…” 1 Ioan 4:9-11;
 2. Ne cere să urmăm exemplul Lui și nouă trebuie să ne fie mai ușor pentru că suntem mai mici v.15-16.
 3. Ne conștientizează că aceasta este calea fericirii v.17. (Fapte 20:35) Iubirea se dăruiește pentru alții, nu pretinde să primească.
 4. Ne comandă (poruncește) să facem aceasta, pentru ca oamenii să cunoască cine este El și cine suntem noi v.34-35.

 

 

Aplicaţii:

Noi trebuie să iubim ca Domnul Isus, cu iubirea Domnului Isus (Ioan 15:9-10; 17:26). El ne dă și voința și înfăptuirea. El ne dă puterea necesară. Puterea iubirii ca a lui constă în a iubi în ciuda a ceea ce cunoști despre ceilalți, chiar dacă știi că ei nu te iubesc, chiar dacă ai putea să îi judeci și să-i pedepsești, să-i nimicești, să le întorci cu aceaiași monedă. Cei slabi se răzbună, cei tari iubesc. Să nu uităm:

 • Iubirea ca a Domnului Isus se smerește și slujește;
 • Iubirea ca a Domnului Isus caută curățirea, iertarea celui ce a greșit;
 • Suntem datori să iubim ca El;
 • Suntem fericiți iubind ca Domnul Isus;
 • Este cea mai puternică mărturie pe care o putem depune despre El!

 

Sugestii practice:

 • Cu siguranță este cineva în jurul tău, în familie, în biserică, despre care știi lucruri care îl descalifică în ochii tăi, aceluia, arată-i iubirea Domnului Isus! Nu folosi ceea ce știi despre alții și ar putea fi împotriva lor, pentru a-i lovi, ci pentru a-i iubi!
 • Fă ceva greu pentru firea ta, față de de cineva care a greșit față de tine, slujește-i cu smerenie, fă-i un serviciu demn de Domnul Isus (ceva asemănător cu spălarea picioarelor din timpul Domnului Isus).

 

Întrebări pentru discuţii:

 1. Cum afectează cunoașterea ta despre cei din jur, iubirea ta pentru ei?
 2. Cât ești gata să te smerești pentru a arăta iubire fraților și semenilor?
 3. Cât ești gata să ierți și să lucrezi la îndreptarea altora?
 4. Cum ți se pare faptul că Domnul Isus poruncește iubirea? Poate fi iubirea poruncită?
 5. Care crezi că este legătura între iubire și fericire?
 6. Ce înseamnă pentru tine să iubești ca Domnul Isus?
 7. De ce este importantă iubirea ca a Domnului Isus în mărturia noastră față de lume?

 

 

 

Identificarea celui care a scris lecția:

Ilie Bledea, păstor la Biserica Baptistă Betel, Făget, Timiș

 

Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.