rsz_calendara43Data: 5 aprilie 2015

Tema: Intrarea Domnului în Ierusalim

Text:  Ioan 12:12-19

Verset de aur: Ioan 12:15

Ideea centrală: Glorificarea Domnului Isus înseamnă și glorificarea Tatălui și recunoașterea menirii Mântuitorului: jertfa perfectă pentru ispășirea celor păcătoși.

 

Explicaţii contextuale și exegetice:


Intrarea Domnul Isus  în Ierusalim ne este prezentată de evanghelistul Ioan în contextul învierii lui Lazăr, un eveniment istoric ce a generat foarte mult entuziasm printre cei care se aflau la Ierusalim în perioada aceea din an. În acest context, Domnul este primit de mulțimile entuziaste cu un strigăt insistent ce îi deranjează pe liderii religioși ai vremii după cum citim în alte relatări sinoptice. Entuziasmul cu care este primit Domnul în Ierusalim poate fi o reminiscență a așteptărilor mesianice din Ioan 6:14-15. Față de aceste manifestări anterioare, Domnul Isus și-a manifestat, la timpul potrivit, dezacordul.

Strigătul este un ecou al Psalmului 118:25 după unii cercetători ai Scripturii sau, după opinia altor cercetători, un salut al vremii. În ambele cazuri, semnificația nu poate fi decât una singură: „Mântuiește-ne!”

Deși este mai puțin detaliată decât la ceilalți evangheliști, istoria cu măgărușul apare și la Ioan pentru a sublinia, fără a da prea multe detalii, intenția Domnului Isus de a corecta falsele așteptări mesianice care aveau un caracter preponderent politic. Ioan nu este interesat de modalitatea în care este procurat măgărușul, el este interesat mai degrabă de împlinirea voii Tatălui. În contextul vremii, intrarea triumfală a regelui sau a conducătorului militare se făcea pe un cal, de regulă în fruntea armatei învingătoare și nicidecum pe un animal inferior ca valoare și utilitate cum era măgărușul. Calul a fost asociat de scriitori biblici un simbol al luptei, al războiului: 1 Împărați 4:26 sau Isaia 31:1-3. Prin această intrare Domnul Isus își manifestă intențiile pașnice și împlinește în mod explicit preofeția din Zaharia 9:9.

În tot acest context, Ioan face o remarcă foarte interesantă legată de capacitatea ucenicilor de a privi lucrurile din perspectiva corectă. Astfel, el spune în versetul 16 că ucenicii nu au perceput semnificația corectă a acestui eveniment până în momentul glorificării Domnului Isus, adică după moartea și învierea Sa.

Particularitățile relatării intrării Domnului Isus în Ierusalim:

– Ioan plasează din punct de vedere istoric foarte precis evenimentul; 12

– Ioan este singurul care menționează specific cu ce fel de ramuri l-au întâmpinat mulțimile; v. 13

– Ioan specifică faptul că ucenicii nu au înțeles la momentul producerii evenimentelor despre ce este vorba; v. 16

Aplicaţii

Intrarea Domnului Isus în Ierusalim ne învață că profețiile rostite de Dumnezeu cu secole înainte sunt actuale și se împlinesc întocmai la nivel de detaliu. (Zaharia 9:9). Din acest punct de vedere, întreaga viață a Domnului Isus, începând de la întrupare și până la înălțare, a stat sub semnul împlinirii voii Tatălui.

De asemenea, acest eveniment ne arată că Domnul Isus a venit pe pământ cu scopul precis de a duce până la bun sfârșit lucrarea pentru care a venit. Dimensiunea lucrării Sale este mântuitoare și reconciliatorie. Adică ea restabilește relația ruptă dintre om si Dumnezeu. Domnul Isus a adus în lumea noastră Împărăția păcii și a mântuirii prin moartea și învierea Sa.

Deși Domnul Isus nu a venit în Ierusalim, cum de altfel nu a venit nici pe pământ, cum se așteptau mulțimile, El a venit cu un mesaj al smereniei și al triumfului voii lui Dumnezeu. Mulțimile așteptau un împărat, el a venit ca rob, mulțimile i-au organizat ad-hoc o intrarea triumfală, El a ales calea smereniei.

Întrebări pentru discuţii:

1. Credeți că există asemănări între mulțimile care l-au aclamat pe Domnul Isus la intrarea în Ierusalim și oamenii din zilele noastre?
2. Care ar putea fi semnificația intrării Domnului în Ierusalim pe un măgăruș?
3. Ce fel de persoană așteptau mulțimile să își facă intrarea în Ierusalim: un lider militar sau unul spiritual?
4. Există o legătură între învierea lui Lazăr și entuziasmul mulțimilor?
5. Ce ne spune despre natura umană primirea lui Isus la intrarea în Ierusalim și evenimentele care au urmat în această săptămână?

Păstor Ruben Ologeanu

Echipa de redactare a Calendarului de Studiu 2015