0

Explicatii biblice: 22 Martie

rsz_calendara43

Data:  22 Martie 2015

Tema: Pilda vierilor

Text:   Matei 21:33-46; Marcu 12:1-12; Luca 20:9-19

Verset de aur: Tit 2:14

Ideea centrală: Respingerea Fiului aduce judecata lui Dumnezeu.

 

 

Explicaţii contextuale și exegetice:

 

  1. Contextul și audiența inițială

 

Contextul pildei vierilor este identic cu cel al pildei celor doi fii, la fel și audiența inițială. Ne aflăm în săptămâna mare, în perioada de confruntări teologice dintre Domnul Isus și liderii religioși ai vremii.

 

  1. Punctul de întoarcere

 

Pilda vierilor surprinde nu numai prin faptul că era adresată celor prezenți, dar și acțiunea din pildă era în desfășurare. Este ca și când ai povesti unui copil despre greșeala de a fura bomboane, când el are în gură bomboana abia furată.

Marii preoți și bătrânii poporului nu se ocupau de viticultură, așa că nu au intuit că poate fi vorba despre ei, așa că au ascultat pilda și au reacționat în mod corect. Era și strigător la cer. Stăpânul avea proprietatea terenului, a sădit via, i-a oferit toate condițiile posibile pentru roadă (gard, teasc, turn). Apoi a arendat-o unor lucrători și a plecat. La timpul roadei, arendașii au primit vizite repetate din partea unor robi pentru a da din roadele viei și stăpânului. În loc să fie bine primiți, robii au fost bătuți, alungați unii chiar uciși.

Suspansul a fost maxim, când Domnul Isus identifică pe ultimul trimis. Este singurul fiu al proprietarului, persoana cea mai pre’ioas[ pentru el. De asemenea sunt prezentate și așteptările lui: „vor primi cu cinste pe fiul meu.” Dacă l-ar fi primit cu cinste, istorisirea ar fi avut un sfârșit fericit și de dorit. Aici, Domnul Isus surprinde ascultătorii prin realitatea violenței maxime a arendașilor. Nu numai că l-au ucis, dar au avut întâlniri de complot, idei împărtășite, dorința de a controla și a pune mâna pe întreaga proprietate a stăpânului. Într-adevăr, strigător la cer.

Pentru efectul maxim, Domnul Isus îi lasă pe ascultători să dea ei verdictul (așa cum a făcut și Natan cu David). Răspunsul lor a fost pe măsură: „Pe ticăloşii aceia ticălos îi va pierde, şi via o va da altor vieri, care-i vor da roadele la vremea lor.” (Matei 21:41)  Termenul folosit tocmai de liderii religioși arată o degradare, o urâțenie  interioară. Mizerabilii aceia vor fi pedepsiți în mod mizerabil, așa ca ei! Era răspunsul care a dat glas indignării din lăuntrul lor. Verdictul era dat. Mai trebuia să înțeleagă cine erau inculpații!

  1. Adevărul central

 

Ei tocmai au aflat în minutele următoare. Cu siguranță că nu se așteptau să fie vorba chiar despre ei. Înainte de a le spune verdictul, Domnul Isus a anunțat împlinirea profeției din Psalmul 118. Piatra tocmai era spre sfârșitul procesului lepădării ei, dar acest lucru însemna judecată din partea lui Dumnezeu. Nici măcar acest citat nu le-a deschis ochii liderilor religioși ai vremii. Atunci Domnul Isus le-a spus direct: De aceea, vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. (Matei 21:43)

Ideea centrală nu poate fi mai clară: respingerea Fiului aduce judecata lui Dumnezeu.

Bineînțeles, nu este vorba de un act singular de respingere a Fiului, ci de o istorie, de împotriviri față de Dumnezeu și mesagerii Lui, care a culminat cu această respingere. Poporul Israel era via lui Dumnezeu (Isaia 5) dată în grija liderilor religioși. Aceștia nu au avut grijă de ea, nu au adus roade potrivite, de aceea Împărăția va fi luată de la ei și dată unui popor care va aduce roade potrivite.

 

Aplicaţii

 

  1. Recunoaște Proprietarul

Lupta finală a arendașilor era împotriva proprietarului. Dorința lor era să ajungă ei moștenitori, adică să intre ei în posesia viei. Recunoașterea Proprietarului, demonstrată în acceptarea autorității Lui te scutește de multe probleme.

 

  1. Apreciază investiția

Toată investiția este a Proprietarului. Nu a fost vorba de o co-investiție. Arendașii nu au investit nimic altceva decât munca lor. Apostolul Pavel prezintă frumos această idee prin șirul de întrebări: Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit? (1 Corinteni 4:7)

  1. Înțelege scopul

El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. (Tit 2:14) În mod concis Pavel pune în acest verset câteva concepte care ar trebui să rezulte vizibile în urma investiției supreme a Domnului Isus de „a se da pe SINE”. Iată care sunt acestea: identitatea „al Lui”, comunitatea „norod”, calitatea „să curețe”, dinamica „plini de râvnă” și roada „fapte bune”!

 

  1. Primește mesajele de atenționare

După ce se vede astăzi în aproape toată ţara, mărturia și roada creștină nu este în cea mai bună formă. Este justificat Stăpânul să ne trimită câte un mesaj prin care să înțelegem „la cât e ceasul”. Ce facem cu astfel de mesaje?

 

  1. Asigură-te că te raportezi corect la Fiul!

În final, totul se rezumă la modul de raportare, de cunoaștere, a Fiului: Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. (Ioan 17:3) Arendașii nu au părăsit via, nu au făcut lucruri negative: ei au muncit, au avut chiar relații bune între ei (au căzut repede la înțelegere cu privire la acțiunile lor), dar nu s-au raportat bine la Proprietar nici la Fiul lui preaiubit. Cineva spunea că noi întrebăm oamenii „Îl cunoști pe Domnul Isus?” când ar trebui să îi întrebăm: „Domnul Isus te cunoaște?”. Ultimele cele mai dureroase trei cuvinte pe care le-ar putea auzi cineva sunt „nu vă cunosc”! (Mat.25:12)

 

Întrebări pentru discuţii:

 

Ce este proprietatea lui Dumnezeu din tot ce ai în jur?

 

Care sunt câteva implicații ale faptului că Dumnezeu este proprietar?

 

Cum te raportezi la mesajele sau mesagerii care trimit mesaje incomode din partea lui Dumnezeu?

 

Care sunt câteva investiții pe care le-a făcut Dumnezeu în tine?

 

Dar în familia și biserica ta?

 

Ce roadă crezi că așteaptă?

 

Cum împaci ideea de judecată cu aceea a bunătății lui Dumnezeu?

 

Păstor Dr. Timotei Rusu, timoteicorinar@gmail.com

Lector la Institutul Teologic Baptist Bucureşti

Membru al echipei de redactare a Calendarului de Studiu 2015

 

 

 

Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.