Calendar A4-3_Page_1Tema generală a lunii Decembrie este: Misiunea Internațională

 

Data: 7.12.2014

Tema: Viziunea bisericii locale

Text: Fap. Ap. 11:19-24, 8:14

Verset de aur: Fap. 11:24

Ideea centrală: Dumnezeu dorește ca fiecare biserică locală să fie angrenată în misiunea internațională.

 

Explicaţii contextuale și exegetice:

Dumnezeu a întemeiat Biserica cu o misiune clară, definită de însuși Domnul Isus, întemeietorul Bisericii, pe care o descoperim în câteva texte cheie; Mat. 24:14, Evanghelia Împărăției va fi propovăduită în toată lumea; Mat. 28:19 faceți ucenici din toate popoarele și Fap. Ap. 1:8, Îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, și până la marginile pământului.

Singurul motiv pentru care încă mai există biserica și organizaţiile misionare afiliate ei este persistenţa păcatului. Din textele menționate mai sus distingem clar că misiunea bisericii este atât universală cât și transculturală și internațională.

Faptele Apostolilor este o carte a rapoartelor misionare unde în capitolul 6:7 citim cum a fost câştigat Ierusalimul; în 9:31 cum a fost evanghelizată Iudea, Galilea și Samaria; în 19:10 observăm răspândirea Evangheliei în Europa și Asia; iar în cap. 28:30-31 ni se relatează răspândirea Evangheliei în toată lumea civilizată.

Personajele cheie implicate în misiunea internațională din Fap. Ap. sunt:

 

 • Apostolul Petru, lucrarea de misiune din Samaria (cap. 8); convertirea sutașului Corneliu (cap. 10).

 

 • Barnaba fiul mângâierii și partenerul apostolului Pavel (cap. 11:19-26)
 • Pavel, apostolul Namurilor, 9:15. Apostolul Pavel devine personajul cheie în misiunea internațională din cartea Fap. Ap., (cap. 13-28).

Lucrarea de misiune internațională a întâlnit probleme în extinderea ei printre neamuri.

 

 • Prozelitismul iudaic. Creștinii evreii au tins că neamurile să accepte iudaismul pentru a fi mântuiți.

 

  • Pavel s-a confruntat cu iudaizatorii până și după consiliul de la Ierusalim Fap. Ap. 15.
  • Rolul Ierusalimul în Biserica Primară. Evreii s-au ținut de Ierusalim până a intervenit prigoana.

 

 • În prima fază  s-a evitat extinderea Evangheliei la Neamuri, cap. 10-11, 15.

 

 

Aplicaţii/ Considerente Misiologice

Fiecare ucenic al Domnului Isus – un misionar. Este important să observăm că Domnul Isus nu a cerut Bisericii să trimită misionari, El a trimis Biserica în lume, adică fiecare urmaș al Său este un misionar, începând din familie și continuând cu misiunea internațională. Dacă fiecare creștin evanghelic ar înțelege intenția Domnului Isus, atunci misiunea internațională ar ocupa o poziție de frunte în bisericile noastre.

Factorul transcultural. Apostolii Petru, Barnaba și Pavel s-au confruntat cu factorul transcultural, făcând diferența între aspectele pozitive, care nu cer o schimbare radicală la momentul acceptarii Evangheliei și aspectele pacătoase, care cer o transformare autentică, atunci când Evanghelia interceptează aspectele păcătoase din cultură. (Exemplu: întoarcerea galatenilor de la idoli la Dumnezeul adevărat).

Abordarea altor popoare în baza concepțiilor fundamentale despre lume și viață. În Genesa, capitolul 3, citim că în momentul căderii Adam și Eva au experimentat trei sentimente fundamentale, care au fost transmise umanității: sentimentele de vină, rușine și frică. Pe parcursul istoriei aceste sentimente s-au transformat în blocuri culturale, de care trebuie ținut cont în predicarea Evangheliei. De exemplu, o persoană educată în Europa de Vest, SUA și Australia este mai receptivă atunci când Evanghelia este prezentată din perspectiva unei concepții despre lume și viață dezvoltată pe blocul sentimental vină vis a vis dreptate; o persoană din țările aflate sub dictatură și mediul tribal, v-a reacționa prin intermediul conceptului bazat pe frică vis a vis putere iar musulmanii, pot fi câștigați printr-o abordare a Evangheliei bazată pe sentimentul rușinii și al onoarei.

 

Viziunea bisericii locale

Viziunea este o imagine clară și provocatoare asupra viitorului bisericii locale și a Împărăției lui Dumnezeu! Viziunea este în centrul revelației de Sine a lui Dumnezeu, a scopului Său cu oamenii.

 1. Dumnezeu a avut un scop cu neamurile, aspect reflectat în Fap. Ap. 13:1-4. Pentru realizarea acestui scop Duhul Sfânt a cerut bisericii din Antiohia să pună deoparte pe Saul și Barnaba.
 2. Dumnezeu se folosește de slujitorii bisericii, care pot ajuta poporul să înțeleagă unde trebuie să meargă și ce trebuie să facă Fap. Ap. 11:24-26.

Concluzie: Biserica are nevoie de viziune, de asemenea fiecare slujitor are nevoie de viziune. Dumnezeu folosește oameni, evenimente și împrejurări, pentru a transmite viziunea Sa.

 

 

 • Ca exemplu, avem biserica din Antiohia – Viziunea bisericii locale din Antiohia a fost propovăduirea Evangheliei la Neamuri.

 

 

Dezvoltarea viziunii

Împrejurările, evenimentele și oamenii din biserică contribuie nemijlocit la extinderea viziunii bisericii locale.

 • Prigoana a contribuit la răspândirea Evangheliei în Finicia, Cipru și Antiohia, 11:19-20.

 

 • Unii dintre ucenici au vestit grecilor, v. 20.
 • Biserica din Ierusalim a contribuit la dezvoltarea viziunii, v. 22.
 • Barnaba și Pavel au contribuit la extinderea viziunii.

 

Comunicărea viziunii.

  • Viziunea trebuie consolidată. În versetul 23 citim că, văzând lucrarea harului lui Dumnezeu, Barnaba s-a bucurat și a încurajat pe toți să se alipească de Domnul.
  • Barnaba a comunicat viziunea lui Pavel, v. 24-25.

 

 • Barnaba a potrivit oportunitatea produsă de viziunea lui Dumnezeu cu abilitățile lui Pavel.

 

Cum comunică viziunea

 • Comunicarea începe de la modul de viața al slujitorilor, Barnaba era un om de bine, v. 24.
 • Membrii (adunarea) trebuie să audă mereu (constant) comunicarea viziunii într-un mod creativ.
 • Comunică viziunea bisericii locale noilor veniți în biserică.

Implementarea viziunii

 • Recrutează o echipă de oameni care împărtășesc viziunea ta.
 • Roagă-te și începe, stabilește timpul potrivit pentru a începe. Barnaba a mers după Pavel la Tars și împreună au purces la implementarea viziunii, v. 25.
 • Mobilizează-te și începe procesul, v. 26.
 • Așteaptă-te la obstacole și dificultăți. Nu uita, Dumnezeu folosește obstacolele ca să-ți desăvârșească viziunea. (Fap. 16:6-10)

 

Întrebări pentru discuţii:

Care este diferența dintre viziune și dorință?

Care este viziunea bisericii locale?

Care ar fi câteva împrejurări favorabile care v-ar conduce la dezvoltarea unei viziuni internaționale?

Ce rol poate juca fiecare membru la dezvoltarea viziunii bisericii locale?

 

Dr. Mihai Malancea Membru al echipei de redactare a explicatiilor biblice

Topics #7 decembrie #explicatii biblice