3

EXPLICATII BIBLICE: 27 IULIE

Zemanta Related Posts ThumbnailIulie 2014

Tema generală a lunii Iulie este: Plantarea de biserici.

Data: 27 Iulie

Tema: Diverse daruri, dar același obiectiv

Text: 1 Corinteni 12:13-27; 3:5-11; Fapte 18:2-5

Verset de aur:

Ideea centrală: Dumnezeu capacitează pe cei credincioși cu diverse daruri spirituale ca biserica să funcționeze ca un organism.

 

Explicaţii contextuale și exegetice:

 

Pavel comunică aici faptul că trupul lui Hristos (biserica) are o diversitate de părți care funcționează împreună, astfel încât această comunitate să poată să-și îndeplinească mandatul primit de a răspândi Evanghelia și de a planta biserici noi. În acest sens Duhul lui Dumnezeu capacitează cu daruri diverse pe membrii unei comunități de credință astfel încât aceasta să funcționeze ca un trup uman (12:27-30).

Interconexiunea aceasta spirituală este realizată de un singur Duh în care toți credincioșii sunt botezați (12:13) în urma credinței personale în Isus (Romani 8:9). Prin acest botez, credincioșii de orice naționalitate (fie Iudei, fie Greci) sau stare socială (fie robi, fie slobozi) sunt identificați cu Hristos (am fost botezați într-un singur trup) iar Duhul locuiește în ei (am fost adăpați dintr-un singur Duh) (12:13; Ioan 4:14; 7:38-39).

Așa cum într-un trup există mai multe părți componente, tot astfel într-o biserică există o multitudine de persoane cu daruri și abilități diverse care pot să îndeplinească un rol specific în Trupul lui Hristos (12:14). Pavel indică o serie de principii legate de diversitatea darurilor spirituale din biserică:

  1. Darurile sunt egale ca valoare. Nimeni nu trebuie să dorească darul spiritual al altui credincios ci fiecare trebuie să-și  exercite cu bucurie propriul dar spiritual (12:15-17).

 

 

  • Darurile nu au fost distribuite la întâmplare, ci Dumnezeu a pus cu atenție în viața fiecărui credincios, daruri conform voii Sale perfecte (12:18).

 

 

  1. În diversitatea părților trupului există o interdependență corespunzătoare (12:19-20). Un credincios cu un dar care pare mai important nu trebuie să creadă că poate funcționa singur (partea trupului tăiată din trupul natural încetează să mai existe!). La fel credinciosul despre care se crede că ar avea un dar mai puțin important trebuie să se bucure de o atenție mai mare la fel cum în trupul natural părțile trupului considerate mai puțin prezentabile sunt îmbrăcate cu mai multă atenție (12:21-24).

 

  1. Dumnezeu a alcătuit Trupul (Biserica) pentru ca membrii acestui Trup spiritual să manifeste o preocupare reciprocă pentru bunăstarea celorlalți (12:25-26).

 

  1. Hristos unește toate părțile trupului. Fiind Capul Trupului (Efeseni 1:22; 1 Cor. 11:3) El este proprietarul trupului și Își manifestă în mod suveran voia (12:27).

 

În capitolul al treilea din prima epistolă către Corinteni, apostolul exemplifică faptul că Apolo și Pavel și-au primit slujbele de la Dumnezeu care i-a folosit ca unelte ale lucrării Sale (3:5-6). Numai Dumnezeu produce rezultate: Dumnezeu a făcut sămânța să crească (3:6), deci meritul este în întregime al Lui (3:7). Fiind slujitori, Pavel și Apolo nu concurau unul cu celălalt, ci se completau unul pe altul în slujirea pe care o aveau (3:8-9).

Pavel schimbă metafora folosită pentru biserică trecând de la imaginea unui ogor la cea a unei clădiri (3:9). Astfel biserica locală poate fi privită ca  un templu în care locuiește Duhul lui Dumnezeu. Din nou, Pavel afirmă că slujirile, în procesul construirii acestui edificiu spiritual, pot fi diferite, dar numitorul comun al acestora Îl oferă Hristos care este temelia templului spiritual (3:10-11).

În pasajul din Fapte 18:2-5 găsim exemplificarea modului în care diferite daruri spirituale pot fi exercitate pentru zidirea bisericii din Corint. Pavel a predicat Evanghelia și a identificat potențiali ucenici pe care i-a ajutat să se dezvolte spiritual și să lucreze pentru Împărația lui Dumnezeu (Acuila și Priscila). Sila și Timotei au asigurat suportul material necesar slujirii spirituale a lui Pavel (Fapte 18:5; 2 Cor. 11:9; Filipeni 4:15). Compania lor l-a încurajat pe apostolul Pavel care și-a dedicat tot timpul predicării Evangheliei. În același mod astăzi Duhul lui Dumnezeu capacitează membrii bisericilor locale să funcționeze împreună având diferite daruri dar un singur obiectiv: extinderea Împărăției lui Dumnezeu prin plantarea de biserici noi.

 

Aplicații / considerente misiologice:

Biserica este un organism spiritual viu care îndeplinește diverse funcții stabilite de Isus Hristos ca și Cap al ei. Rolul fundamental al bisericii locale este acela de reprezentare a lui Hristos în lumea noastră creată. Ca Trup al lui Hristos, biserica este o manifestare vizibilă a lui Hristos înălțat la cer, în glorie. Prin urmare ceea ce este Dumnezeu în cer trebuie să se vadă în biserica Lui pe pământ. Biserica este o formă concretizată a ceea ce Dumnezeu face în mod invizibil pentru extinderea Împărăției Sale.

Pentru îndeplinirea acestui rol Dumnezeu a dat bisericii daruri spirituale diverse astfel încât membrii unei comunități de credincioși să acționeze ca un trup sănătos și dinamic. În sensul acesta fiecare biserică trebuie să se roage ca Dumnezeu să aducă în componența ei persoane care au acele daruri spirituale care pot să facă biserica un organism complet și dinamic. Într-o biserică locală sănătoasă vor fi manifestate toate darurile spirituale care să facă acea biserică să fie o biserică autentică, pentru că Duhul lui Dumnezeu dă daruri specifice fiecărui credincios.

Grija noastră ca membri ai bisericii lui Hristos este să lucrăm în unitate și colaborare, nu în competiție sau dezbinare. Darurile spirituale nu sunt date pentru a ieși noi în evidență ci sunt încredințate de Duhul lui Dumnezeu pentru slujirea altora și pentru extinderea Împărăției Sale.

 

Întrebări pentru discuții:

Care este diferența dintre darul spiritual și talentul personal?

Credeți că exită credincioși autentici fără nici un dar spiritual?

Cum poate funcționa o biserică locală dacă nu există daruri spirituale diverse în viața membrilor ei?

Cum pot fi identificate darurile spirituale în viața celor credincioși?

În ce mod pot fi folosite darurile spirituale?

Care este obiectivul major pentru care Duhul lui Dumnezeu capacitează pe cei credincioși cu daruri spirituale?

Cornel Boingeanu

Membru al echipei de redactare a Calendarului de Studiu 2014

Revista Crestinul Azi

3 Comments

  1. Frate Viorel,nu intotdeauna exista un verset de aur.A reduce lucrurile la esenta, este(uneori) la fel de greu precum a le dezbate analitic(alteori).De data asta analiticul prevaleaza.Har si indurare.

  2. Pace.Multumim lui Dumnezeu pentru efortul dumneavoastra de a publica Explicatii Biblice pentru fiecare tema a lectiunilor biblice.Va rog sa precizati si versetul care este Cuvantul de aur pentru fiecare lectiune biblica. Va multumim si dorim ca Domnul sa va rasplateasca si sa va Binecuvinteze!

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.