După exact 200 de ani de la data în care misionarul William Carey a arătat necesitatea organizării unui congres global de misiune în Cape Town, visul lui a devenit realitate.

Peste 4000 de lideri creştini evanghelici din 197 de ţări s-au întâlnit în Cape Town, Africa de Sud, în perioada 16-25 Octombrie, 2010, pentru a analiza felul în care problemele stringente ale vremurilor noastre influenţează viitorul bisericii creştine şi al evanghelizării întregii lumi.

Primul congres de acest gen a avut loc în 1974 la Lausanne, iar al doilea s-a ţinut la Manila, în 1989. Congresul din Cape Town, unic în istoria bisericii creştine prin numărul şi diversitatea participanţilor, a debutat sub tema „Dumnezeu  în Hristos, împăcând lumea cu Sine” (2 Corinteni 5:19), şi a avut drept motto „Întreaga Evanghelie, vestită de către întreaga biserică la întreaga lume”.

Sesiunile de dimineaţă ale congresului au avut la bază studiul Epistolei către Efeseni şi s-au concentrat pe şase teme majore extrase ca şi aplicaţii din textul biblic: adevărul lui Hristos într-o lume pluralistă şi globalizată, pacea lui Hristos într-o lume divizată şi distrusă, dragostea lui Hristos pentru cei din alte religii, planul lui Dumnezeu cu privire la evanghelizare în secolul 21, chemarea bisericii lui Hristos la smerenie, integritate şi simplitate, şi un nou echilibru global prin formarea de parteneriate în cadrul Trupului lui Hristos.

Sesiunile de seară au avut scopul de a inspira şi încuraja biserica globală. În fiecare seară au fost prezentate câte o regiune a globului împreună cu provocările cu care se confruntă biserica creştină din acea zonă. Deasemenea, fiecare regiune geografică a scos în evidenţă felul extraordinar în care Dumnezeu lucrează în contextul respectiv.

Întâlnirea de la Cape Town a început şi s-a încheiat cu câte o sesiune de dialog regional. În cadrul acestor sesiuni, lideri din regiuni geografice învecinate au avut ocazia să pună bazele unei viitoare colaborări în ce priveşte lucrarea de evanghelizare în zona lor de activitate.

România a fost reprezentată de o delegaţie formată din 11 persoane: Vlad Criznic – Ravi Zacharias Trust, David Chronic – Fundaţia Cuvântul Întrupat, Corneliu Constantineanu – Institutul Teologic Penticostal Bucureşti, Dănuţ Mănăstireanu şi Mihai Pavel – World Vision, Cătălin Croitor – Lausanne Younger Leaders, Daniel Fodorean – Leader Formation Institute Eastern Europe, Ghiţă Ritisan şi Vasilica Croitor – Agenţia Penticostală de Misiune Externă, Ina Hrişcă şi Daniel Bujeniţă – Centrul Român pentru Studii Transculturale.

De menţionat este şi faptul că două sute de persoane din delegaţia chineză au fost împiedicate de către autorităţile comuniste chineze să participle la lucrările congresului. Mulţumim lui Dumnezeu pentru libertatea de a călători pe care o avem ca români, dar ne rugăm în acelaşi timp ca El să aducă vremuri de libertate şi pentru fraţii şi surorile noastre din China. De asemenea, să ne rugăm ca întreaga biserică a lui Hristos din România să fructifice la maxim timpul de har şi libertate pe care îl are pentru a duce întreaga Evanghelie la întreaga lume.

Pastor Cătălin Croitor

Biserica Baptistă Maranata, Suceava

Topics #Cape Town #Congres #evanghelizare #Lausanne