25-26 Martie 2010. Curtici, Arad.

La biserica baptistă din localitate a avut loc Conferința Națională a Cultului Creștin Baptist – Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România. Atmosfera a fost destinsă iar participanții au putut asculta și citi rapoartele departamentelor din cadrul cultului. Au prezentat, ca de obicei, rapoartele de activitate Președintele cultului, Secretarul general, Secretarul general adjunct și cei patru vice-președinți: educație, misiune, pastorală și Convenția maghiară. A prezentat de asemena raportul Directorul casei de pensii și Coordonatorul departamentului de misiune.

Rapoartele celorlalte departamente pot fi consultate în mapa de lucru a Conferinței, pusă la dispoziția tuturor participanților.

Au fost prezentate saluturi de la credincioșii din afara țării: USA și Serbia. Prezența, la ora prânzului a fost de peste 370 de participanți iar sala pusă la dispoziție de organizatori, Biserica Baptistă din Curtici, neîncăpătoare.

r.o.