calendarstudiua4foiAplicând modelul primilor creştini care după Coborârea Duhului Sfânt, „stăruiau în învăţătura apostolilor, în legatura frăţească , în frângerea pâinii şi în rugăciuni” pentru anul 2010 vă propunem o nouă tematică pentru Calendarul de Studiu Biblic şi Calendarul de Rugăciune, promovat de Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România.

1. Calendarul de studiu Biblic
va avea tema „Biserica Biruitoare” şi cuprinde cinzecișidouă de subiecte spirituale, care vor include zece metafore ale bisericii, şapte exempe de biserici după modelul celor prezentate în cartea Apocalipsa şi treizecisicinci de subiecte ce cuprind un studiu al căţii Faptele Apostolilor, capitol după capitol, privind Exemplul Bisericii Primare. În cadrul acestor treizecisicinci de subiecte sunt incluse temele: Anticiparea slujirii Bisericii, Naşterea Bisericii, Problemele calendarstudiuperetea2Bisericii, Slujitorii Bisericii, Slujirile Bisericii, Strategia misionară a Bisericii şi Mărturia Bisericii.

Pe lîngă subiectele şi textele biblice duminicale, acest calendar include şi un program de citire a bibliei într-un singur an. Pentru anul 2010 citirea bibliei va fi în ordine cronologica, iar capitolele ce urmează a fi citite sunt menţionate zilnic.

Propunem aceste subiecte deoarece în acest timp de libertate şi globalizare, Biserica este în pericol de a-şi pierde identitatea şi a-şi calendarstudiubiblie2010neglija misiunea care i-a fost încredinţată. De aceea, prin acest studiu dorim să promovăm o eclesiologie biblică şi să motivăm fiecare biserică din cadrul Uniunii care va adopta acest studiu, să cunoască şi să aplice modelul Bisericii Primare. Pentru aceste lecţii biblice vom oferi cu o lună în avans o scurta explicaţie în format electronic, care va fi postată pe pagina de web: www.misiune.ro, sau transmisă prin e-mail tuturor celor ce vor fi cuprinşi în baza de date.

2.Calendarul de Rugăciune pentru anul 2010 va avea titlul „Restaurează relaţiile rupte”. Ca motivaţie spirituală calendarrugaciunebrosura2010pentru rugăciune, acest calendar cuprinde cinzecisidoua de teme de rugăciune privind relaţiile pe care trebuie să le dezvolte cel credincios. Aceste teme sunt organizate pe domenii, iar fiecare motivaţie spirituală este însoţită de un îndemn clar pentru rugăciune şi cel puţin un verset biblic care îl explică.

Pentru rugăciunea de mijlocire pentru misiunea internă, Calendarul de Rugăciune prezintă cinzecisidouă de oraşe şi localităţi cu peste 4.500 de locuitori fără prezenţă evanghelică de pe tot cuprinsul ţării. După o prezentare succintă a localităţii respective, în Calendarul de Rugăciune sunt oferite şi trei motive de rugăciune pentru acea localitate.

Pentru rugăciunea de mijlocire pentru misiunea trans-culturală, Calendarul de Rugăciune prezintă cinzecisidoua de grupuri etnice neevanghelizate. După o scurtă prezentare a celor mai importante informaţii ce definesc grupul menţionat, sunt prezentate 3-4 motive concrete de rugăciune.
calendarrugaciunecd2010
Pentru rugăciunea pentru probleme locale, sunt rezervate patru spaţii libere, unde pot fi trecute motivele de rugăciune ale bisericii locale, sau ale fiecărei persoane care foloseşte acest ghid de rugăciune.

Pentru propuneri întrebări sau comentarii folositi email simb(at)misiune.ro iar pentru comenzi: crestinul.azi(at)gmail.com

Pastor Dan Boingeanu