Am știut multe lucrui rele din punct de vedere spiritual despre această arie geografică a Serbiei: am știut că aici oamenii îmbrățișează magia, vrăjitoria, cultul morților. În astfel de locuri, unde Numele Domnnului nu este chemat, nici măcar amintit, este normal ca „stăpânitorul lumii acesteia” să se miște în voie: este acasă. Un pastor responsabil și respectat în această zonă (bunicul lui fiind din Baia de Aramă-România), avea să declare: „Fraților, aici trăim vreme medievală”.
De aceea, cu destulă reținere am organizat călătoria misionară din data de 20-21 iunie a.c. în localitățile: Negotin, Bor și Zaicsar. Împreună cu 14 bărbați, cântăreți iubitori ai muzicii de fanfară din Timișoara, am purtat Cuvântul lui Dumnezeu prin cântare și predicare dorind ca Numele Mântuitorului să fie cunoscut. În înțelegere cu pastorii Arnăut Lazăr, Tărăbugă Ilie și Bitiga Virgil am vrea să intrăm în parteneriat cu rămășița de credincioși din această vale. Intrarea în zona mai sus amintită se face prin punctul de frontieră a hidrocentralei Porțile de Fier și orașul Cladova. Aici locuiesc vlahii cu care se poate comunica în limba română în proporție de 70%. Am avut bucuria să auzim mărturia a două suflete ce au spus că slujirea noastră a fost determinantă pentru ei. După slujba din seara acelei zile am rămas la discuții cu alte patru suflete, timp de două ore arătându-le ce credem și mărturisim din Cuvântul Sfintelor Scripturi.
A fost o experiență binecuvântată pentru fiecare dintre noi, o călătorie ce a durat de sâmbătă până luni ora 8, însemnând cca. 800km.
Credem că rugăciunea Bisericii Emanuel din Timișoara și a altor frați care au știut de călătoria noastră, a fost jertfa care Dumnezeu a apreciat-o și a dat răspunsul potrivit. Ne-am întors fericiți, conștienți că Domnul ne-a găsit vrednici de o astfel de lucrare.

MALEȘ DAN,
coordonator al parteneriatului cu Serbia