IMG_3250

IMG_3222

IMG_3196

IMG_3181

Biserica creştină baptistă Harul din Lugoj a găzduit conferinţa naţională a femeilor baptiste din România. Conferinţa a început cu un timp de laudă şi închinare al grupului de surori condus de Anca Petrescu. După închinare, laudă şi rugăciune, fratele Ionel Tuţac, secretar general al U.B.R. a prezentat un scurt istoric al Uniunii Baptiste, și implicit istoricul lucrărilor femeilor creştine baptiste din România. Domnia sa a specificat că în anul 2007 s-a hotărât la Cluj relansarea departamentelor din cadrul U.B.R. şi a adus un mesaj biblic de încurajare pentru surorile participante. Primarul oraşului Lugoj, dl. Francis Boldea a luat cuvântul şi a încurajat femeile creştine să continue să se implice în biserică, familie şi şcoală. Sora Mia Oglice a prezentat tema acestei întâlniri, Sărbătoarea îndurărilor Domnului” şi ce reprezintă aceasta pentru o viaţă dedicată în totalitate Domnului. De asemenea dânsa a specificat că U.B.R. a încurajat conferinţa şi a adus un sprijin spiritual. Sora Mia a încurajat ca surorile să lucreze în echipă, „să fie tovarăşe de lucru pentru înaintarea evangheliei”. S-au adus mărturii şi s-a precizat activitatea surorilor din diferite comunităţi baptiste din România: Ileana Poplăcean din comunitatea baptistă Sibiu, Alina Chibici din comunitatea baptistă Suceava, Alina Birgean din comunitatea baptistă Timiş, Damaris Ardelean din comunitatea baptistă Craiova, Daniela Manea din comunitatea baptistă Bucureşti, Lidia Dănuţ din comunitatea baptistă Cluj.

Sora Raquel Contreras din Chile, vice-preşedinta Alianţei Mondiale Baptiste şi sora Livija Lame din Letonia, preşedinta femeilor baptiste din Europa au avut cuvinte de mărturie, încurajare şi îmbărbătare pentru surorile baptiste din România.

Mia Oglice a fost numită, prin vot, în poziţia de preşedintă a femeilor creştine baptiste din România. S-a propus formarea unui comitet executiv şi a unui comitet lărgit. În urma propunerilor şi a voturilor s-a hotărât ca din acest comitet să facă parte următoarele surori: Elena Linguraru, departamentul de slujire, Georgeta Candrianu, departamentul de echipare, Iunia Constantin, departamentul fetelor, Livia Zdrânc, departamentul de misiune, Mărioara Mărcoi, departamentul soţiilor de păstori. S-a hotărât ca din comitetul lărgit să facă parte preşedinta surorilor din fiecare comunitate. Aceste propuneri au fost discutate la întâlnirea liderelor pe comunităţi pe data de 1 octombrie şi s-a decis ca acest comitet de iniţiere a lucrărilor surorilor pe ţară să participe la formarea noului regulament şi a strategiei de lucru care vor fi înaintate conducerii U.B.R. şi a comitetului executiv care va hotărî şi aproba în conformitate cu statutul.

Mia Oglice a făcut cunoscute şi alte propuneri pentru aprobare în conferinţa naţională şi anume: ziua naţională de rugăciune a surorilor din România şi aceasta să fie pentru a doua săptămână, luni, din luna mai, dată care va corespunde cu 10 mai 2010. De asemenea s-a propus refacerea lanţului de rugăciune al surorilor la nivel de ţară şi ambele propuneri au fost votate. Anca Petrescu şi Mariana Caraman au slujit prin cântări închinarea surorilor.

Astfel a fost încheiată prima zi a conferinţei naţionale, iar seara surorile s-au bucurat la un program deosebit în biserica Harul unde fratele pastor David Nicola a avut un mesaj pentru surori şi întreaga biserică. Fraţii şi surorile din biserica Harul au primit cu bucurie participantele din toată ţară în casele lor. Conferinţa a continuat pe data de 3 octombrie, cu un timp de laudă şi închinare condus de surorile din comunitatea de Cluj. Livija Lame împreună cu Raquel Contreras au avut cuvinte de îmbărbătare şi mesaje pentru lucrarea cu femeile. Livija Lame a menţionat că în fiecare săptămână ziua de luni este o zi de rugăciune pentru surorile din Europa. Ea a spus că deşi surorile sunt diferite în cele 50 de ţări care fac parte din Federaţia Baptistă Europeană ele au aceleaşi nevoi de dragoste şi de înţelegere. Clara Bărbulescu, medic din Bucureşti a prezentat proiectul Magdalena-Alege Viaţa, şi a specificat, „În data de 2 martie 2009 a fost premierea filmului care a avut un deosebit impact în viaţa celor care l-au vizionat” şi în mod special în închisori unde dânsa îşi desfăşoară activitatea din 1992. Geta Mateiu din comunitatea de Timiş lucrează trei zile pe săptămână în închisori, a prezentat lucrarea şi a făcut un apel la rugăciune către toate comunităţile din ţară. Mia Oglice a încurajat lucrarea de evanghelizare şi studiu biblic în închisori.

Raquel Contreras a vorbit despre felul cum se relaționează Domnul Isus la femei. Au fost aduse mărturii din partea surorilor: Doina Ţifrea, comunitatea baptistă Bacău, Felicia Costea, comunitate baptistă Arad, Mărioara Mărcoi din comunitatea baptistă de Hunedoara, Maria Vrâncuţa din comunitatea Caraș-Severin. După mărturiile aduse, Mia Oglice a prezentat un studiu pe tema conferinţei „Sărbătoarea îndurărilor Domnului”.

Mărturii de la conferinţă:

„Am fost zidită spiritual când am văzut cum Domnul nostru are grijă de noi, în detalii. Vreau să stau lipită de El pentru ca la timpul potrivit să mă folosească în lucrare şi în planul Lui pentru mine”.

A.M, Cluj.

„Conferinţa m-a încurajat să slujesc mai mult pe Domnul” F.S., Judeţul Alba.

„Plec acasă plină de binecuvântări, mai puternică şi mai hotărâtă să mă pun la dispoziţia Domnului pentru lucrarea Sa în rândul oamenilor, pentru lărgirea împărăţiei Sale”

Bucureşti.

„Am învăţat să privesc cu dragoste către cel pierdut, să iau exemplul lui Isus. Am mulţi în jurul meu descurajaţi. Vreau să încurajez, să am milă şi îndurare faţă de semeni”.

B. E., Lugoj

„Am înţeles mai mult cât este de minunată şi folositoare părtăşia cu surorile şi importanţa unei vieţi de studiu biblic şi rugăciune”.

G.E., Timişoara

„Mulţumesc pentru timpul plin de har la conferinţă; am văzut câtă nevoie este de slujire şi rugăciune în biserică şi societate”.

Caraş Severin

„Mi-am deschis inima pentru tot ce am auzit de a trăi învăţăturile aduse.”

M.L., Sibiu

„Această conferinţă m-a ajutat foarte mult în luarea unei decizii de a mă implica în slujirea faţă de semeni”.

N.T., Timişoara

Dorim să mulţumim şi pe această cale echipei de organizare a acestei conferinţe, slujirea surorilor şi a fraţilor din biserica Harul şi ospitalitatea lor.

Alina Chibici