Biserica Baptistă „Sfânta Treime” din Iași are, din 23 mai, un tânăr păstor ordinat.

Înființată în 1999, biserica cu se­diul în șoseaua Nicolina nr. 62 numără în prezent 60 de membri botezați, acestora adăugându-li-se la serviciile de închinare cca 15 copii și prieteni ai Evangheliei. 

Proaspăt‑ordinatul păstor, fratele Mirel Albu, absolvent cu licență și master în teologie baptistă în 2017 al Universității Emanuel, slujește în această biserică din 2018. Este căsătorit și tată a două fetițe și are ca priori­tate a sluji­rii creșterea și edifi­ca­rea spirituală a tinerei bi­se­rici baptiste ieșene. Prin în­curajarea intensă a cre­din­­cio­șilor în stu­dierea sis­te­ma­tică și temeinică a Bibliei, ar dori să mobilizeze cât mai mulți tineri ai bisericii să se implice în slujiri duhov­ni­cești și Îi este recunoscător lui Dumnezeu pentru că se întrevăd deja roade ale acestei lucrări. 

Pastorul Cătălin Croitor îi înmânează actul de ordinare tânărului păstor ieșean. În dreapta, pastorul Ilie Sorițău de la Universitatea Emanuel din Oradea.

Prestigios cen­tru uni­ver­sitar, municipiul Iași atrage la studii, an de an, tineri din toată țara și chiar de peste hotarele ei. Pastorul Mirel Albu este preocupat de evanghelizarea și câștigarea pentru Hristos a cât mai multor studenți. 

Din comisia de ordinare au făcut parte, alături de președintele Comunității Baptiste Suceava, Cătălin Croitor, pastorii Ilie Sorițău, din partea Universității „Emanuel” din Oradea și Vasile Hoblea de la Vatra Dornei. La ceremonie au participat și ceilalți pastori baptiști ieșeni Florin Vasiliu, Ciprian și Gabriel Moisuc. 

Ordinare de prezbiteri în bisericile creștine baptiste din Bursuceni și Ilișești

Bisericile creștine baptiste din Bursuceni și Ilișești (județul Suceava) au sărbătorit în servicii speciale, con­sa­crarea ca prezbiteri a unor slujitori duhovnicești ai acestora. Luni, 3 mai, fratele Cătălin Galan a fost ordinat prezbiter al bisericii din Bursuceni, comu­na Verești (Suceava), păstorită de fratele Costel Ciocoi. La Ilișești, pe 16 mai, credincioșii bise­ricii păstorită de fratele Gheorghe Greciuc au fost marto­rii învestirii ca prezbiter, prin punerea mâinilor și rugăciu­ne, a fratelui lor Constantin Turcu. La ambele sevicii au participat și pastorii Dan Boingeanu și Cătălin Croitor, secretar, respectiv, președinte ai comuntății, alături de alți pastori și lucrători din comunitatea suceveană.

Ordinarea de la Biserica Baptistă din Ilișești (Suceava)