Data: 19 iulie 2020

Secțiunea a III-a; Lecția a III-a

Tema: Bucuria
prezenței în
Casa Domnului

Text: Psalmul 122

Verset cheie: Psalmul 122.1

Ideea centrală: Sărbătorile Domnului erau frumoase, pentru că Ierusalimul era o cetate impunătoare. Acolo se aduna poporul la închinare în unitate, acolo era conducerea regală, și acolo învățau despre siguranța că Dumnezeu este ocrotitorul lor.

Scopul lecției: Să ne închinăm cu bucurie în adunare, așteptând cu încredere venirea Domnului și instaurarea Împărăției lui Dumnezeu.


Explicații contextuale și exegetice:

Acest al treilea psalm al treptelor pelerinului în drumul său spre sărbătorile Domnului, Psalmul 122, descrie imaginea Ierusalimului, așa cum se deschidea ea privirii, pe măsură ce urcai spre cetate. Impresia era foarte puternică, mai ales dacă ai fi trăit în cetățile mici de la țară și veneai pentru prima dată să vezi fortăreața Sionului, capitala țării, care se afla la aproximativ 700 m altitudine față de nivelul Mării Mediterane și aproximativ la 1000 m deasupra Mării Moarte. 

Ar fi fost asemănătoare cu experiența cuiva care vine dintr-un oraș mic și vizitează Parisul, Londra, Moscova, sau Washingtonul, ori Tokio, ori Beijing. Clădirile mari, parcurile, traficul intens de oameni și vehicule, monumentalismul capitalei și facilitățile ei îți taie respirația. Peisajul poate fi asemănător și cu imaginea pe care o vede cineva care călătorește pentru prima dată print‑un defileu pitoresc din Munții Carpați, din Alpi sau Munții Stâncoși ai Americii și, deodată, vede culmile semețe ale munților ridicându-se spre cer. Te-ai opri din drum și nu ai mai vrea să pleci până nu te‑ai sătura de privit.

Psalmul cuprinde descrierea acestui urcuș și imaginea impresionantă a cetății, așa cum se vedea ea în timpul lui David. În 122:1 și 9 este amintită „Casa Domnului” (vezi și Psalmul 46; 48; 76; 84 și 87). Totuși, în timpul lui David, doar Cortul Domnului era în Ierusalim, iar Templul încă nu fusese zidit. Este însă posibil ca și Cortul să fi fost numit Casa Domnului. Sărbătorile în care poporul era așteptat la Ierusalim erau Paștele, Sărbătoarea Corturilor și cea a Săptămânilor (Exod 23:14–17 și Deut. 16:16, 17). 

Noul Testament are și el câteva pasaje de admirație profundă față de Ierusalim, dar față de Ierusalimul ceresc, Mireasa lui Hristos, nu față de capitala pământească a lui Israel. În Evrei 11:10 acest Ierusalim este numit cetatea care are temelii tari, al cărei meșter şi ziditor este Dumnezeu. Textele din Apoc. 21:3–8, 10–27 și 22:1–8 cuprind o descriere mai amănunțită și elogioasă a acestei cetăți cerești. Ea este, în același timp, reală, dar și simbolică, pentru că este și un oraș adevărat, al viitorului, dar descrie și Biserica, Mireasa Mirelui Hristos. 

Urmărind acum Psalmul 122, vedem trei părți principale ale cântării pelerinului: a) Bucuria apropierii de Ierusalim (vs. 1, 2); b) Motivele de laudă la adresa lui Dumnezeu în mijlocul Ierusalimului (vs. 3–5); c) Rugăciunea pentru Ierusalim (vs. 6–9).

• Bucuria apropierii de Ierusalim (vs. 1, 2)

În prima parte este exprimată bucuria grupului de pelerini care vine la închinare. Închinarea înaintea Domnului este o bucurie a întregii comunități. Pelerinii se opresc la poarta cetății și admiră frumusețea ei. Prezența Domnului îi aduce o frumusețe aparte.

• Motivele de laudă la adresa lui Dumnezeu în mijlocul Ierusalimului (vs. 3–5)

În a doua parte, vedem câteva din motivele de laudă la adresa lui Dumnezeu din pricina Ierusalimului. Credincioșii privesc cu uimire unitatea și tăria Ierusalimului, cu zidurile și fortărețele lui. Gloria Ierusalimului stă în unitatea și în unicitatea lui. Apoi este frumos pentru că toți se adună acolo să se închine într-o mare sărbătoare. În al treilea rând, se vede că în Ierusalimul glorios este centrul guvernării țării. Acolo sunt scaunele de domnie și de judecată ale casei lui David. Aici este centrul de conducere al țării. 

• Rugăciunea pentru Ierusalim (vs. 6–9)

În a treia parte a psalmului, suntem invitați să ne rugăm pentru Ierusalim, pentru pacea lui, pentru liniștea și odihna celor care îl iubesc. Urările de pace sunt repetate de mai multe ori și îi cuprind pe toți: conducători, frați și prieteni. Din cauza închinării aduse Domnului aici (Casa Domnului nostru, v. 9) și din cauza tuturor prietenilor pe care îi avem în adunare, toți ne rugăm pentru fericirea Ierusalimului și pentru liniștea lui, ne rugăm pentru Biserică și pentru mărturia ei.

Aplicații:

De ce este Ierusalimul important și pentru noi? Din mai multe motive, dar în primul rând din cauza a ceea ce trebuie să fie el și a ceea ce va fi în viitor Noul Ierusalim, adică va fi cortul lui Dumnezeu cu oamenii (Apoc. 21:3). Ne rugăm pentru că, în psalm, simbolizează valorile adevăratei închinări. Domnul Isus ne-a descoperit deplin valorile și atitudinea adevăratei închinări (Ioan 4:23). 

Închinarea noastră nu este doar individuală, ci are și o importantă dimensiune colectivă. Noi nu ne rugăm doar personal lui Dumnezeu, ci ne îndemnăm unii pe alții: Haidem la Casa Domnului! (v. 1). Celebrarea prezenței Domnului în mijlocul nostru conferă o frumusețe aparte Bisericii. Părtășia frățească, închinarea împreună și lauda Domnului ne aduc bucurie deosebită și putere spirituală.

Ierusalimul ceresc din viitor și închinarea în adunare, în prezent, vorbesc și ele, ca Ierusalimul de altădată, despre unitatea Bisericii și unicitatea mântuirii. Nu este alt nume sub cer în care să ni se dea mântuirea, decât numele lui Hristos (Fapt. ap. 4:12). Nu există decât un singur mijlocitor la Dumnezeu, Omul Isus Hristos (1 Tim. 2:5). Noi avem un singur Domn, o singură credință, un singur botez în moartea și învierea Lui (Efes. 4:5). Biserica se închină în unitate și formează un Templu din pietre vii, bine unite între ele, ca Ierusalimul de altădată, Hristos fiind piatra din capul unghiului (Efes. 2:20, 1 Petru 2:5–8). 

În al treilea rând, se vede că în Ierusalimul glorios sunt scaunele de domnie și de judecată ale casei lui David. În Ierusalimul pământesc era centrul de conducere al țării, iar în Ierusalimul ceresc este centrul de comandă al întregului Univers. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și fiul lui David, este Regele al Cărui tron se află în Ierusalimul ceresc. În Ierusalimul ceresc vor fi scaunele de domnie și judecată ale apostolilor. De asemenea, Hristos ne ia cu Sine pe tronul Său de slavă, ca să domnim împreună cu El (Apoc. 3:21). El va face judecata întregului Univers din Ierusalimul ceresc și pe îngeri chiar, îi va judeca împreună cu noi, sfinții Săi (1 Cor. 6:3). 

Merită să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului în prezent, precum și pentru pocăința tuturor oamenilor, ca să cunoască odihna lui Dumnezeu, odihna veșnică a mântuirii Sale (Evrei 4:9–11). Datorită închinării aduse Domnului (Casa Domnului nostru, v. 9), toți ne rugăm pentru fericirea Ierusalimului și pentru liniștea lui. Este o rugăciune care privește înspre viitorul poporului lui Dumnezeu, ca el să crească în pace, în Biserică, pe modelul închinării într-un templu viu, într-un cort veșnic, într-o cetate a gloriei lui Dumnezeu care locuiește acolo cu oamenii.

Sugestii practice:

Participă cu bucurie la închinarea în biserică și când ajungi în adunare, dă mâna cu frații și surorile, cu vizitatorii, și spune-le că este o bucurie aparte să fiți cu toți la închinare. Bucură-te de odihna și liniștea sufletească, de pacea Domnului în viața lăuntrică, în relație cu El și în relație cu ceilalți. La rugăciune, nu uita să Îi mulțumești Domnului pentru prezența Lui și pentru darurile Sale, rugându-te și pentru pacea Ierusalimului. 

Învață-te să evaluezi corect și cinstit diversele probleme ale adunării, cu dragoste, pentru că, în Ierusalimul ceresc, Domnul va judeca cu dreptate poporul Său, întreaga lume, și la fel face și acum, în Biserică.

Întrebări pentru discuții:

• Cum S-a folosit Dumnezeu de Ierusalim și de casa regală a lui David ca să ne vorbească despre Hristos, despre Biserică și despre viitorul mântuirii noastre?

• De ce liniștea, odihna și pacea Ierusalimului (ceresc și pământesc) sunt printre valorile Sale de preț pentru care trebuie să ne rugăm?

• De ce este important să înțelegem valoarea Ierusalimului ceresc?

• Ce credeți că va fi cu adevărat impresionant să vedem la revenirea cu slavă a Domnului Hristos?


autor: Octavian D. Baban, pastor, Biserica Baptistă „Sfânta Treime” București. (e-mail: obinfonet@gmail.com)