Data: 7 iunie 2020

Secțiunea a II-a; Lecția a X-a

Tema: Alege să umbli călăuzit de Duhul Sfânt

Text: Galateni 5:13-26

Verset cheie: Galateni 5:22, 23

Ideea centrală: Viața veșnică, câștigată pentru noi de Hristos Mântuitorul și Domnul nostru, înseamnă libertate față de păcat și trăire pentru gloria lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt.

Scopul lecției: Să înțelegem nevoia și binecuvântarea de a umbla călăuziți de Duhul Sfânt


De ce a fost necesar să vină Duhul Sfânt pe pământ, de vreme ce Domnul Isus Hristos a desăvârșit mântuirea noastră prin moartea Sa pe Cruce? Pentru a continua lucrarea săvârșită de Hristos. Dumnezeu Tatăl este autorul mântuirii noastre. Dumnezeu Fiul este realizatorul mântuirii noastre prin jertfa Sa pe cruce. Dumnezeu Duhul Sfânt este Cel care face efectivă mântuirea realizată de Isus Hristos pentru toți celor ce cred în Fiul. 

Domnul Isus, prin moartea Sa ispășitoare pe cruce, ne-a asigurat libertate deplină. Însă adevărata libertate este cea care ne eliberează de păcat și de consecințele lui și ne face în stare să trăim în mod plenar pentru gloria lui Dumnezeu, începând chiar de aici de pe pământ. Duhul Sfânt a venit să locuiască în cei credincioși și, în acest fel, El face ca eliberarea de păcat, săvârșită de Isus Hristos pe cruce, să devină o experiență vie și reală în noi, pe de o parte și, pe de altă parte, să ne facă să trăim o viață după voia lui Dumnezeu în puterea Domnului cel înviat și înălțat la dreapta lui Dumnezeu.

1. Duhul Sfânt ne face liberi să trăim în dragostea lui Dumnezeu

Apostolul Pavel vorbește despre libertatea creștină (v. 13: noi am fost chemați la libertate). Care este libertatea la care se referă el? Pavel explică că adevărata libertate creștină este cea care ne face să slujim prin Duhul Sfânt în dragoste sfântă (nu să trăim pentru firea pământească). Adevărata libertate, care vine de la Dumnezeu, este cea prezentată de apostolul Pavel. De ce? Pentru că așa-zisa „libertate” de a trăi pentru firea pământească este cea pe care o au doar cei fără Hristos, și ea este de fapt robie, „vrăjmășie cu Dumnezeu” (Romani 8:5–8), „moarte” spirituală. 

Noi am fost eliberați din robia păcatului prin moartea Domnului Isus Hristos. Apostolul Pavel ne arată: această viață este o viață în libertate, pentru că dragostea lui Dumnezeu este mediul de viață normal în care orice ființă umană se poate dezvolta. A nu trăi în dragostea lui Dumnezeu conduce la a ne „mușca” unii pe alții și deci la nimicire reciprocă (v. 15; vezi și v. 26 – întărâtare și pizmuire reciprocă, adică o viață de iad). 

Al doilea lucru pe care îl spune Pavel este că viețuirea sub autoritatea Duhului Sfânt presupune împlinirea legii lui Dumnezeu ca pe un fapt normal, datorat naturii noastre duhovnicești dobândite prin locuirea Duhului Sfânt în noi (vezi Evrei 8:8–13). Domnul Hristos ne-a învățat că există o singură poruncă a Legii lui Dumnezeu – iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. Prin Duhul Sfânt am fost eliberați de păcat ca să trăim în dragostea lui Dumnezeu, în puterea Domnului nostru înviat și glorificat, într-o natură nouă în care este înscrisă Legea lui Dumnezeu și care ne asigură eliberarea de legea păcatului și a morții (Romani 8:1–4).    

2. Duhul Sfânt ne face liberi prin cârmuirea vieții omului credincios

Versetele 16–21 ne îndeamnă să umblăm conduși de Duhul Sfânt. A doua parte a versetului 16 nu este în contrast cu porunca de a umbla cârmuiți de Duhul. În original, avem rezultatul umblării sub cârmuirea Duhului. Versetul 16 ne spune de fapt: „Umblați cârmuiți de Duhul și rezultatul
va fi că nu veți împlini poftele firii pământești”. Apostolul Pavel ne arată că, atâta timp cât trăim pe pământ, deși Hristos este Domnul vieții noastre, și deci Duhul Sfânt locuiește în noi, totuși până la moarte avem în noi firea noastră veche, păcătoasă. Ea se opune Duhului din noi, iar Duhul Sfânt se opune firii pământești. 

Cine va stăpâni în noi, Duhul Sfânt sau firea pământească? Rezultatul depinde de alegerea noastră zilnică. Cui îi vom permite să ne conducă, Duhului sau de firii păcătoase?! Recomandarea apostolului este: „Umblați cârmuiți de Duhul!” Binecuvântarea mântuirii Domnului Isus Hristos în noi constă în faptul că, atunci când Duhul Sfânt este Cel care ne cârmuiește, firea păcătoasă nu poate opera deloc în noi, pentru că puterea care anihilează firea păcătoasă și care o oprește să rodească în noi, este puterea Duhului Sfânt. 

Dacă, însă, alegem să fim cârmuiți de firea păcătoasă, ea va rodi în noi păcatele menționate aici. Duhul Sfânt nu‑și va impune forțat călăuzirea, dacă alegerea noastră este alta. Decizia de a umbla cârmuiți de Duhul Sfânt și de a I ne supune este, deci, personală.  

3. Duhul Sfânt rodește în noi un caracter plăcut lui Dumnezeu

Apostolul Pavel vorbește despre „roada” Duhului, nu despre roadele Duhului (la plural). Aceasta ne arată că roada pe care Duhul Sfânt o rodește în noi este una singură, dragostea, care în esență le include pe toate celelalte roade. Dragostea deci este ceva cuprinzător. 

Pe de altă parte, dragostea este roada prezenței și lucrării Duhului în cei credincioși. Aceasta înseamnă că trăsăturile sfinte de caracter sunt manifestate în mod natural în credincios, nu sunt produsul efortului personal al celui  credincios. Așa cum faptele firii pământești apar în omul fără Isus Hristos în mod natural, tot așa și roada Duhului se manifestă în libertate în viața credincioșilor prin lucrarea divină, miraculoasă a Duhului Sfânt. 

Apostolul Pavel ne spune că noi, credincioșii, nu mai putem fi acuzați de încălcarea Legii lui Dumnezeu, pentru că roada Duhului Sfânt în noi anulează orice acuzație în acest sens (v. 23). Singura poruncă adresată credincioșilor este „Umblați cârmuiți de Duhul”, din moment ce noi deja trăim prin mijlocirea Duhului (v. 25). Aceasta înseamnă că decizia de a umbla călăuziți de Duhul trebuie să o luăm în libertatea pe care a realizat-o Domnul Isus Hristos prin moartea Sa pentru noi. Apostolul Pavel afirmă în acest sens: Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub Lege, ci sub har (Romani 6:14). 

Există, dar, o libertate oferită nouă, credincioșilor, de Dumnezeu în Isus Hristos, aceea de a alege să umblăm cârmuiți de Duhul. Să o folosim cu toată încrederea! 

Concluzii: 

Libertatea de a umbla călăuziți de Duhul Sfânt este garantată prin lucrarea Domnului Isus Hristos. Este o libertate care ne face să trăim în dragostea lui Dumnezeu, care ne face să nu împlinim poftele firii pământești și care ne oferă binecuvântarea rodirii unui caracter asemenea Domnului Isus Hristos. Decizia de a umbla cârmuiți de Duhul Sfânt ne aparține în libertate sfântă – să o folosim în numele Domnului Isus Hristos!

Aplicații:

Suntem chemați să cunoaștem binecuvântările jertfei Domnului Isus Hristos pentru noi și să le folosim plenar. Apostolul Pavel folosește un cuvânt potrivit în acest sens: „Socotiți-vă…” (Romani 6:11). Din moment ce știm ce aduce jertfa Fiului lui Dumnezeu în noi, din moment ce știm ce face Duhul Sfânt în noi, să umblăm călăuziți de Duhul Sfânt în fiecare zi a vieții noastre! Să ne dorim libertatea cea adevărată – libertatea de a respinge viața de păcat și de a ne supune în dragoste lui Dumnezeu pentru a trăi pentru gloria Lui, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Aceasta este adevărata viață!


autor: Marian Ghiță, pastor, Biserica Baptistă „Sfânta Treime”, Constanța