Data: 8 martie 2020

Lecția a X-a

Tema: IEHOVA RAFA: Dumnezeul care vindecă 

Text: Exod 15:22–27

Verset cheie: Exod 15:26

Ideea centrală: Izbăvirea lui Dumnezeu implică restaurarea, care dovedește atât intenția, cât și suveranitatea lui Dumnezeu.

Scopul lecției: Să înțelegem că Dumnezeu este Suveran în orice situație de boală sau slăbiciune și că El are la dispoziție capacitatea, resursele și mijloacele prin care poate aduce vindecare și restaurare.


Expresia „Iehova Rafa” este folosită în Scriptură, în Exod 15:26, și este o combinație de termeni: „Iehova”, care înseamnă Dumnezeul transcendent, care vine aproape, care stă alături, și „Rafa”, care înseamnă „a restaura”, „a vindeca”, „a însănătoși”. Cuvântul rafa apare de aproximativ 65 de ori în Scriptură și are întotdeauna sensul de a vindeca, a restaura, a însănătoși, cu referire la aspecte fizice, morale sau spirituale. Expresia „Iehova Rafa” poate fi tradusă ca Dumnezeul care vindecă, Dumnezeul care restaurează, Dumnezeul care redă sănătatea. Ca referințe generale avem: Ieremia 30:17; Ieremia 3:2; Isaia 61:1; Psalmul 103:3.

Iehova Rafa este cel de-al doilea nume compus al lui Dumnezeu (primul revelat este Iehova Iire) și se pare că există o progresie în revelarea planului lui Dumnezeu, prin aceste nume: răscumpărarea (Iehova Iire), vindecarea (Iehova Rafa) etc.

Contextul în care apare expresia aceasta este din călătoria poporului Israel din Egipt spre Canaan. După eliberarea din Egipt și trecerea Mării Roșii, poporul are nevoie de apă. Ajunge la Mara și, spre surprinderea lor, apa este amară și nu poate fi băută. Pe fondul cârtirii poporului, Dumnezeu Își demonstrează încă odată intenția de a le purta de grijă în călătorie și intervine prin vindecarea apelor și binecuvântarea poporului cu apă bună.

Dincolo de evenimentul acesta, vindecarea este prezentată în Scriptură preponderent în contrast cu consecințele păcatului: pământul și apa sunt atinse de blestem din pricina alegerilor greșite ale omului, relațiile umane sunt destrămate, trupul omului este atins de boală, sufletul este cuprins de degradare; totul exprimă nevoia profundă de vindecare, de restaurare și reabilitare.

1. Tipuri de vindecare prezentate în Scriptură

• vindecarea apelor (Exod cap. 15; 2 Împărați 2:21, 22; Ezechiel 47:8)

• vindecarea țării/pământului (2 Cronici 7:14)

• vindecarea fizică (Geneza 20:17 (fertilitatea), Matei 10:1, 8; Marcu 1:34)

• vindecare emoțională (Psalm 147:2, 3; Isaia 61:1–3; Luca 4:18)

• vindecare spirituală (Ieremia 3:22; Luca 8:36, 9:42; Isaia cap. 53)

2. Moduri de vindecare folosite de Dumnezeu în diverse situații

• vindecarea prin intervenția directă a lui Dumnezeu/a lui Hristos (Matei 8:3, 8:13, 8:14–15, 9:6–7, 12:13; Ioan 11:43–44 etc.);

• vindecarea prin contactul cu anumite persoane sau obiecte (2 Împărați 13:21; Marcu 5:27–29);

• vindecarea prin mijlocirea oamenilor lui Dumnezeu (Matei10:8; Fapte 3:6–8, 5:14–16, 14:8–10; Iacov 5:16);

• vindecarea prin împlinirea unor ritualuri (2 Împărați 2:20–21, 5:14; Luca 17:11–14);

• vindecarea prin refacerea relației cu Dumnezeu (Fapte 9:17–18; Psalmii 32 și 51).

3. Elemente esențiale în procesul de vindecare

• ascultarea de Dumnezeu și de Cuvânt (Deuteronom 28:1–14; Ioan 8:32);

• pocăința și întoarcerea la Dumnezeu (Osea 6:1; 2 Cronici 7:13, 14);

• legământul lui Dumnezeu cu cei ce sunt ai Lui (1 Corinteni 11:23–30);

• rugăciunea și părtășia Bisericii (Iacov 5:14);

• sfințirea/separarea de păcat – cauza ultimă a îmbolnăvirii (Ioan 5:14).

4. Suveranitatea lui Dumnezeu în procesul vindecării

Pe parcursul Scripturii vedem că vindecarea aparține în integralitate lui Dumnezeu. Chiar și marii oameni ai lui Dumnezeu au avut probleme de sănătate și nu s-au putut vindeca singuri, ci au înțeles și au acceptat suveranitatea lui Dumnezeu cu privire la viața lor. Acest aspect mai demonstrează și faptul că boala sau sănătatea nu sunt în ele însele un etalon al relației cu Dumnezeu. În Scriptură găsim oameni sănătoși în trup care trăiesc în păcat (Ps. 73) și oameni sănătoși în credință, dar bolnavi în trup. Ca dovadă că așa stau lucrurile, să observăm următoarele situații:

• Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a și murit (2 Împărați 13:14a); 

• Apostolul Pavel a avut probleme de sănătate (2 Corinteni 12:9; Gal. 4:13); 

• Timotei a avut probleme cu stomacul (1 Timotei 5:23); 

• Trofim a fost bolnav (2 Timotei 4:20); 

• Epafrodit a fost aproape de moarte (Filipeni 2:25–30) etc. 

5. Progresia planului de vindecare pentru creație și umanitate 

Cazurile prezentate anterior descoperă faptul că răscumpărarea aduce vindecare din punct de vedere spiritual, dar nu are neapărat și întotdeauna efecte și în trupul acesta muritor. Vindecarea completă, ca parte a restaurării fizice și duhovnicești, se va întâmpla doar atunci când vom fi în trupul de slavă de care vom avea parte după înviere. La finalul istoriei întreaga creație va cunoaște vindecarea: oameni noi, un cer nou și un pământ nou (2 Petru 3:13; Apocalipsa 21:1).

Aplicații

 1. Păcatul și răzvrătirea față de Dumnezeu au adus cu sine boala, neputința și moartea în întreaga creație, inclusiv în viața omului. Situația este reversibilă atunci când Dumnezeu intervine și inițiază izbăvirea. Responsabilitatea omului constă în ascultare și supunere față de condițiile impuse de El.
 2. Dumnezeu este Suveran și acționează fără să fie constrâns de limitările creației: nu există niciun fel de boală sau deficiență pe care Dumnezeu să nu o poată vindeca. Indiferent care este problema, Dumnezeu poate interveni pentru că are toate resursele și mijloacele potrivite pentru fiecare context în parte.
 3. Dumnezeu este Suveran și acționează fără să fie constrâns de nimeni. El nu acționează la comanda cuiva și nici nu încredințează sursa vindecării altcuiva, chiar dacă uneori folosește anumite persoane ca unelte pentru a aduce vindecare. Dumnezeu este Cel care vindecă, deși mijloacele prin care intervine pot fi diverse.
 4. Sănătatea și boala nu sunt indicii despre maturitatea sau lipsa de maturitate a cuiva din punct de vedere spiritual. Planurile lui Dumnezeu pot fi în contradicție totală cu mentalitatea oamenilor (exemplul cel mai potrivit este Iov).
 5. Adevărata vindecare nu are de-a face cu viața de acum, ci cu viața viitoare. Abia atunci vindecarea oamenilor și a creației va fi desăvârșită.

Sugestii practice

 1. Evaluează-ți atitudinea față de Dumnezeu atunci când ești bolnav sau când cineva drag trece prin suferință. Găsește în Scriptură un personaj sau o situație care te reprezintă atunci când treci printr-o situație de boală.
 2. Caută două situații de vindecare din Scriptură (una din V.T. și una din N.T.) și analizează beneficiile vindecării lui Dumnezeu în acele situații, dar și reacția celor vindecați sau a celor care au fost martori la vindecare.
 3. Fă-ți o listă cu persoanele bolnave din anturajul tău și gândește-te la modalități practice prin care să îl prezinți pe Dumnezeu ca Iehova Rafa. Roagă-te ca Dumnezeu să folosească aceste situații pentru răscumpărare și apoi pentru restaurare.
 4. Studiază mai profund problema suferinței și gândește-te la câteva argumente împotriva celor care trăiesc la extreme: fie cred că răscumpărarea aduce cu sine automat și restaurare fizică, fie că Dumnezeu este neputincios sau rău – aceasta fiind cauza suferinței din lume.
 5. Împărtășește cu cei din jur o situație în care l-ai cunoscut pe Dumnezeu ca Iehova Rafa. Accentuează suveranitatea lui Dumnezeu, dar și mijloacele folosite de Dumnezeu în situația respectivă.

Întrebări pentru discuție

 • Care sunt ispitele cele mai mari pentru cineva care trece prin boală și suferință? Cum pot fi acestea depășite? 
 • Care sunt câteva din promisiunile pe care Dumnezeu le face celor care trec prin situații de boală și de neputință? Sunt acestea doar „vorbe goale”?
 • Poate altcineva, în afară de Dumnezeu, să aibă pretenția de a fi vindecător? Care sunt argumentele pentru care vindecarea este în exclusivitate lucrarea lui Dumnezeu, indiferent de „uneltele” pe care le folosește procesul vindecării?
 • Care sunt câteva indicii că o persoană este bolnavă spiritual? Are păcatul și efecte vizibile asupra trupului nostru sau asupra relațiilor dintre noi?
 • De ce este mai importantă vindecarea spirituală decât vindecarea fizică? Cum poate fi cineva vindecat din punct de vedere spiritual?
 • Sunt oamenii lui Dumnezeu scutiți de boală și suferință? Cu ce scop îngăduie Dumnezeu aceste lucruri în viața lor?
 • Dacă boala este o consecință a păcatului, de ce nu dispare aceasta odată cu rezolvarea problemei păcatului din viața cuiva? Când vor dispărea pentru totdeauna aceste consecințe? 

autor: Florin Iosub, pastor, Biserica Baptistă „Harul”, Cărpiniș, Timiș, florin75_tm@yahoo.com