În cursul zilei de 21 septembrie, Consiliul Federației Europene Baptiste întrunit la Erevan, Armenia și-a desemnat noii lideri pentru următoarea perioadă. Aceștia sunt Jenni Entrican (Marea Britanie) – Președinte. Meego Remmel (Estonia) Vicepreședinte, Otniel Bunaciu (România) Președintele Comisiei pentru Teologie și Educație, iar Ingeborg Janssen (Olanda) și Cesar Sotomayor (Austria) au fost aleși ca membri supleanți ai Consiliului. 

Funcția de Președinte a fost deținută până în prezent de Asatur Nahapetyan, din Armenia.