Data: 23 Iulie

Text: Geneza 10:31-11:1-9 

Verset de aur: Geneza 11:8

Tema: Formarea naţiunilor lumii

Ideea centrală: După potop Dumnezeu deschide speranţa unui nou început pentru omenire, pe care îl pregăteşte în formatul unor naţiuni cu limbi şi culturi diferite, răspândite pe toată faţa pământului.

Scopul lecţiei: Să descoperim modul în care s-au format naţiunile lumii pentru a înţelege planul lui Dumnezeu şi a ne îndeplini responsabilităţile pe care le avem în generaţia noastră de a câştiga fiecare naţiune pentru Domnul, lărgind astfel hotarele Împărăţiei lui Dumnezeu.

Explicaţii contextuale și exegetice

După potop, au rămas în viaţă numai opt suflete, care au coborât din corabie în zona munţilor Ararat (Gen.8:4). În următoarele cinci generaţii însă numărul acestora a crescut, ajungând la aproximativ 50.000 de suflete (Gen.10:21-25). În această perioadă s-a născut Nimrod, din familia lui Ham, care a ajuns un om foarte puternic (Gen.10:8). Acesta a preluat prin forţă controlul asupra tuturor celorlalţi oameni şi a domnit  peste cetăţile: Babel, Erec, Acad şi Calne, din ţara Şinear.(Gen.10:9-10). Dorind să-şi extindă imperiul, Nimrod a intrat şi în Asiria, unde a zidit cetăţile: Ninive, Rabot-Ir, Calah şi Resen (Gen.10:11-12). Intenţionând să-şi creeze un imperiu mondial, Nimrod a pornit spre răsărit însoţit de un grup format din oamenii lui şi s-a oprit într-o câmpie din ţara Şinear, unde au hohotărât să zidească o nouă cetate al cărui turn să atingă cerul (Gen.11:1-4). Cunoscânru-le planul, Dumnezeu a intervenit şi le-a încurcat limbile, determinându-i în acest fel să se împrăştie pe toată faţa pământului (Gen.11:5-8). Acest fapt a condus la formarea naţiunilor lumii. Studiind evenimentele petrecute în câmpia din ţara Şinear, descoperim că:

I. Formarea naţiunilor lumii a fost planul lui Dumnezeu

Dumnezeu a anunţat planul privind popularea întregului pământ, încă de la începutul creaţiei, prin binecuvântarea pe care a rostit-o pentru Adam şi Eva, cărora le-a spus: „creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supune-ţi-l…” (Gen.1:28). Apoi, acest plan a fost repetat  prin binecuvântarea pe care care a primit-o Noe şi cei din familia lui după potop, prin imperativele:”…creşteţi şi înmulţiţi-vă; răspândiţi-vă pe pământ şi înmulţiţi-vă pe el”(Gen.9:7). Creşterea numerică a descendenţilor lui Noe a pregătit  cadrul pentru împlinirea acestui plan (Gen.10:32), iar răzvrătirea oamenilor de la Babel a determinat intervenţia lui Dumnezeu, care l-a pus în aplicare (Gen.11:8-9)

II. Formarea naţiunilor lumii a fost răspunsul lui Dumnezeu faţă de atacul diavolului

În spatele acţiunilor întreprinse de Nimrod şi oamenii care l-au însoţit, se poate vedea împotrivirea diavolului, prin faptul că: a) Dumnezeu a fost exclus din gândirea şi acţiunile lor, b) au fost însufleţiţi de acelaşi duh, care i-a unit „au zis unul către altul”(Gen.11:3/a), i-a motivat „Haidem să facem cărămizi”, „Haidem să ne zidim o cetate”(Gen.11:2-3) şi c) i-a inspirat, determinându-i la egocentrism,”ne zidim o cetate” (Gen.11:3), mândrie „să ne facem un nume” (Gen.11:4) rebeliune „să ne zidim un turn al cărui vârf să atingă cerul” (Gen.11:4) şi idolatrie „turn al cărui vârf să atingă cerul” (Gen.11:4). Acest turn era un zigurat cu trepte spre cer reprezentând nu numai o încercare umană de apropiere de Dumnezeu ci şi primele semne ale unei religii păgâne. Intervenţia lui Dumnezeu împotriva planurilor lui Nimrod arată că: a) El cunoaşte proiectele noastre (Gen.11:5), b) El evaluează posibilităţile noastre (Gen.11:6) şi c) El opreşte pornirile noastre, (atunci când sunt îndreptate împotriva planurilor Lui (Gen.11:7)

III. Formarea naţiunilor lumii a fost scopul lui Dumnezeu pentru împlinirea planurilor Lui

Dumnezeu a intervenit şi a oprit lucrările de costrucţie ale trurnului Babel, nu pentru că ar avea ceva împotriva dezvoltării, sau a unor proiecte majore, ci pentru a zădărnici acţiunile oamenilor care motivaţi de diavolul luptau împotriva Lui. Prin formarea naţiunilor, Dumnezeu: a) îşi dovedeşte credincioşia în împlinirea planurilor Lui (Gen.1:28;9:7), b) îşi dovedeşte puterea zădărnicind împotrivirea diavolului şi-a fiinţei umane (Gen.11:7) şi c) îşi dovedeşte înţelepciunea pregătind cadrul pentru venirea şi lucrarea Domnului Isus (Gal.4:4;Mat.28:19;Ap.5:9-10).

Aplicaţii

1. Fii conştient că diavolul care l-a motivat pe Nimrod şi pe acei care l-au urmat acţionează şi astăzi. Descoperă-i căile prin care el lucrează  şi  nu te lăsa prins în cursele lui.

2. Descoperă modul în care te poti împotrivi diavolului şi  acţionează cu fermitate şi înţelepciune.

3. Stabileşte cine sunt oamenii pe care diavolul îi foloseşte şi păzeşte-te de ei.

4. Evidenţiază formele de manifestare ale religiilor umaniste, atee, sau păgâne şi pregăteşte-te să le poţi confrunta.

5. Recunoaşte faptul că Dumnezeu îţi cunoaşte planurile şi acţionează potrivit cu voia Lui.

6. Mulţumeşte-i lui Dumnezeu pentru faptul că El poate schimba răul în bine şi fii încrezător în planurile Lui.

7. Slăveşte-L pe Dumnezeu pentru că este credincios în împlinirea planurilor Lui şi fii dedicat pentru a conlucra împreună cu El. 

Sugestii practice

1. Descoperă ce greşeli făcute de  Nimrod şi oamenii care l-au urmat,  sunt evidente  în zona în care locuieşti şi pregăteşte-te să le poţi îndrepta.

2. Arată în ce fel religia Babilonului se manifestă astăzi, şi pregăteşte-te să o poţi confrunta.

3. Trăieşte fiind conştient de prezenţa lui Dumnezeu şi lucrează împlinind planul lui Dumnezeu pentru viaţa ta şi a familiei tale

4. Crede în suveranitatea lui Dumnezeu şi echipează-te pentru a lucra împreună cu El la evanghelizarea naţiunilor lumii, pentru a face ucenici din toate neamurile şi pentru a contribui la lărgirea Împărăţiei Lui.

Întrebări pentru discuţii

1. În ce cadru s-au format naţiunile lumii?

2. Ce mărturii dovedesc că formarea naţiunilor lumii a foat o împlinire a planului lui Dumnezeu?

3. Ce evidenţe confirmă  faptul că Nimrod a fost un om puternic?

4. Ce dovezi arată că în spatele acţiunilor lui Nimrod şi ale oamenilor care  îl însoţeau  era împotrivirea diavolului?

5. În ce mod a intervenit Dumnezeu pentru a opri revolta oamenilor de la Babel?

6. Intervenţia lui Dumnezeu de la Babel a fost un blestem pentru fiinţa umană sau o binecuvântare?

7. A schimbat Dumnezeu limbile care au fost încurcate la Babel?

8. Care a fost scopul intervenţiei lui Dumnezeu de la Babel şi cel al formării naţiunilor lumii?

Păstor Dan Boingeanu, 

Biserica Creștină Baptistă „Maranatha”, Suceava