În ședința publică desfășurată în data de 7 februarie la Facultatea de Teologie Catolică din București, Profesorul universitar Otniel Bunaciu, Decanul Facultății de Teologie Baptistă, Universitatea din București a obținut abilitarea de a coordona doctorate în teologie. În prezența unui public numeros, Otniel Bunaciu a susținut o lucrare cu titlul Importanța teologiei lui Karl Barth pentru o reflecție teologică asupra relației dintre biserică și societate. 

Comisia de examinare a fost alcătuită din Profesor Universitar Wilhelm Dancă, Decanul Facultății de Teologie Romano-Catolică, Universitatea din București în calitate de Președinte al Comisiei, Profesor Universitar Doctor Mihai Himcinschi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia în calitate de membru și Conferențiar Universitar Calina Gelu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova în calitate de membru. 

În urma analizei lucrării, comisia a decis acordarea abilitării de a conduce lucrări de doctorat profesorului Otniel Bunaciu. 

RO

Credit Foto: Marius Silveșan