Data: 29 Ianuarie 

Titlul lecției: Dumnezeu: Tatăl nostru ceresc

Text: Matei 6:7-15

Verset de aur: Romani 8:15

Ideea centrală: Rugăciunea Tatăl nostru este o invitație pentru ca cel credincios să se roage pentru realizarea scopului lui Dumnezeu pe pământ. Prin rugăciune cel credincios se alătură perspectivei divine și, în calitate de ucenic participă la realizarea Împărăției lui Dumnezeu 

Scop: Să ne învețe cum să ne rugăm și cu ce atitudine să venim înaintea lui Dumnezeu cu problemele și oportunitățile exitente pentru a le transforma potrivit scopului Său. 

Explicații contextuale și exegetice

Acest text poate fi împărțit în trei părți: natura rugăciunii adevărate (v.7,8), modelul rugăciunii adevărate (v.9-13) și un îndemn despre importanța iertării celorlalți (v.14,15). Rugăciunea în sine începe cu o invocare tipică pentru Matei – ‘Tatăl nostru care ești în ceruri’, după care urmează trei cereri prezentate într-o formă paralelă și care se încheie la fel (numele Tău, Împărăția Ta și voia Ta). Aceste cereri se referă la salvarea lui Dumnezeu ca o realitate istorică. Vedem acest lucru în mod clar în ultima dintre cereri este dezvoltată (precum în cer și pe pământ). Urmează apoi două părți cu câte două cereri fiecare și în care putem observa paralelismul despre care vorbeam anterior. 

Îndemnul la rugăciune este pus în comparație cu rugăciunea neamurilor care este lungă și fără sens. Accentul în rugăciune nu este numai să îi înșirăm lui Dumnezeu cererile noastre, ci să ascultăm ca să auzim ce dorește El să facem. În același timp rugăciunea se vrea ca un model pe care creștinii să îl cunoască și să îl folosească (‘iată dar cum trebuie să vă rugați’).

După invocarea numelui lui Dumnezeu urmează șapte cereri prin care credinciosul se adresează lui Dumnezeu. Este interesant că expresia favorită a evanghelistului Matei, Tatăl nostru din ceruri exprimă aici și o intimitate față de Dumnezeu căruia ne adresăm la fel cum un copil se adresează tatăl său (cuvântul folosit aici pentru tată este probabil cuvântul abba, din limba Aramaică). Cele șapte cererei sunt: sfințirea numelui lui Dumnezeu, venirea Împărăției Sale, împlinirea voiei sale, asigurarea existenței, iertarea greșelilor, acordarea încurajării în ispită și ocrotirea de cel rău. 

În final găsim un îndemn de a exersa iertarea în modul în care trăim în comunitate.

Aplicații

1. Relația noastră cu Dumnezeu 

Aceasta se bazează pe o comunicare cu El. Un credincios care este ucenic al Domnului Isus Hristos va practica rugăciunea ca un mod de relaționare cu Tatăl și pentru a afla voia Sa pentru viața de zi cu zi. Rugăciunea este o rămânere în prezența lui Dumnezeu prin mijlocirea Duhului Sfânt.

2. Importanța unui ritm al rugăciunii pentru creșterea spirituală 

Creșeterea spirituală a credinsiosului nu are loc în mod automat, ci prin întreținerea relației de părtășie cu Tatăl ceresc. Un ritm în viața de rugăciune îl ancorează pe credincios în această relație. Astfel găsim liniște și încredere dar și oportunitatea de a experimenta mai profund relația cu Dumnezeu.

3. Importanța părtășiei cu ceilalți membrii ai adunării 

Viața de credință nu este o viață în singurătate. Vedem că Domnul Isus îi cheamă pe ucenici când se retrage să se roage. Ora de rugăciune nu este un exercițiu în programul bisericii, ci un moment de părtășie la chemarea lui Dumnezeu. Când Domnul Isus ne arată cum să ne rugăm, El ne cheamă să ne rugăm împreună pentru ca să înțelegem mai bine care sunt speranțele și visurile lui Dumnezeu pentru noi și pentru biserica noastră.

Sugestii practice

În următoarele 7 zile, roagă-te regulat rugăciunea ‘Tatăl nostru’. Fă un jurnal de rugăciune în care să notezi ce spui înaintea lui Dumnezeu. 

Întrebări pentru discuții

De ce avem nevoie să ne învețe Domnul Isus cum să ne rugăm? 

Cum ascultă Dumnezeu rugăciunile noastre?

Care sunt temele principale ale rugăciunii Tatăl nostru?

Poate fi întărită părtășia dintre diferiți creștini prin rugăciunea Tatăl nostru?

La ce se referă partea de rugăciune care cere lui Dumnezeu ca voia Sa să se facă pe pământ ca și în cer?

Păstor Otniel Ioan Bunaciu

Biserica Baptistă Providența