Data: 1 Ianuarie 

Titlul lecției: Biblia – Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu pentru noi

Text: 2 Petru 1:19-21

Verset de aur: 2 Petru 1:21

Ideea centrală: Putem avea încredere în Scriptură pentru că este inspirată în totalitate de Duhului lui Dumnezeu și nu este o invenție a oamenilor.

Scop: Să demonstreze că Scriptura este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu în care putem avea încredere deplină.

Explicații contextuale și exegetice 

Apostolul Petru începe din versetul 16 să demonstreze cititorilor că Scriptura poate fi pe deplin crezută întrucât ea se fundamentează pe declarația martorilor oculari și nu pe niște mituri alcătuite cu viclenie. Petru este unul dintre aceștia (v.18), iar mărturia lui despre Hristos este adevărată deoarece el însuși a auzit împreună cu alții mărturia lui Dumnezeu rostită din Cer despre Hristos (v. 17). 

În ciuda acestei experiențe înălțătoare, Petru consideră Scriptura mai de încredere decât orice experiență personală când afirmă că avem „Cuvântul prorociei făcut și mai tare” (v.19). Motivul pentru care putem avea atâta încredere în Cuvântul scris a lui Dumnezeu este acela că orice prorocie nu este rezultatul gândirii sau interpretării unui om și nu poate fi discutabilă ca multe experiențe personale. Dacă Scriptura ar fi doar un produs uman, cu siguranță nu ar exista armonie pe parcursul întregii Biblii dată fiind diversitatea acesteia. Biblia este scrisă în trei limbi (Vechiul Testament în ebraică şi aramaică, iar Noul Testament în greacă), iar la scrierea ei au contribuit zeci de persoane din diferite națiuni, cărțile fiind destinate unor grupuri ce trăiau în zone diferite și vorbeau limbi diferite. Luată în totalitatea ei, Scriptura își confirmă autenticitatea ce se datorează Autorului divin.

Deși are autori umani, Scriptura îl are ca Autor suprem pe Dumnezeu. Numai omnisciența lui Dumnezeu poate călăuzi alcătuirea Scripturii pe o perioadă de mai bine de o mie cinci sute de ani, în așa fel încât cărțile acesteia să se armonizeze. Dumnezeu S-a folosit însă de diverși autori umani în procesul scrierii Scripturii (v. 21), iar pe cei care au vorbit în dreptul Său cuvintele lor i-a mustrat sau pedepsit (vezi Ieremia 23:16-22, Ezechiel 12:2-3, 1 Împărați 22).

Există câteva situații în care Dumnezeu a dictat paragrafe scurte unor proroci, dar acestea sunt excepția, nu regula. Dumnezeu S-a folosit de vocabularul, retorica, stilul, logica și cunoștințele autorilor, iar în procesul scrierii i-a călăuzit prin Duhul Sfânt în alcătuirea Scripturilor. Imaginea folosită de Petru prin termenul „mânați” (folosit în Fapte 27:15, 17 pentru a descrie vasul pe care se afla Pavel) este aceea a unui vas aflat pe mare care este împins de vânt în direcția în care îl duce acesta. Tot astfel, autorii umani au fost inspirați de Duhul Domnului care i-a condus în procesul scrierii fără a le nega propria personalitate în acest proces.

Autorul primordial al Bibliei este Dumnezeu. După cum Biserica este un organism divino-uman, tot așa Scriptura are un caracter divino-uman, accentul fiind pe divinitatea acesteia însă fără a nega și caracterul uman.

Petru scrie această învățătură pentru a demonstra cititorilor că Scriptura este lucrarea de inspirație a lui Dumnezeu și nu a minții oamenilor. Prin urmare, orice om poate avea încredere deplină că ceea ce citește este Cuvântul și voia lui Dumnezeu pentru fiecare om. De aceea Scriptura trebuie privită ca adevărul pe care ni-l dă Dumnezeu nouă și la care trebuie să luăm aminte până va veni Hristos (v. 19).

Aplicații 

1. Încrederea creștinului în Biblie 

Creștinul poate avea încredere deplină că Biblia nu este invenția oamenilor, ci este Cuvântul lui Dumnezeu. De fiecare dată când deschidem Biblia putem avea încredere că Dumnezeu vrea să ne vorbească întrucât a fost planul său ca noi să putem citi Cuvântul inspirat prin care ne comunică voia Sa pentru viața noastră. 

2. Biblia e sursa adevărului pentru viața creștinului

Scriptura este fundamentul suprem pe care trebuie să ne clădim gândirea și practica. Nu avem nicio altă sursă la fel de sigură pentru cunoașterea lui Dumnezeu. Experiența personală uneori poate fi înșelătoare, dar Cuvântul lui Dumnezeu nu este aşa. De aceea în orice situație trebuie să căutăm adevărul în Scriptură.

3. Scriptura este atât prescriptivă cât și descriptivă

Tot ceea ce găsim în Scriptură este adevărat. În Scriptură găsim atât exemple pozitive cât și exemple negative. Și unele și altele au scopul să ne învețe despre adevărul pe care Dumnezeu vrea să ni-l comunice. Acțiunile negative ale unor persoane au rol descriptiv și nu de a ne spune că astfel trebuie să acționăm și noi (în general pasajele descriptive sunt cele narative). Epistolele sunt în cea mai mare parte prescriptive, adică au rolul de a ne oferi principii pe care să le urmăm. Trebuie să facem distincție între pasajele prescriptive și descriptive întrucât scopul lor este diferit. 

4. A doua venire a Domnului ar trebui să ne motiveze să luăm seama la Scriptură. 

Biblia este o lumină ce luminează în întunericul păcatului din noi și din lume. De aceea trebuie să luăm bine seama la Scriptură în vederea așteptării venirii Mântuitorului nostru (2 Petru 2:19). Întrucât nu știm când Domnul va veni sau ne va lua la El trebuie să fim pregătiți, iar cel mai bun mod este hrănindu-ne cu adevărul Scripturii zi de zi.

Sugestii practice 

Citeşte Mărturisirea de Credinţă a Cultului Creştin Baptist din România, capitolul: Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu.

Citește Psalmul 119 în săptămâna următoare și observă toate cuvintele care fac referire la Scriptură și importanța pe care i-o acordă autorul psalmului. 

Găsește o persoană care are cu adevărat nevoie de o Biblie și fă-i-o cadou.

Întrebări pentru discuții

Cine este Autorul suprem al Scripturii?

În ce sens a ținut Dumnezeu cont de personalitatea autorilor umani? 

Care este dublul caracter al Bibliei?

De ce putem avea încredere în Scriptură?

Beniamin Cruceru

Biserica: Creștină Baptistă Harul Slatina