rsz_calendara43Data: 20 decembrie 2015

Tema: Vindecarea a doi orbi

Text: Matei 9:27-31

Versete de aur: Matei 9:28-29 După ce a intrat în casă, orbii au venit la El. Şi Isus le-a zis: „Credeţi că pot face lucrul acesta?” „Da, Doamne”, I-au răspuns ei. Atunci S-a atins de ochii lor şi a zis: „Facă-vi-se după credinţa voastră!”

Ideea centrală:

Morții sunt readuși la viață, orbilor li se redă vederea și muții capătă glas. Această succesiune de miracole proclamă fără echivoc: „Epoca mesianică a venit! Isus este Mesia lui Dumnezeu!”

Explicaţii contextuale și exegetice:

 

 • Contextul

 

Acesta este cel de-al nouălea miracol pe care Matei îl consemnează în secțiunea 8:1-9:38 și este încadrat de o înviere din morți (Mat. 9:23-26) și de o vindecare a unui mut îndrăcit (Mat. 9:32-34). Conform profețiilor din Isaia (cf. 35:5-6), învierea morților, redarea vederii orbilor și tămăduirea celor muți sunt semne clare ale sosirii epocii mesianice (cf. Mat. 11:5).

În două rânduri (8:16-17; 11:4-5), Matei face trimitere la texte mesianice din Isaia, care sunt împlinite în lucrarea de vindecare săvârșită de Isus (cf. Isaia 42:7; 53:4; 61:1). Mesajul autorului/evanghelistului este unul clar: Epoca mesianică a sosit! Isus este Mesia lui Dumnezeu!

Din punct de vedere cronologic, acestea sunt, probabil, primele vindecări ale unor orbi, din istoria lui Israel. Nici cei din popor și nici învățații lui Israel nu auziseră de miracole care să implice redarea vederii, până la Isus (cf. Ioan 9:32; fariseii nu pot contrazice afirmația orbului vindecat, mai ales că, în cazul acestuia, era vorba despre orbire din naștere). Vechiul Testament nu consemnează nici o redare e vederii orbilor (2 Împărați 6:8-23 este cea mai apropiată paralelă; relatări despre orbi vindecați apar doar în folclorul inter-testamental, cum este Tobit 2:10; 11:10-14), ci doar o anticipează, prin glasul profeților. Cu atât mai clar este mesajul, în lumina profețiilor VT: orbilor li se redă vederea, fapt nemaiîntâlnit până acum, deci epoca mesianică a sosit! Isus este Mesia lui Dumnezeu!

 

 • Textul

 

În Israelul antic, orbirea era considerată pedeapsă sau judecată divină (cf. Gen. 19:11; Lev. 26:14-16; Deut. 28:28-29, etc.), motiv pentru care orbii erau marginalizați social și religios: „La unul care nu vede, nu merită să te uiți”.

După cum s-a observat anterior, vindecarea orbilor este un semn clar al venirii epocii mesianice. Nu întâmplător, cei doi orbi care strigă după Isus îl declară „Fiul lui David” (v. 27). Acești doi orbi sunt primele personaje care folosesc acest titlu mesianic, în Ev. după Matei (cf. 1:1). În mod remarcabil, cei care se referă la Isus cu titlul de „Fiul lui David” sunt, în primul rând, orbii (cf. 20:30-31) și cei dintre neamuri (cf. 15:22), care erau considerați orbi din punct de vedere spiritual, de către evrei. Cei care ar fi trebuit să vadă, nu văd; iar cei care nu pot vedea cu ochii, aceia văd cu adevărat. Distincția aceasta este consecventă cu una din temele majore ale Ev. după Matei: Isus este recunoscut ca Mesia de către neamuri, dar este respins de către evrei  (cf. 2:1-12, etc).

„Casa” este locul în care cei doi orbi sunt izolați de mulțime (v. 28a), pentru ca declarația credinței lor să capete accente personale, intime (v. 28b-c). Este singurul caz, în Ev. după Matei, în care Isus întreabă în mod direct un suferind dacă crede că El (Isus) are puterea de-a vindeca. Cel mai probabil, întrebarea lui Isus („Credeți că pot face lucrul acesta?”; v. 28b) are legătură directă cu exclamația lor anterioară – „Fiul lui David” (v. 27). Cred ei cu adevărat că Isus este Mesia („Fiul lui David”), adică Cel despre care au scris profeții că va veni să redea vederea orbilor?

Răspunsul lor afirmativ (v. 28c) este răsplătit pe măsură (v. 29). Prin credință, vindecarea trupească poate să devină un act „mântuitor”, în sensul deplin al termenului (v. 22). [Sintagma „a fi mântuit” poate fi folosită în Evanghelii sau în alte texte NT cu referire strictă la vindecarea fizică  (cf. Iacov 5:15). Contextul este cel care ne ajută să-i decidem sensul.]

Vindecarea orbilor în izolarea „casei” mai are de-a face și cu secretul mesianic (cf. 8:4; 12:16; 16:20; 17:9). Orbii îl proclamă pe Isus „Fiu al lui David”, adică Mesia (v. 27), iar vindecarea le confirmă proclamația. Isus, ca Mesia, a venit să redea orbilor vederea; dar a venit să facă nespus mai mult: a venit să aducă mântuirea întregii omeniri (cf. 28:18-20). Și ar fi trist ca lucrarea Lui să fie înțeleasă greșit, fiind limitată la nevoile fizice și imediate ale oamenilor. Secretul mesianic era deocamdată necesar, în vederea unei înțelegeri corecte, complete, a lucrării lui Mesia.

Apoi, secretul mesianic mai presupune și împlinirea unei alte profeții din Isaia (42:1-4). Da, Mesia vine să învie morții, să redea vederea celor orbi și glasul celor muți (cf. Isa. 35:5-6); dar nu o face într-un mod „gălăgios” sau spectaculos, unul care să atragă atenția asupra Lui (cf. Mat. 12:15-21).

Isus le „poruncește” orbilor „cu tot dinadinsul” (v. 30) să nu facă public miracolul vindecării. Expresia cu „a porunci cu tot dinadinsul” este una categorică, sintagma „cu tot dinadinsul” redând în alte texte din NT emoții foarte puternice: înfiorare sau necaz (cf. Marcu 1:43; 14:5; Ioan 11:33, 38). Din cauza acestei expresii, există o dezbatere între comentatori – dacă neascultarea celor doi orbi (v. 31) este una pozitivă („cei care au experimentat lucrarea înfăptuită de Isus, nu pot să nu vorbească despre minunea petrecută în viața lor”) sau una negativă („cei care îl numesc pe Isus ‘Domn’ [v. 28c] nu îi împlinesc/respectă porunca fermă, categorică [vv. 30-31]”).

Este puțin probabil că Matei a intenționat să indice o neascultare/nesupunere a orbilor. Un alt fapt, însă, merită luat în considerare. Expresia „în tot ţinutul acela” (v. 31b; cf. 9:26, 35) descrie regiunea de la Nordul lacului Galileii, și anume cetățile pe care Isus le condamnă mai târziu pentru că nu au crezut minunile care au fost săvârșite în ele (11:20-24). Pentru aceste cetăți, ar fi fost mai bine dacă nu ar fi aflat despre vindecarea orbilor, căci această „veste bună” le-a slujit de condamnare. De aici se poate deduce un alt motiv pentru secretul mesianic: Isus își ține ascunsă lucrarea, întrucât cei de care este ascunsă nu erau pregătiți să o accepte. Secretul mesianic este și un gest de așteptare, de har și de îndurare, din partea lui Mesia!

 

Aplicații și considerente teologice:

 • Credința mântuitoare presupune o înțelegere corectă a Persoanei și lucrării Domnului Isus Hristos. O astfel de înțelegere corectă este, astăzi, la îndemâna oricui – prin intermediul Scripturii și al Duhului revelator.
 • „Dacă cea mai mare nevoie a omenirii ar fi fost sănătatea, Dumnezeu ne-ar fi trimis un medic. Dacă cea mai mare nevoie a omenirii ar fi fost bunăstarea, Dumnezeu ne-ar fi trimis un economist. Dar Dumnezeu ne-a trimis un Mântuitor, căci cea mai mare nevoie a omenirii este mântuirea.” (Anonim/Max Lucado)
 • Cei care așteaptă de la Isus Hristos soluții doar pentru aici și acum (sănătate trupească, bunăstare materială, etc.), nu i-au înțeles scopul venirii în lume. El a venit să ofere mult mai mult – a venit să ofere o mântuire eternă!
 • În bunătatea și îndurarea Lui, Isus Hristos oferă și astăzi soluții la problemele de aici și de acum (boală, lipsuri, sărăcie, etc.), ca o anticipare a epocii mesianice finale, când orice boală și orice suferință își vor găsi remediul – pe deplin și pentru vecie.

 

Întrebări pentru discuții:

 1. „În rugăciune putem vedea cel mai clar concepția cuiva despre Dumnezeu.” (D.A. Carson) Care sunt cele mai comune cereri din rugăciunile dvs.? Îi cereți Domnul și altceva decât soluții pentru aici și acum (cf. Rom. 15:30; Efes. 1:15-21; Efes 6:18-19; Col. 1:9-12; Col. 4:2-4; 1 Tes. 2:13; 2 Tes. 1:3, 11-12)?
 2. În bunătatea și îndurarea Lui, Isus Hristos oferă și astăzi soluții la problemele de aici și de acum. Puteți depune mărturie despre un răspuns afirmativ recent pe care Domnul vi l-a dat, în urma unei rugăciuni pentru însănătoșire, ieșire din criză, salvare dintr-o situație grea, etc.?
 3. Este credința un factor determinant pentru vindecarea miraculoasă? Argumentați răspunsul dvs.
 4. Mai există astăzi înțelegeri greșite cu privire la Persoana și lucrarea Domnului Isus? Dacă da, care sunt acestea? Sunt ele un pericol pentru biserica locală din care faceți parte?
 5. Care credeți că sunt cauzele orbirii spirituale din prezent? Și ce ar trebui să facem, pentru ca cei din jurul nostru să îl vadă pe Isus Hristos așa cum este El cu adevărat?

 

Amiel Drimbe

Membru al echipei de redactare a Calendarului de Studiu 2015