rsz_calendara43Data:  29 Noiembrie 2015

Tema: Vindecarea a doi îndrăciți

Text:  Matei 8:28-34

Verset de aur: Matei 28:17   ”El, prin cuvântul Lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți  bolnavii”  

Ideea centrală: Domnul Isus are putere asupra  Satan și demonilor

 

Explicaţii contextuale și exegetice:

Așa cum a fost menționat în lecția precedentă, Evanghelia după Matei, prin conținutul său, este de fapt o descoperire a Domnului Isus ca și Împărat, Împăratul lui Israel. După afirmarea princiilor împărăției (capitolele 5-7) urmează o serie de evenimente care pun în lumină puterea acestui Împărat (capitolele 8-10). Matei grupează în această secțiune 10 minuni făcute de Domnul Isus. Puterea Lui este arătată asupra bolilor (lepră –8:1-4; paralizie– 8:5-13; febră -8:14-15), puterea asupra lui Satan (îndrăcit – 8:16-18) și puterea asupra naturii (potolirea furtunii – 8:23-27). Oprirea furtunii a făcut posibil ca ucenicii și Domnul Isus să ajungă în partea cealaltă în ținutul Gadarenilor și au fost întâmpinați de doi îndrăciți. Gadara este una dintre cetățile dintre neamuri în care Domnul Isus a făcut minuni. Alte cetăți dintre neamuri în care El a făcut minuni sunt: Tir și Sidon (Mat.15:21-28), Cezareea lui Filip (Mat. 17:14-21), Decapolis (Mc. 7:31-37). Potrivit relatării evanghelistului Matei acești îndrăciți ”ieșeau din morminte”(v. 28), acolo avându-și locuința. În acele zile exista convingerea că mormintele sunt bântuite de demoni. Acești oameni au devenit o problemă socială  încât ”nimeni nu putea trece pe drumul acela”(v.29). Confruntarea dintre Domnul Isus și acești oameni posedați demonic nu este prezentată ca fiind inițiativa Domnului Isus. Ei încep să strige un mesaj de respingere la adresa Domnului. ”Ce legătură este între noi și Tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu?” este un mesaj de recunoaștere a două lucruri, primul că nu este o legătură între lumea lui Dumnezeu și lumea lui Satan, iar în al doilea rând că Isus este Fiul lui Dumnezeu. A doua întrebare a celor posedați demonic exprimă îngrijorarea cu privire la ceea ce ar putea să le facă, și anume ”ai venit să ne chinuiești înainte de vreme?”(v.29). Acest „înainte de vreme” (v. 29) indică faptul că există o hotărâre cu privire la viitorul lui Satan și armatele sale. Demonii se folosesc de trupuri pentru aș face lucrarea în lumea aceasta.Acesta este motivul pentru demonii l-au rugat să le dea voie să intre în porci. Modul în care demonii cer permisiunea Domnului Isus să intre în porci ne arată faptul că în mod real îl recunosc ca stăpân. Porcii s-au aruncat în mare pentru că Cel Rău este unul care distruge. Pierderea materială generată de acest fapt și ducerea veștii în cetate despre cele întâmplate i-a făcut pe locuitorii acestei cetății să-l roage pe Domnul Isus să plece.

Aplicații / considerente misiologice:

Posesiunea demonică este o stare reală în care se poate afla un om.

Scopul Cel Rău este ca să adugă distrugere în tot ceea ce Dumnezeu a creat (oameni, bunuri materiale, natură,etc.)

Domnul Isus poate să elibereze pe orice om de orice fel de stăpânire a Celui Rău.

Domnul Isus este Fiul lui Dumnezu și această mărturisire este recunoscută chiar și de Satan și demoni.

Întrebări pentru discuții:

Cum de acești doi îndrăciți l-au întâmpinat pe Isus? Care erau problemele pe care le creau acești doi îndrăciți în cetate? De ce le este teamă  îndrăciților de Domnul Isus? Care este cunoștința pe care demonii o au despre persoana Domnului Isus? De ce preferă demonii să meargă în porci? De ce le ascultă Domnul Isus rugăciunea? Ce arată gestul locuitorilor cetății de a-L izgoni pe Domnul Isus din cetate despre convingerile lor spirituale?

Daniel Fodorean, danielfodorean@gmail.com

Membru al echipei de redactare a Calendarului de Studiu 2015