rsz_calendara43Data:  22 Noiembrie 2015

Tema: Potolirea Furtunii

Text:  Matei 8:23-27

Verset de aur: Matei 8:28 „Ce fel de om este acesta, de-L ascultă până și vânturile și marea?”

Ideea centrală: Urmarea Domnului nu ne scutește de trecerea prin situații dificile, ci descoperă măsura credinței noastre în Isus și atributele Lui.    

 

Explicaţii contextuale și exegetice:

Evanghelia după Matei, prin conținutul său, este de fapt o descoperire a Domnului Isus ca și Împărat, Împăratul lui Israel. De aceea primele versete din această evanghelie începe cu genealogia  lui Isus, El fiind ”fiul Lui David, fiul lui Avraam”(1:1-17).  Referirea făcută de Matei la faptul că El este fiul lui David înseamnă că El a venit dintr-o linie genealogică împărătească, dar reprezintă și împlinirea promisiunii făcută de Domnul lui David, și anume ”casa ta și împărăția ta vor dănui veșnic înaintea Mea, și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie”(2 Samuel 7:16). Evangelia începe cu o descriere a persoanei Împăratului (captitolele 1-4) de la genealogie până la momentul începerii lucrării sale. Capitolele cinci la șapte sunt o prezentare a principiilor Împărăției lui Dumnezeu. Cunoscută ca predica de pe munte aceasta este primul discurs dintre cele cinci discursuri a căror conținut este înregistrat integral de către evanghelistul Matei. Astfel că Evanghelia după Matei este caracterizată de o alternanță între narațiuni și discursuri. După afirmarea princiilor împărăției urmează o serie de evenimente care pun în lumină puterea acestui Împărat, Isus Christos (capitolele 8-10). Matei grupează în această secțiune 10 minuni făcute de Domnul Isus. Puterea Lui este arătată asupra bolilor (lepră –8:1-4; paralizie– 8:5-13; figuri -8:14-15) și puterea asupra lui Satan (îndrăcit – 8:16-18).   

Potolirea furtunii este unul dintre cele 10 minuni ”argument” privitoare la puterea lui Christos. Această minune este precedată de dialog dintre un cărturar și Domnul Isus, și dintre unul care ”era dintre ucenici” și Domnul Isus, privitor la urmarea Lui. Evanghelistul Matei începe descrierea potolirea furtunii cu Isus care se urcă în corabie, iar ”ucenicii au mers după El” (v. 23), exact tema discuției precedentă. Cu toate că ucenicii sunt cu Isus în corabie apare o furtună foarte puternică care pune în pericol corabia și viața ucenicilor (v.24). În contrast cu agitația ucenicilor este starea Domnului Isus (v.24f), atitudinea față de starea ucenicilor (v.25) și răspunsul față de problemă (v.26f), adică potolirea furtunii. El este preocupat mai întâi de reacția ucenicilor la problemă și mai apoi de problema în sine. Reacția ucenicilor în fața furtunii este una de frică și aceasta arată spre măsura credinței lor (”puțini credincioșilor”v.26). Puterea Domnului Isus se arată în potolirea furtunii. Domnul Isus are putere asupra naturii. Secțiunea începe cu ”o furtună atât de mare”(v.24) și se încheie cu ”o liniște mare”(v.26).    

 

Aplicații / considerente misiologice:

Decizia de a-L urma pe Domnului Isus nu este o granție că noi nu vom mai avea parte în viață de probleme.

Măsura credinței noastre în Domnul Isus se poate vedea în momente când avem probleme.

Situațiile probleme sunt momente în care Dumnezeu se face de cunoscut  nouă și celor de lângă noi.  

 

Întrebări pentru discuții:  

De ce potolirea furtunii apare după discuția despre urmarea Domnului Isus? Ce comunică faptul că Domnul Isus dormea? Care este reacția ucenicilor în această situație? Care este relația dintre frică și credință? Ce comunică reacția oamenilor față de acest eveniment? Cum de acești oameni au devenit conectați cu acest eveniment?

 

Daniel Fodorean, danielfodorean@gmail.com

Membru al echipei de redactare a Calendarului de Studiu 2015