rsz_calendara43Data:  11 octombrie 2015

Tema: Pescuirea minunată

Text:  Luca 5: 1-11

Versete de aur: Luca 5:10b-11: „Atunci Isus i-a zis lui Simon: ‘Nu te teme; de acum încolo vei fi pescar de oameni.’ Ei au scos corăbiile la mal, au lăsat totul şi au mers după El.”

 

Ideea centrală:

Urmarea lui Isus nu trebuie să existe în vederea interesului și a binelui personal, o urmare doar de dragul minunilor, ci ea trebuie să conducă spre o dedicare la ucenicie și misiune.

Explicaţii contextuale și exegetice:

  1. Contextul

Începînd din 5:1, autorul inaugurează o nouă secțiune (5:1-6:16), care ne și introduce într-o nouă temă importantă a Evangheliei după Luca – alegerea grupului de ucenici.

Secțiunea anterioară (Luca 4:31-44), prezintă misiunea lui Isus în Capernaum, explicând motivul și interesul mulțimilor care-L urmau și-L „îmbulzeau” pe Isus (5:1) – minunile făcute de El și învățătura Lui plină de putere (4.32, 43-44; 5:1). Așa după cum remarcă o însemnată parte a comentatorilor biblici, se prea poate ca interesul mulțimii față de învățăturile lui Isus să fie subordonat interesului față de minunile Lui, „proclamarea Împărăției lui Dumnezeu” (4:43-44) incluzându-le pe amândouă – predicare și vindecare.

            Cum, însă, ar trebui să fie urmat Isus – cu ce motivație și spre ce finalitate? Luca 5:1-11 răspunde tocmai la întrebarea aceasta, într-o secțiune care inaugurează tema uceniciei (v. 11 „au lăsat totul şi au mers după El”) și a misiunii (v. 10 „de acum încolo vei fi pescar de oameni”). Urmarea lui Isus nu trebuie să existe în vederea interesului și a binelui personal, o urmare doar de dragul minunilor (Luca 4:31-5:1), ci ea trebuie să conducă spre o dedicare la ucenicie și misiune (Luca 5:4-11).

  1. Textul

În linii mari, Luca 5:1-11 suprinde trei sub-secțiuni:

  1. Isus își arată autoritatea ca „Pescar de oameni” (vv. 1-3)
  2. Isus își dovedește autoritatea între pescarii de pește (vv. 4-9).
  3. Isus îl cheamă pe Petru la ucenicie și misiune – de la pescar de pește la pescar de oameni (vv. 10-11).

 

  1. Prima sub-secțiune îl descrie pe Isus care „folosește barca lui Petru pe post de amvon, aruncând mreaja Evangheliei în marea de oameni de pe mal” (A. Plummer). Alegerea bărcii ca loc din care să se adreseze mulțimii și depărtarea ei de țărm, știind că apa este un bun conducător de sunet, și că astfel mulțimea va putea auzi mult mai clar cuvântarea, arată dibăcia Pescarului de oameni.
  2. „Tâmplarul îi spune pescarului unde și când să pescuiască” (D. Bock). Isus își dovedește încă o dată autoritatea și priceperea, făcând posibilă o pescuire miraculoasă, într-un timp și într-un loc unde nu exista pește (v. 5a). Petru se supune autorității Cuvântului lui Isus (v. 5b) și, drept urmare, experimentează una dintre cele mai mari capturi din „cariera” de pescar (v. 7). Reacția întreită a lui Petru (proclamarea lui Isus ca „Domn”, căderea la genunchii lui Isus și rugămintea de-a părăsi barca, din pricina stării păcătoase) dă de înțeles că pescarul este copleșit de realitatea prezenței divine în barcă. Gestul lui Petru devine, astfel, o mărturisire de credință.
  3. Urmare a mărturisirii lui Petru și în ciuda nevredniciei sale, Isus îl cheamă la misiune, să devină „pescar de oameni” (v. 10). Această secțiune este, de fapt, răsturnarea secțiunii precedente: Petru este implicat în pescuirea peștilor și Isus, prin Cuvântul său, îi devine partener (vv. 4-9) / Isus este implicat în pescuirea oamenilor și Petru, prin predicarea sa, îi va deveni partener (vv. 10-11). Isus a dovedit autoritate și pricepere în ambele situații de pescuire. Ca atare, Petru poate avea toată încrederea că o nouă supunere la Cuvântul lui Isus îl va face extrem de eficient și în noua ipostază. Fără să ezite, Petru acceptă răsturnarea de situație: lasă totul în urmă și începe ucenicia, procesul transformării în „pescar de oameni” (v. 11).

 

Aplicații și considerente misiologice:

  • Trebuie să fim gata să răspundem chemării lui Isus imediat. El are autoritatea de-a ne chema în lucrare!
  • Trebuie să fim gata să răspundem chemării lui Isus necondiționat. El are capacitatea de-a ne echipa/forma pentru lucrare!

 

Întrebări pentru discuții:

  1. Cu ce motivație îl urmezi tu pe Isus? Pentru ceea ce poate să-ți facă sau să-ți ofere? Ești tu gata să renunți la tot de dragul Lui, dacă îți va cere asta?
  2. Care sunt acele „răsturnări de situație” pe care Dumnezeu trebuie să le producă în viața ta, pentru a te determina să devii ucenicul și misionarul care ai fost chemat să devii?
  3. Ce înseamnă pentru tine să fii „ucenic”? Care sunt caracteristicile uceniciei tale? Dar limitele ei?
  4. Care este „Ghenezaretul” tău, locul de misiune în care ai fost chemat să slujești?

 

Amiel Drimbe

Membru al echipei de redactare a Calendarului de Studiu 2015