rp_siglaUBR.jpgCOMUNICAT DE PRESĂ

Vineri, 10 iulie 2015, ora 10.00 la Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad, str. dr. Ioan Suciu, nr. 3 se va desfășura ședința Departamentului pentru Învățământul Preuniversitar din cadrul Cultului Creștin Baptist din România.

Conform art. 2 din Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului pentru Învățământul Preuniversitar aprobat de Consiliul Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România în data de 16 octombrie 2012:   „Componența Departamentului pentru învățământul preuniversitar este asigurată de:

-Directorul departamentului la nivel național

-directorii în funcție ai Liceelor Teologice Baptiste din România/școli gimnaziale/școli primare

-reprezentanți ai entităților cultice care coordonează unitatea de învățământ(după caz)”

Ordinea de zi a ședinței prevede următoarele:

Timp devoțional;

Analiză a Protocolului între Cultul Creștin Baptist și Ministerul Educației și Cercetării Științifice (formă finală aprobată de MECȘ);

Organizarea Olimpiadei de Religie 2016 și a Concursului de Discipline Teologice 2016;

Programe școlare și manuale școlare;

Organizare activități educative: Festivalul Național Coral „Soli Deo Gloria” 2016, Campionatul de Fotbal 2016; Parteneriate între liceele baptiste și învățământul baptist superior;

Diverse.

Vor fi prezenți la întâlnire: pastor dr. Viorel Iuga (președintele Cultului Creștin Baptist), pastor Ioan Ardelean (secretar general al Cultului Creștin Baptist), pastor dr.  Paul Negruț (vicepreședinte – educație al Cultului Creștin Baptist).

8 iulie 2015

Director departament,                                                                  Secretar departament,
pastor dr. Petru Bozian                                                                 prof. Alexandru Szucs