rsz_calendara43DATA: 19 Iulie

TEMA: LOCUL DINTÂI LA OSPEȚE

TEXT: Luca 14:7-11

VERSET DE AUR:  Luca 14:11 „Căci oricine se înalță, va fi smerit; și cine se smerește, va fi înălțat.”

IDEEA CENTRALĂ: Această pildă explică învățătura Domnului Isus despre decepția celor ce se înalță și binecuvântarea specială a celor smeriți.

EXPLICAȚII CONTEXTUALE ȘI EXEGETICE:

Domnul Isus a văzut că cei invitați la masă „alegeau locurile dintâi” (v.7). Cu cât un invitat se așeza mai aproape de gazdă cu atât, cultural, i se atribuia acestuia o onoare mai mare. În timp ce oamenii intrau în încăperea unde era pregătită masa, probabil că ei se grăbeau să ocupe locurile din capul mesei. Aceasta a fost o ocazie potrivită ca Isus să-i învețe, prin intermediul unei pilde, care sunt valorile Împărăției lui Dumnezeu în acest domeniu al vieții.

Observați aici:

 Esența dorinței de întâietate

În esență, dorința de a avea întâietate este o chestiune de „alegere” (.7) alimentată de impulsul firesc (al firii pământești) de a avea prestigiu, faimă, vizibilitate, onoare, etc. Toate aceste valori constituie esanța celor mai multe culturi din societățile contemporane. Această percepție firească imprimă in viața noastră un anumit fel de comportament „lumesc” care se manifestă în cele mai diverse contexte (cum ar fi și cel legat de locul pe care-l ocupi intr-o anumită încăpere). Toate aceste forme „nevinovate” de manifestare a unui caracter arogant scot în evidența esența problemei: mândria. De exemplu, dacă ar fi să faceți o fotografie în grup, ce loc ați căuta să ocupați în grupul respectiv? Când primiți fotografia, la cine vă uitați mai întâi? Dacă personal n-ați ieșit bine în poză, cum calificați fotografia respectivă? Toate aceste manifestări au în esența o singură rădăcină: orgoliul și dorința de întâietate. Problema este că valorile Împărăției lui Dumnezeu în această privință sunt diferite de valorile culturale ale societății noastre contemporane.

– Rușinea dorinței de întâietate

Domnul Isus I-a învațat pe oameni că această competiție după locurile dintâi poate avea un deznodământ nefericit chiar și în sistemul cultural al societății contemporane. Logica este simplă: dacă ocupi un loc pe care trebuie să se așeze altcineva, care în aprecierea gazdei, se bucură de o reputație mai mare decât tine, atunci vei fi nevoit să oferi locul acestuia din urmă. Iar în această situație, locul pe care urmează să-l ocupi este locul rămas liber (cel mai nedorit loc din încăpere). Această dezamăgire este însoțită de „rușine” (v.9). Ce situație nefericită! Să umbli după cel mai bun loc și să ajungi pe ultimul loc! Raportul acesta dintre onoare și rușine marchează comportamentul multor oameni din cultura noastră contemporană. În timp ce onoarea urmărită cu orice preț, îngâmfă și-i face pe oameni tot mai nesuferiți, rușinea, pe de altă parte, îi îngroapă pe oameni în mormântul deznădejdii și a lipsei de valoare.

– Cinstea modestiei (smereniei)

În contrast cu această competiție a faimei personale în care s-au înscris enorm de mulți participanți, dar care nu conduce spre succes, Domnul Isus, prezintă o altă compețiție, în care, se pare că se angajează mai puțini participanți, dar care conduce spre cinste și succes. Este vorba despre competiția smereniei (umilenței, modestiei) care are o valoare deosebită în Împărăția lui Dumnezeu. Practic, spunea Isus, alege să ocupi intenționat cel din urmă loc dintr-o încăpere. Dacă aceasta este onoarea pe care alții o văd pentru tine, atunci cel puțin ești scutit de rușinea de a fi trimis spre un loc mai marginal. Însă, cel mai probabil este faptul că gazda va remarca situația nedreaptă în care te afli și te va invita să ocupi un loc mai aproape de capul mesei (unde de obicei se așează gazda), ceea ce-ți va aduce o „cinste” deosebită (v.10). De reținut este faptul că o astfel de competiție pentru ultimul loc trebuie să fie în mod real asociată de modestie autentică altfel nu obținem nimic altceva decât o schimbare de sens, esența rămânând aceeași, după modelul: sunt smerit și mă mândresc cu asta!

Versetul 11 conține esența învățăturii Domnului Isus: „Căci oricine se înalță, va fi smerit; și cine se smerește, va fi înălțat.” Este o reafirmare a principiilor lui Isus potrivit cărora „cei de pe urmă, vor fi cei dintâi … și ce dintâi, vor fi cei de pe urmă” (Luca 13:30).

 

APLICAȚII:

  1. Evaluați comportamentul vostru din punct de vedere al conformării la valorile culturii contemporane. Nu uitați că noi cei credincioși am fost chemați să schimbăm valorile culturii contemporane, nu să ne conformăm lor.

 

  1. Acționați ca oameni ai Împărăției lui Dumnezeu chiar dacă anumite valori intră în conflict cu valorile culturii contemporane. Nu vă lăsați cuprinși de rușine! Rușinea va fi a celor ce umblă după valorile culturii lumești.

 

  1. Cultivați smerenia în toate acțiunile voastre și așteptați ca Dumnezeu să va înalțe. Depărtați-vă de mândrie pentrucă în mod sigur „mândria merge înaintea pieirii” (Proverbe 16:18).

 

Cornel Boingeanu

Topics #explicatii biblice 19 iulie