rsz_calendara43DATA: 12 Iulie

TEMA: SMOCHINUL NERODITOR

TEXT: Luca 13:6-9

VERSET DE AUR:  Luca 13:8-9

IDEEA CENTRALĂ: Această pildă explică învățătura Domnului Isus despre roadele pocăinței în viața celor credincioși.

EXPLICAȚII CONTEXTUALE ȘI EXEGETICE:

În timpul călătoriei Sale spre Ierusalim, Isus i-a învățat pe oameni că o nenorocire i se poate întâmpla oricui (unor galileeni uciși de Pilat pe când aceștia aduceau jerfe sau unor spectatori nevinovați peste care a căzut turnul din Siloam)(Luca 13:1-2). Adevărul este că numai harul lui Dumnezeu ține pe cineva în viață, iar ceea ce contează cel mai mult în viața cuiva este pocăința: „…dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel” (v.3,5). În Împărăția lui Dumnezeu, numai pocăința aduce viață și binecuvântare. Pentru a ilustra acest adevăr Domnul Isus a folosit o pildă prin care i-a învățat pe oameni că sunt evaluați și judecați de Dumnezeu în raport cu roadele pocăinței lor.

Observați aici:

– Așteptarea stăpânului (grădinarul terenului cultivat)

Tot efortul celui ce a „sădit” un smochin în grădina sa a fost făcut cu perspectiva roadelor: „a venit să caute roade în el” (v.6-7). Un smochin fără roade este lipsit de sens și valoare. La fel, un om fără roadele pocăinței trăiește „degeba” (v.7). Dumnezeu așteaptă ca orice om care trăiește (este sădit) în lume (via Sa), să aducă roade pentru Împărăția Sa. Dacă nu, atunci singura alternativă este „tăierea” (v.7).

– Dezamăgirea stăpânului

Stăpânul a fost dezamăgit când așteptarea lui i-a fost înșelată: „a venit să caute roade în el, și n-a găsit” (v.6). Cine poate contabiliza dezamăgirea din inima lui Dumnezeu care caută periodic roadele pocăinței în viața noastră? Cum credeți că-și exprimă Dumnezeu dezamăgirea pentru nepocăința noastră?

– Răbdarea stăpânului  

Smochinul are nevoie de trei ani pentru a produce smochine. Prin urmare, stăpânul smochinului așteaptă „trei ani” (v.7) ca acest smochin să aducă roade. Așteptarea stăpânului nu este nelimitată ci determinată de legile imprimate de Dumnezeu în natură. Tot astfel Dumnezeu așteaptă ca cei credincioși să producă dovada pocăinței lor prin roadele neprihănirii din viața lor. De reținut este faptul că Dumnezeu are o limită în răbdarea Sa!

– Judecata stăpânului

De vreme ce acest smochin nu a adus roade, stăpânul a decis să-l taie (v.7). Aceasta ilustrează faptul că judecata vine peste cei care nu se pocăiesc. În viața omului care spune că se încrede în Dumnezeu trebuie să se vadă (în timp scurt) o schimbare evidentă (roadele pocăinței). Dacă această schimbare evidențiată prin manifestări vizibile (măsurabile) nu există în viața cuiva, la fel ca și în cazul smochinului, acea persoană este judecată de Dumnezeu. Timpul când are loc judecata și formele de aplicare a sentinței sunt în decizia exclusivă a lui Dumnezeu.

– Harul stăpânului

Așa cum știm, harul este definit ca fiind oferta nemeritată pe care ne-o face Dumnezeu în diversele circumstanțe ele vieții. Lipsa roadelor neprihănirii în viața cuiva poate să fie însoțită de un har special pe care Dumnezeu îl oferă cuiva când altcineva mijlocește pentru el în acest sens: „Doamne, mai lasă-l și anul acesta..” (v.8). Harul acesta este în esență o amânare a judecății, timp în care „poate” că cineva care n-a adus încă roade „va face roade” (v.9). Dacă harul acesta este desconsiderat, atunci judecata urmează neîndoielnic: „îl vei tăia” (v.9).

APLICAȚII:

  1. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem sădiți în „via” Sa. Este o mare binecuvântare să fim incluși în Planul Măreț al lui Dumnezeu de extindere a Împărăției Sale în generația noastră.

 

  1. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru mila și răbdarea Sa pentru noi. Cine poate să descrie măsura harului divin pentru noi cei ce n-am rodit încă pentru Împărăția lui Dumnezeu?

 

  1. Să-i cerem iertare lui Dumnezeu pentru lipsa roadelor pocăinței din viața noastră. Așteptarea lui Dumnezeu poate ajunge la capăt.

 

  1. Să ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de cei credincioși care trăiesc fără să dovedească schimbarea pe care a făcut-o Dumnezeu în viața lor. Să-i cerem lui Dumnezeu să amâne judecata pentru ei.

 

  1. Să ne pregătim pentru ziua judecății curente sau a celei finale pe care Dumnezeu o aduce pentru lume. Să ne pregătim să-l întâmpinăm pe Domnul cu brațele pline de roade pentru El.

 

Cornel Boingeanu

Topics #explicatii biblice 12 iulie