rsz_calendara43DATA: 24 Mai

TEMA: PILDA TALANȚILOR

TEXT: Matei 25:14-30

VERSET DE AUR: Matei 25:21 „Stăpânul său i-a zis: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!””

IDEEA CENTRALĂ: Pentru că ni s-a dat mult, ni se va cere mult – am fost înzestrați pentru slujire și vom fi judecați pentru modul în care am slujit!

EXPLICAȚII CONTEXTUALE ȘI EXEGETICE:

În Matei cap. 24-25, Domnul Isus spune o serie de pilde privitoare la a doua Sa venire, două principii majore reieșind din această compilație tematică de pilde:

  • credincioșii trebuie să aștepte venirea Domnului veghind (24:42-41; 25:1-13)
  • credincioșii trebuie să aștepte venirea Domnului slujind/lucrând (25:14-46)

Ultimele secțiuni din această serie tematică (25:14-46) vorbesc despre răsplata pe care o vor primi credincioșii la revenirea Domnului, răsplată oferită pentru slujirea făcută: hrana oferită celor flămânzi; apa oferită celor însetați; ospitalitatea arătată față de străini; îmbrăcarea celor care sunt goi; vizitarea bolnavilor sau întemnițatilor (25:34-40). Dar tot aici găsim și referiri la judecarea/condamnarea celor care nu au făcut nimic pentru Domnul (25:41-46).

Secțiunea „judecății viitoare”, în care cei de la dreapta și cei da la stânga sunt judecați pentru ceea ce au făcut sau pentru ceea ce nu au făcut pentru Domnul, este precedată de pilda talanților, pildă în care ni se vorbește despre înzestrările și responsabilitățile primite de fiecare persoană în parte (25:14-30). Aceasta este, așadar, logica firului narativ al secțiunii: Domnul ne va judeca, pentru ceea ce am făcut sau nu am făcut pentru El, în baza înzestrărilor și responsabilităților pe care ni le-a dat și în baza lucrării pe care ne-a încredințat-o.

Logica narativă a secțiunii finale din Mat. cap. 25 ne spune că, înainte de-a cere, Dumnezeu oferă. Înaintea de-a ne evalua/judeca slujirea, El ne echipează/înzestrează pentru slujire.

Conform pildei, toții robii au primit talanți (v. 15). Nu e niciun rob care să nu aibă cel puțin un talant. Talantul era o unitate de măsură pentru bani sau metale prețioase (aur și argint). Dacă textul are în vedere bani, atunci un talant este echivalentul salariului pe 20 de ani de muncă. Dacă pilda are în vedere metale prețioase, atunci talantul ar valora salariul pe câteva sute de ani. Adesea ne imaginăm că robul care a primit un talant a primit foarte puțin. Adevărul e că a primit enorm de mult…

O altă observație este aceea că robilor li s-au dat talanți „ fiecăruia după puterea lui” (v. 15).  Stăpânul și-a cunoscut bine robii, le-a cunoscut cu exactitate potențialul. Câți talanți a primit primul rob? Cinci talanți (v. 15). Cât a produs acesta mai pe urmă? Exact cinci talanți (v. 16, 20). Stăpânul a știut dinainte cât poate fiecare și le-a încredințat exact cât vor putea produce ulterior.

Așadar, cel ce primise un singur talant avea capacitatea de-a produce încă un talant. Vina celui de-al treilea rob nu poate fi justificată, în nici un fel, prin neputință sau prin lipsa resurselor (v. 15, 18). Conform evaluării Stăpânului, cel de-al treilea rob este „viclean și leneș” (v. 26). Vina lui constă în comoditate și dezinteres; și în faptul că a crezut că poate justifica această comoditate (v. 24-25). După cum se poate observa din critica adusă de Stăpân, robul nu și-a dat nici măcar minimul interes (v. 27). Și-a îngropat talantul, lăsându-l să se devalorizeze în pământ.

Soarta robului „viclean și leneș” și „netrebnic” (v. 30) este aceeași cu soarta „celor ce săvârșesc nelegiurea” (Mat. 13:42), a „celor răi” (Mat. 13:49-50), a celui fără haina de nuntă (Mat. 22:12-13) sau „a fățarnicilor” (Mat. 24:51).

 

APLICAȚII PRACTICE:          

  1. Fiecare creștin a primit cel puțin un talant de la Domnul. Și, odată cu acesta, a primit și o responsabilitate – o lucrare pe care trebuie să o facă pentru Domnul. Nici un creștin nu poate folosi scuza „eu nu am făcut nimic pentru că EU NU AM nimic”…
  2. Fiecărui creștin i s-a dat o chemare și o lucrare conform cu „puterea fiecăruia”.  Nici un creștin nu poate folosi scuza „eu nu am făcut nimic pentru că EU NU POT face asta”…
  3. La judecata finală nu vom fi evaluați pe baza a cât sau a ce au primit alții, nici pentru chemarea sau pentru slujirea încredințată altora. Nu ni se va cere decât ceea ce ni s-a dat și cât ni s-a dat nouă.

 

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII:

  1. Care este talantul sau care sunt talanții care vi s-au încredințat? Îi folosiți în lucrarea Domnului? Oferiți exemple concrete.
  2. Cum își poate ajuta biserica locală membrii să descopere și să „înflăcăreze” darurile spirituale cu care au fost înzestrați?
  3. Este comoditatea și dezinteresul o problemă în biserica dvs.? Cum afectează acestea progresul lucrării bisericii locale?
  4. Cum vă imaginați că ar progresa lucrarea bisericii locale dacă fiecare membru și-ar folosi talantul/talanții cu pasiune, hărnicie, dedicare și consecvență?
Topics #explicatii biblice 24 mai