rsz_calendara43Data: 26 aprilie 2015

Tema: Pilda smochinului

Text:  Matei 24:32-35; Marcu 13:28-31; Luca 21:29-33

Verset de aur: Luca 21:33

Ideea centrală: Venirea Fiului Omului va fi însoțită de o serie de evenimente care pot fi observate ușor de oameni. 

 

Explicaţii contextuale și exegetice:


Revenirea Domnului Isus și vremurile din urmă au suscitat un viu interes încă din vremea Domnului Isus. Trebuie doar să ne amintim de preocupările ucenicilor privind instaurarea Împărăției Mântuitorului și vremea sau momentul exact al venirii Domnului. Atâta timp cât aceste aspecte ale istoriei finale nu cad în extrema escatologiei reportericești în care este analizat fiecare detaliu și în care se fac estimări foarte rpecise, acest lucru este normal. Însuși Domnul Isus le-a dat ucenicilor Săi câteva detalii generale privind vremurile din urmă. Textul de astăzi este un bun exemplu al învățăturii generale a Mântuitorului nostru despre acest subiect. În Evanghelii sunt folosite imagini din realitatea imediată pentru a transmite adevăruri eterne.

În cazul de față venirea Fiului Omului va fi oarecum similară cu înfrunzirea smochinului și a celorlalți pomi (Luca extinde aria pildei eliminând limitarea dendrologică prezentă la ceilalți evangheliști). El sugerează că de fapt, orice pom poate fi o bună ilustrație a acestui adevăr legat de vremurile din urmă. sunt cercetători care sugerează că Luca extinde exemplul său având în vedeer faptul că cititorii săi nu sunt neapărat evrei și implicit nu sunt familiarizați cu flora iudaică. Mai este cel puțin încă un exemplu în Evanghelia din Luca în care cititorul este invitat să învețe din natură: Luca 12:54-56.

Pilda aceasta din Luca ilustrează într-un mod extraordinar tensiunea dintre prezența împărăției lui Dumnezeu și desăvârșirea ei viitoare. Ea redă foarte bine tensiunea dintre „deja / nu încă”, un concept cunoscut de cercetătorii preocupați de evenimentele care au loc la sfârșitul istoriei. Deși ea este activă, este deja prezentă sau foarte aproape (în Evanghelia după Luca 10:9, 11; 11:20; 17:21; 19:11, în Evanghelia după Matei 3:2, 10:7 sau în Evanghelia după Marcu 1:15) ea, Împărăția nu și-a atins apogeul, este o realitate viitoare – nu încă (Luca 11:2, 14:15, 17:20).

În Luca 21:32 avem un verset care a stârnit de-a lungul vremii numeroase discuții. Domnul Isus afirmă nici mai mult nici mai puțin că „nu va trece neamul acesta, până când nu se vor împlini aceste lucruri.” La o lectură superficială a textului am putea afirma că omnul Isus se aștepta ca apogeul Împărăției să aibă loc în vremea Sa. Ori, știm din istorie și vedem în viața de zi cu zi că lucrurile sunt diferite.

Cum am putea înțelege corect această expresie a Mântuitorului?

Există o serie de explicații și interpretări ale acestui text:

1. Isus s-a înșelat în această privință. În acest caz se ridică însă întrebarea: De ce nu a ascuns / eliminat Biserica această eroare?. Desigur explicația aceasta este foarte puțin plauzibilă.

2. Atunci când se referă la „neam” (genea în limba greacă) se face referire la generația lui Luca, nu a lui Isus. Nici aceasta nu pare un răspuns convingător de vreme ce chiar și generația lui Luca s-a stins fără să fi avut loc evenimente cataclismatice.

3. Ar putea fi vorba despre distrugerea Ieruslimului care a avut loc în anul 70. În acest caz instaurarea Împărăției lui Dumnezeu s-a fi limitat la un eveniment istoric.

4. Neamul – ar trebui să beneficieze de o abordare lexicală extinsă în care sensul poate fi acela de rasă umană sau de generație de ucenici. Această interpretare ar putea fi mai aproape de contextul pildei. Ucenicii au calitatea de reprezentanți ai poporului lui Dumnezeu, iar neamul – generația sunt acei oameni care vor vedea împlinire promisiunilor lui Dumnezeu.

Este dificil să fim extrema de dogmatici pe acest subiect întrucât există riscul de a răstălmăci foarte ușor cuvintele Mântuitorului și de a le da un sens pe care El nu l-a intenționat.

Aplicaţii

Venirea Fiului Omului este un eveniment istoric cert care va fi precedat de o serie de semne care îl vor anunța. Datoria noastră, în calitate de copii ai lui Dumnezeu este să fim sensibili la realitățile istorice, așteptând cu bucurie și răbdare revenirea Mântuitorului. Până atunci, menirea noastră este de a proclama Împărăția lui Dumnezeu. Curiozitatea reportericească nu este neapărat sănătoasă pentru noi întrucât chemarea noastră este aceea de a veghea în mod continuu din moment ce venirea Domnului este un lucru neanunțat.

Așteptările noastre influențează în mod decisiv felul în care trăim pe acest pământ chemarea făcută de Domnul. Felul nostru de viețuire trebuie să fie centrat pe ideea că putem fi oricând în pragul încheierii istoriei umane și începutul unei noi vieți alături de Domnul.

Întrebări pentru discuţii:

1. Din contextul imediat, mai putem observa și alte semne ale venirii Domnului?

2. Ce ar putea să însemne că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini aceste lucruri?”

3. Ce impact are supra ta faptul că Domnul va reveni în glorie?

4. Când privești lucrurile în lumina acestui adevăr, care ți se par cele mai importante lucruri pe care trebuie să le faci acum?

 

Păstor Ruben Ologeanu

Echipa de redactare a Calendarului de Studiu 2015

Topics #calendar de studiu biblic #explicatii biblice