rsz_calendara43Data: 19 aprilie 2015

Tema: Duminica Tomii

Text:  Ioan 20:24-31

Verset de aur: Ioan 20:31

Ideea centrală: Apostolul Toma, după o aparentă îndoială face o declarație fundamentală cu privire la natura divină a Domnului Isus

 

Explicaţii contextuale și exegetice:


Răspunsul lui Toma la mesajul fraților săi este cel mai probabil un răspuns mult mai exagerat față de cel al ucenicilor când femeile au afirmat că Isus a înviat. Și aceștia și-au manifestat scepticismul cu privire la veridicitatea informațiilor transmise de femei. Toma a dus scepticismul mai departe insistând pe obținerea unor dovezi palpabile.

Doar că Domnul Isus, cel care a auzit cerințele lui Toma, îl ia în serios și este dispus să îi ofere acestuia toate dovezile de care are nevoie. Rămâne un mister dacă Toma, în fața Mântuitorului său, cum avea să îl numească pe Isus după această experiență, a mai avut nevoie să pună degetul în semnele lăsate de cuie sau palma în coastă. După reacția din versetul 29, observăm că Toma este atât de copleșit de Domnul Isus și de cuvintele pe care acesta i le adresează în mod direct încât reușește să redea întrgii sale experiențe o greutate extraordinară. Domnul Isus nu mai este doar un învățător, ci este Domn și Dumnezeu. Cuvintele lui Toma au fost preluate peste secole de teologii creștini și puse în crez. Prin cuvintele sale el nu doar mărturisește că Isus a înviat, ci el proclamă semnificația acestei învieri: revelația naturii lui Isus.

Pronumele „meu” are o importanță vitală. El, Toma, Îl adoră pe Isus care este nici mai mult, nici mai puțin decât Dumnezeul său, și, prin extensie și al nostru, al urmașilor lui Isus. Isus îl felicită pe Toma pentru adevărul pe care l-a descoperit, dar îi felicită și îi fericește mai ales pe cei care nu au avut privilegiul pe care Toma l-a avut și, cu toate acestea, cred în El.

Aplicaţii

Evanghelia a fost scrisă, printre altele, ca cititorii să creadă că personajul principal, Isus este Fiul lui Dumnezeu care oferă viața veșnică celor ce se încred în El. Isus Hristos este singura cale prin care omul poate ajunge la Dumnezeu, în ciuda afirmațiilor care susțin că mai sunt și alte modalități de a avea pace cu Dumnezeu.

Afirmația lui Toma este considerată a fi un punct culminant al revelației lui Dumnezeu descris în această Evanghelie. Ioan își începe Evanghelia amintind cititorilor săi că a fost un moment istoric în care „Cuvântul s-a făcut trup…” (1:14), că a existat un moment istoric în care Isus a făcut ceea ce i-a cerut Tatăl (5:19-26), că Tatăl și Isus sunt una și aceeași persoană (10:30), că oricine L-a văzut pe Isus, L-a văzut pe Tatăl (14:9). Isus este mediatorul dintre Dumnezeu și om în ceea ce privește revelația și răscumpărarea. Iar acest mediator a fost dovedit ca fiind Dumnezeu prin înviere.

Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu (1:34, 1:49, 5:25, 9:35) iar acest adevăr implică acceptarea întregii învățături pe care Isus o oferă lumii întrucât El este autoritatea divină.

Întrebări pentru discuţii:

1. A fost Toma mai puțin credincios decât frații săi apostolii?

2. Care este afirmația pe care o face Apostolul Toma și care reprezintă punctul culminant al revelației în Evanghelia după Ioan?

3. Care a fost scopul pentru care Ioan spune că a scris Evanghelia?

4. Ce înseamnă pentru tine faptul că Isus este Fiul lui Dumnezeu?

Păstor Ruben Ologeanu

Echipa de redactare a Calendarului de Studiu 2015