rsz_calendara43Ianuarie 2015

Tema generală a lunii Ianuarie: Pildele Domnului Isus

Data: 25 Ianuarie

Tema: Pilda cu sămânța

Text: Marcu 4:26-29

Verset de aur: Ioan 4:35b

Ideea centrală: Vestirea Cuvântului divin este semnul Împărăției lui Dumnezeu

 

Explicaţii contextuale și exegetice:

 

Această pildă este oarecum atipică. Ea apare doar în Evanghelia după Marcu. Este o pildă scurtă, iar Domnul Isus nu-i dezvăluie tâlcuirea sau morala. Probabil pentru că pilda nu ar fi avut un înțeles prea dificil. Cel mai probabil pilda trebuie înțeleasă pornind de la pilda precedentă, Pilda semănătorului, care este prima pildă menționată în evanghelie.

Revenirea cu o pildă similară Pildei semănătorului avea drept scop accentuarea învățăturii Domnului Isus despre Împărăția lui Dumnezeu și rolul pe care îl are Cuvântul în contextul Împărăției. Din nou, vestirea Cuvântului lui Dumnezeu este semnul și elementul esențial al manifestării Împărăției lui Dumnezeu.

Personajul principal al pildei este semănătorul. Chiar dacă după ce el aruncă sămânța este inactiv, este totuși preocupat constant de fiecare etapă a dezvoltării semințelor până la momentul secerișului. Sămânța are o creștere independentă, dar cauza principală este semănătorul care a semănat sămânța, așteptându-se ca ea să aducă rod la vremea recoltei.

Pilda poate sublinia mai multe aspecte:

  1. Dumnezeu este preocupat de vestirea Cuvântului și de roadele aduse de cei care primesc Cuvântul Său;
  2. La fel cum sămânța ajunsă în pământ este destinată creșterii, la fel și Împărăția lui Dumnezeu va crește în mod natural (creșterea Împărăției este la fel de firească pe cum este creșterea unei plante dintr-o sămânță);
  3. Rodirea este o consecință logică atât pentru sămânță, cât și pentru oamenii Împărăției lui Dumnezeu care primesc Cuvântul Său;
  4. Există o vreme a maturității, este vremea coacerii sau a evaluării; în mod surprinzător secerișul are aici o semnificație pozitivă și nu negativă, accentuând imaginea succesului Împărăției.
  5. Implicându-i în semnificația pildei pe oamenii Împărăției s-ar putea spune că oamenii care vestesc Cuvântul nu pot influența etapele următoare ale rodirii, la fel ca semănătorul, care fie că este treaz, fie că doarme, nu poate face nimic în sensul acesta.

 

Aplicații

În contextul Împărăției lui Dumnezeu vestirea Cuvântului este un aspect esențial, definitoriu. Vestirea Cuvântului lui Dumnezeu în fiecare generație este semnul manifestării Împărăției lui Dumnezeu.

Oamenii Împărăției au responsabilitatea de a vesti Cuvântul, chiar dacă nu pot influența etapele următoare până la rodirea Cuvântului în viețile persoanelor care îl primesc. Pământul și sămânța au capacitatea de a realiza împreună un rod, la fel cum inimile oamenilor care întâlnesc Cuvântul pot aduce roade în mod obișnuit. În contextul manifestării Împărăției lui Dumnezeu rodul este garantat, iar secerișul este sigur în viitor.

Creșterea spirituală înspre maturitate este (sau trebuie să fie) un proces vizibil în viețile oamenilor care primesc Cuvântul în viețile lor.

 

Întrebări pentru discuții:

Care ar fi responsabilitățile noastre în contextul Împărăției lui Dumnezeu?

Ce metode am putea folosi ca și biserică pentru a determina mai mult creșterea Împărăției?

Cum aș putea eu să contribui la creșterea Împărăției lui Dumnezeu?

Cine determină apariția credinței și maturizarea spirituală în viața unui om care primește Cuvântul?

Putem identifica etapele (sau anumite repere ale) maturizării spirituale în viețile noastre personale?

 

Asist. drd. Teodor Ioan Colda, teocolda@yahoo.com

Membru al echipei de redactare a Calendarului de Studiu 2015